Hivos

Kansainvälisen yhteistyön vahvistusta globaalin oppimisympäristön avulla

Asiakas

Hivos on kansainvälinen kehitysorganisaatio, joka pyrkii löytämään uudenlaisia kestäviä ratkaisuja koskien globaaleja puheenaiheita, kuten sananvapaus, seksuaalioikeudet sekä naisten ja miesten tasa-arvo. Yritys vastustaa toiminnallaan syrjintää, epätasa-arvoa, vallan väärinkäyttöä ja luonnonvarojen tuhlaamista.

Hivoksen pääkonttori sijaitsee Alankomaissa. Tämän lisäksi yrityksellä on viisi paikallista toimipistettä Amerikassa, Afrikassa ja Aasiassa.  Hivoksen hankkeita toteutetaan 27 maassa ja yritys tekee yhteistyötä 722 paikallisen toimijan kanssa hankkeidensa toteuttamiseksi.

Haaste

Hivos painottaa voimakkaasti tiedon ja asiantuntemuksen jakamista yrityksen sisällä ja näin syntyi tarve parantaa ja kehittää yrityksen sisäistä viestintää ja yhteistyötä. Tämän lisäksi Hivos halusi mahdollistaa myös yrityksen ulkoisille yhteistyökumppaneille pääsyn yrityksen sisäisiin koulutuksiin.

Vuorovaikutus, yhteistyö ja oppiminen niin yrityksen sisällä kuin yhteistyökumppaneidenkin kanssa oli kuitenkin haastavaa, sillä Hivoksella oli käytössään hyvin yksinkertainen intranet ja yritykseltä puuttui myös e-oppimisympäristö. Hivos haki ratkaisua haasteisiin, joita muodosti yrityksen toimipisteiden ja yhteistyökumppaneiden sijoittuminen maailmanlaajuisesti. Myös yhteisöllisyyttä haluttiin vahvistaa yrityksen sisällä.

Ratkaisu

Ratkaisu on Liferay Social Officeen pohjautuva intranet, johon liitettiin Valamis-oppimisympäristö. Kyseinen ympäristö mahdollistaa tiedon ja asiantuntemuksen jakamisen sekä edistää yrityksen sisäistä yhteistyötä ja sosiaalista oppimista. Sekä Liferay että Valamis-oppimisympäristö ovat molemmat avoimen lähdekoodin ratkaisuja, mikä tekee niistä helppokäyttöisiä ja kansainvälisesti sovellettavia.

Tämä toimeksianto oli ensimmäinen, jonka toteuttimme yhdessä virallisen Valamis-partnerimme, Componencen, kanssa. Componence on Liferayn Platinum-kumppani ja toimii Alankomaissa. Componencen ollessa vastuussa Hivoksen intranetin uudistamisesta, yritys havaitsi tarvitsevansa itselleen myös e-oppimisratkaisun.

Hivoksen toiveena oli saada vahvoilla yhteisöllisen oppimisen työkaluilla varustettu ja avoimeen lähdekoodiin perustuva e-oppimisratkaisu.  Componence esitti ratkaisuksi Valamis-oppimisympäristöä ja tutustuttuaan ratkaisuun, Hivos totesi Valamiksen sopivan heidän tarpeisiinsa täydellisesti.

Componencen ollessa vastuussa intranetin uudistamisesta, vastasi Valamis* projektista oppimisympäristön osalta. Valamis ja Componence tekivät tiivistä yhteistyötä ja molemmat hyötyivätkin suuresti toistensa osaamisesta ja asiantuntijuudesta. Pystyimme näin hyödyntämään Liferayta ja Valamista parhaalla mahdollisella tavalla ja tarjoamaan Hivoksen ongelmaan erinomaisesti sopivan ratkaisun.

"Valitsimme ensin Liferayn, minkä jälkeen totesimme Valamiksen olevan paras mahdollinen valinta e-oppimisratkaisuksi. Sekä Liferay että Valamis-oppimisympäristö olivat käyttövalmiita ratkaisuja, mikä vaikutti merkittävästi lopulliseen päätökseemme. Koimme myös Liferayn ja Valamis-oppimisympäristön yhdistämisen mielenkiintoiseksi ja yrityksellemme arvoa lisääväksi ratkaisuksi", kertoo Bram van Kersbergen, Hivoksen Web Coordinator.

Lopputulos

Hivoksen intranet pohjautuu nyt Liferayhin ja sen fokuksena on yhteisöllinen oppiminen ja tiedon jakaminen. Valamis-oppimisympäristö puolestaan on Hivoksen ensisijainen oppimisympäristö, joka mahdollistaa tiedon jakamisen sekä organisaation sisällä että yhteistyökumppaneiden kanssa. Componencen kanssa yhteistyössä tekemämme ratkaisun myötä Hivoksen on helpompi kommunikoida maailmanlaajuisesti, sekä löytää oikeat ihmiset ja tehdä yhteistyötä heidän kanssaan.

"Nyt voimme tehdä yhteistyötä ja oppia muista projekteista ja ehdotuksista tehokkaammin. Olemme myös käyttäneet Valamiksen oppimisratkaisua vahvistaaksemme ja jakaaksemme yrityksemme DNA:ta kollegoiden kanssa maailmanlaajuisesti", selittää Bram van Kersbergen.

 

*Yhteistyö alkoi, kun Valamis oli nimeltään Arcusys.