Phillips-Medisize

Uudenlainen malli henkilöstön osaamisen ja pätevyyden hallintaan

Asiakas

Phillips-Medisize tarjoaa terveydenhuoltoalan yrityksille kokonaisvaltaisia tuotesuunnittelu- ja valmistuspalveluja. Yritys valmistaa muun muassa erilaisia lääkeannostelulaitteita, terveydenhuolto- ja laboratorioalan komponentteja ja tarvikkeita, lääkepakkauksia sekä lääkintä- ja diagnostiikkavälineitä. Phillips-Medisizella on tuotantoa Pohjois-Amerikassa, Aasiassa sekä Euroopassa, jossa tehtaat sijaitsevat Suomessa, Hollannissa, Irlannissa, Sveitsissä, Tšekissä ja Tanskassa.

Haaste

Phillips-Medisize toimii tarkoin säädellyllä alalla, joten henkilöstön on tunnettava toimintaa koskevat säännöt ja ohjeet sekä noudatettava niitä tarkasti. Yrityksellä on oltava luotettava dokumentaatio esimerkiksi siitä, että työntekijät ovat suorittaneet perehdytyksen ja vaaditut koulutukset, ja että heidän pätevyytensä suhteessa työtehtäviin on aina ajan tasalla. Yrityksen toimintaa sitovat muun muassa yhdysvaltalaisen FDA:n (Food and Drug Administration) määrittelemät lait. Myös EU ja Suomen Valvira säätelevät ja valvovat toimialaa. Lisäksi yrityksen toimintaan vaikuttavat asiakaskohtaiset ohjeet ja vaatimukset.

Henkilöstön osaamisen vaatimustenmukaisuus varmistetaan viime kädessä auditoinneissa. Auditoijille on kyettävä todentamaan vaatimusten täyttyminen sekä sisällön että voimassaolon kannalta.

Haasteita osaamisen ja pätevyyden todentamiseen aiheuttavat yleensä

Ratkaisu

Suunnittelimme ja toteutimme kiinteää yhteistyötä tehden Phillips-Medisizelle Valamis-oppimisympäristöön uudenlaisen mallin osaamisen ja pätevyyden hallintaan. Kaikki tieto koulutuksista, perehdytyksistä, ohjeistuksen päivittymisestä sekä muista näihin liittyvistä aktiviteeteista tallentuu Learning Record Storeen (LRS), josta voidaan tuottaa tarpeen mukaisia ja yksityiskohtaisia raportteja. Yhdellä katsauksella on mahdollista nähdä esimerkiksi se, ovatko eri tiimien pätevyydet ajan tasalla.

Valamis-oppimisympäristössä voi asettaa oppimistavoitteita ja kohdentaa ne asianomaisille työntekijöille. Tehtäväkohtaiset pätevyysvaatimukset ovat helposti jokaisen saatavilla. Osaamisen kehittämiseen liittyviä toimia voidaan yhdistää erilaisiksi kokonaisuuksiksi ja tavoitteita pystytään asettamaan ja seuraamaan joustavasti.

Ohjeistukset, laatudokumentit ja niiden muutokset tai päivitykset voidaan keskittää samaan järjestelmään ja kohdentamaan työtehtäväkohtaisesti. Esimerkiksi ohjeistuksen kirjoitusvirheiden korjauksiin työntekijöiden ei tarvitse reagoida lainkaan. Astetta suurempien mutta matalariskisten muutosten kohdalla ohjeet luetaan ja kuitataan henkilökohtaisesti luetuiksi. Vaativimmissa tapauksissa ohje voidaan julkaista verkko-oppimismateriaalina ja lisätä siihen osaamisen todentava testi. Testaaminen voidaan niin haluttaessa järjestää valvottuna tilaisuutena.

Lopputulos

Valamis-oppimisympäristö kokoaa yhteen ennen hajalleen olleet tiedot ja kohdentaa ne tarkoituksenmukaisessa muodossa oikeille käyttäjille. Käyttäjät näkevät järjestelmästä suoraan, mitkä koulutukset ja pätevyydet heillä on voimassa ja mitä on luettava tai suoritettava seuraavaksi. Esimerkiksi uuden työntekijän aloittaessa todentamista vaativat aktiviteetit, kuten suullinen valmennus, avaimen vastaanottaminen tai koulutukset voidaan tallentaa järjestelmään heti ensimmäisestä työpäivästä lähtien. Johto ja henkilöstöhallinto pystyy seuraamaan osaamisen ja pätevyyksien ajantasaisuutta.

Phillips-Medisizelta arvioidaan, että ratkaisun myötä kokonaistyöajan säästö tuotannossa on 3,5 prosenttia. Lisäksi, ratkaisun käyttöönoton suurimmat hyödyt syntyvät ohjeistusten seurannan ja käsittelyn helpottumisesta sekä pätevyyksien hallinnasta seuraavasti:

Valamis-oppimisympäristö kokoaa yhteen ennen hajalleen olleet tiedot ja kohdentaa ne tarkoituksenmukaisessa muodossa oikeille käyttäjille

"Valamis-oppimisympäristö auttaa pitämään henkilöstön osaamisen ja pätevyydet vaatimusten mukaisina, tuomaan päivitykset helposti työntekijöiden saataville ja kohdentamaan ohjeistukset oikeille henkilöille. Jatkossa meillä on mahdollisuus hallita ratkaisulla tehokkaasti kaikkia koulutustapahtumia aina verkkokoulutuksista sertifiointeihin ja rekisterinhallintaan", kertoo Phillips-Medisizen Quality Specialist Sunna Lihavainen.

Valamiksen* Senior Consultant Jyri Pötry on tyytyväinen onnistuneeseen yhteistyöhön:

"Yhteistyö projektissa sujui erinomaisesti ja haluan kiittää siitä Phillips-Medisizen henkilöstöä. Onnistuimme yhteistyössä tuottamaan ratkaisun, jolla compliance-vaatimukset voidaan täyttää vaivattomasti. Henkilöstö voi keskittyä tekemään normaalia jokapäiväistä työtään, kun järjestelmä huolehtii automaattisesti muusta. Näin taloudellinen ja laadullinen vaikutus on huomattava", Pötry kertoo.

*Yhteistyö alkoi, kun Valamis oli nimeltään Arcusys.