Fimea

Käyttäjäystävällisyyttä uudistetuilla verkkopalveluilla

Asiakas

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) alainen keskusvirasto ja osa Eurooppalaista lääkevalvonnan viranomaisverkostoa. Fimea ylläpitää ja parantaa väestön terveyttä valvomalla ja kehittämällä lääkealaa. Fimea tarjoaa kattavasti alaan liittyvää tietoa verkkosivuillaan, minkä lisäksi Fimean alaisuudessa toimivat verkkopalvelut Lääkehoidon päivä ja Lääkekasvatus sekä Sic!-verkkolehti pyrkivät myös osaltaan edistämään lääkealaan liittyvää tietoutta.

Haaste

Fimean verkkopalveluiden uudistus toteutettiin osana laajempaa STM:n hallinnonalan organisaatioiden verkkopalveluiden uudistusta, jossa Fimean, Valviran, Säteilyturvakeskuksen ja työsuojeluhallinnon verkkopalvelut keskitettiin yhteiselle Liferay-verkkopalvelualustalle. Haasteena oli Fimean tarjoamien verkkopalveluiden siirto onnistuneesti sisältökokonaisuuksineen uudelle alustalle. Tämän lisäksi Fimean olemassa olevan verkkopalvelun rakenne koettiin haasteelliseksi ja näin ollen myös tiedon löydettävyyttä sivuilta haluttiin parantaa.

Digitalisaation sähköistäessä palveluita entistä enemmän, haluttiin Fimean kustantaman Sic!-lehden verkkoversion palvelevan käyttäjiään paperipainoksen vaihtoehtona. Haasteena oli, että verkkolehden ulkoasu sekä käyttöliittymä koettiin vanhentuneiksi ja rakenne epäselväksi. Tavoitteena oli verkkolehden kokonaisvaltainen uudistus, mikä vähitellen mahdollistaisi myös paperipainoksista luopumisen.

Ratkaisu

Fimean tarjoamien verkkopalveluiden siirto keskitetylle Liferay-alustalle toteutettiin hyödyntämällä migraatiotyökalua, joka mahdollistaa sisältöjen siirron alustalta toiselle. Fimean ja Lääkehoidon päivän verkkopalvelut sekä Sic!-verkkolehti uudistettiin lisäksi käyttöliittymän ja visuaalisen ilmeen osalta sivustojen käytettävyyden parantamiseksi. Visuaalisessa suunnittelussa otettiin huomioon esteettömyysvaatimukset ja sivustot toteutettiin responsiivisiksi, mikä mahdollistaa niiden mukautumisen käytettävissä olevaan laitteeseen.

"Fimean projektissa uudenlaisen positiivisen haasteen toi neljän eri verkkopalvelun uudistaminen kerralla. Hyvin tiedossa olleet prioriteetit, selkeät tavoitteet uudistuksille sekä tiivis ja avoin yhteistyö olivat avainasemassa Fimean kokonaisprojektin onnistumisen kannalta," kertoo projektipäällikkö Jussi Makkonen Valamikselta.

Lopputulos

Toteutettujen uudistusten myötä Fimean verkkopalvelut ovat nyt sekä käyttäjälleen että ylläpitäjälleen aiempaa helppokäyttöisemmät ja selkeämmät, siis monin tavoin käyttäjäystävällisemmät. Uudistettu Sic!-verkkolehti on aiempaa lehtimäisempi ja palvelee nyt erinomaisesti painetun lehden vaihtoehtona tarjoten lisäksi vain verkkoversioon suunniteltua sisältöä, kuten verkkoartikkeleita ja videoita. Lisäksi keskitetyllä Liferay-alustalla toimiminen tuo sekä Fimealle että muille STM:n hallinnonalan organisaatioille kustannussäästöjä.

"Ylläpitäjien käyttökokemukset Liferaysta ovat olleet hyvin positiivisia, Liferayn ollessa aiempaan järjestelmään verrattuna huomattavasti käyttäjäystävällisempi. Uusien sivujen parhaita puolia ovat selkeämpi ulkoasu ja responsiivisuus. Valamiksen UX-tiimi ansaitsee meiltä erityiskiitokset; yhteistyö heidän kanssaan sujui nopeasti ja mallikkaasti," kertoo Fimean verkkopalveluasiantuntija Tuukka Tenhunen.

*Yhteistyö alkoi, kun Valamis oli nimeltään Arcusys.