CSC - Tieteen ja tietotekniikan keskus

Sähköinen tenttiminen säästää opettajan hermoja – ja luontoa

108 000
tenttiä vuonna 2018
2014
alkaen käytössä
27
suomalaista korkeakoulua

EXAM tuo joustavuutta tenttimiseen ja vapauttaa opettajan tihrustelemasta epäselvää käsialaa. Paperia säästyy huimasti, sillä EXAMissa tehdään jo yli 100 000 sähköistä tenttiä vuodessa. Tänä syksynä alkanut tenttivierailumahdollisuus kiihdyttänee kasvuvauhtia entisestään.

”Millainen työelämätaito tänä päivänä on lyijykynällä konseptiarkille kirjoittaminen? Näin minä vastaan kysymykseen siitä, kannattaisiko oppilaitoksen siirtyä sähköiseen tenttimiseen”, Tampereen ammattikorkeakoulun Koulutuksen kehittämispalveluiden erikoissuunnittelija, EXAM-konsortion puheenjohtaja Sanna Sintonen sanoo.

Jo 27 suomalaista korkeakoulua on päättänyt hypätä digitalisaation kelkkaan myös osaamisen arvioinnissa ja käyttää sähköistä EXAM-tenttijärjestelmää. Järjestelmän kehittämistä hallinnoi korkeakoulujen oma EXAM-konsortio, ja Valamis on järjestelmän pääkehittäjä.

CSC – Tieteen tietotekniikan keskus toimii Valamiksen ja korkeakoulujen rajapinnassa järjestelmän tilaajana ja myös tarjoaa sitä käyttöpalveluna. Käyttäjäorganisaatiot voivat toki halutessaan vastata käyttöönotosta ja ylläpidosta myös itse.

”Kaikki suomalaiset korkeakoulut ratkovat samoja ongelmia, myös sähköiseen osaamisen osoittamiseen liittyen. EXAM-konsortion hyötynä on, että tätä kehitystyötä ei tarvitse tehdä erillään muista”, Aalto-yliopiston Digitaalinen osaamisen ja oppimisen arviointi- projektin projektipäällikkö ja asiantuntija Venla Virtakoivu sanoo.

EXAMin ensimmäinen versio valmistui jo vuonna 2014. Korkeakoulut kokivat, että silloiset sähköiset tenttijärjestelmät olivat teknisesti vanhentuneita, ja alkoivat kehittää Valamiksen (silloin vielä Arcusys) ja CSC:n kanssa omaa järjestelmäänsä.

Vuonna 2018 EXAMissa tehtiin jo 108 000 tenttiä, ja määrä kasvaa nopeasti. Esimerkiksi Aalto-yliopisto tavoittelee sähköisten tenttien määrän kaksinkertaistamista vuosittain.

Hyötyjä opiskelijoille ja opettajille

EXAM sähköistää koko tenttiprosessin. Se tarjoaa siten lukuisia hyötyjä sekä opettajille että opiskelijoille.

Perinteinen salitenttiminen vaatii paljon työtä sekä etu- että jälkikäteen. Tilavaraukset ja tenttivalvojat on hankittava hyvissä ajoin – tentin jokaiselle suorituskerralle. Tenttipapereiden ja liitteiden tulostusrumba voi olla massiivista. Vastauspaperit saattavat hukkua ja käsialasta ei ehkä saa selvää.

Aikaan sidottu salitentti vaatii paljon myös opiskelijalta. Tenttikirjoja on rajallinen määrä, ja taistelu niistä voi olla kovaakin. Entä jos olet tentin aikaan kipeänä, töissä tai toisella paikkakunnalla?

Prosessin sähköistäminen tuo joustavuutta ja vapauttaa resursseja muuhun.

”Opettaja voi luoda ja arvioida tentin missä tahansa. Hän ei ole enää riippuvainen vastauspapereista”, Vaasan yliopiston Koulutuksen järjestelmäpalveluiden asiantuntija Henna Toivola sanoo.

Suoritustiedot on mahdollista kirjata suoraan opintohallinnon järjestelmiin EXAMin sovellusrajapinnan ansiosta.

”Opiskelijoilta tulee valtavasti myönteistä palautetta. Järjestelmän mahdollistaman joustavuuden lisäksi opiskelijat tykkäävät yksinkertaisesti siitä, että vastauksia pääsee tekemään tietokoneella”, Sanna Sintonen sanoo.

Kilpailuetua sähköisestä tentistä

Sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin tottuneet uudet opiskelijat voivat oudoksua, jos he joutuvat korkeakoulussa palaamaan kynän ja paperin ääreen. Niinpä mahdollisuus osoittaa osaamista sähköisesti voi olla korkeakoululle jopa vetovoimatekijä.

”Uskon, että kaikki Aalto-yliopiston tentit, joissa vastataan esseillä ja monivalinta- tai aukkotehtävillä, pystyttäisiin siirtämään suoraan EXAMilla tuotettavaksi”, Venla Virtakoivu sanoo.

EXAM-tenteissä opiskelija voi varata hänelle sopivan tenttiajankohdan sähköisesti. EXAM-tenttiluokissa on kameravalvonta, joten tenttijän henkilöllisyys on varmistettavissa. Järjestelmää voi hyödyntää muutenkin kuin varsinaiseen tenttimiseen. Esimerkiksi välitehtävät, joissa opiskelijalta edellytetään itsenäistä tekemistä omilla tiedoilla, on kätevä hoitaa EXAMilla.

”EXAM on yksi vaihtoehto opiskelijoiden alkutason testaamiseen, esimerkiksi kieltenopiskelussa. Tentin ei tarvitse aina olla kurssin lopussa”, Henna Toivola sanoo.

Syksystä 2019 alkaen EXAM on tarjonnut entistä enemmän mahdollisuuksia. Tenttivierailu eli EXAM-tentin suorittaminen toisen korkeakoulun tiloissa tuli silloin mahdolliseksi. Tällä hetkellä tenttivierailussa on mukana kuuden korkeakoulun seitsemän kampusta, ja määrä kasvaa nopeasti.

Kohti sähköisiä massatenttejä ja tekoälyarviointia

EXAM kehittyy jatkuvasti käyttäjien tarpeiden mukaan.

”Olemme erittäin tyytyväisiä Valamikseen järjestelmätoimittajana. Kumppanuutemme on ollut pitkäaikainen, koska Valamis tuntee hyvin sekä opiskelun että oppimisen alueet, ja soveltaa ohjelmistokehityksessään modernia teknologiaa.”
- Marjut Anderson, projektipäällikkö, CSC

Toivelistalla on muun muassa mahdollisuus opiskelijoiden omien tietokoneiden hyödyntämiseen EXAM-käytössä. Näin voitaisiin toteuttaa jopa massatenttejä riippumatta siitä, minkä verran korkeakoululla on varsinaisia EXAM-koneita.

Selvitystyö tällaisesta salitenttimahdollisuudesta on jo menossa osana opetus- ja kulttuuriministeriön DigiCampus-kärkihanketta. Samaisessa kehitysohjelmassa on meneillään osahankkeita myös muun muassa käyttäjien toivomasta oppimisanalytiikasta sekä tekoälytuetusta esseen arvioinnista.

Kynä ja paperi ovat puutteistaan huolimatta näppäriä matemaattisen notaation hahmottelussa. Niinpä matemaattisen esitystavan digitalisointi etenee jossain määrin hitaammin kuin digitaalimuotoon helpommin kääntyvien esitystapojen. EXAM-konsortion yksi työryhmä pyrkiikin edistämään esimerkiksi juuri matemaattista notaatiota tukevien työkalujen integroimista tenttijärjestelmään.

Sähköinen tenttijärjestelmä EXAM

  • Mukana tällä hetkellä 27 suomalaista korkeakoulua.
  • Ensimmäinen versio tuli käyttöön vuonna 2014.
  • Vuonna 2018 EXAMissa tehtiin 108 000 tenttiä.
  • Tenttivierailu tuli mahdolliseksi syksyllä 2019. Ajantasainen lista korkeakouluista, joissa tenttivierailu onnistuu löytyy osoitteesta e-exam.fi.

Kirjoittanut: Kari Ahokas