Puolustusvoimat

Sujuvuutta hakemusprosessiin verkkopalvelulla

Suomen Puolustusvoimat uudistivat varusmieskoulutuksen hakuprosessinsa digitaalisella palvelulla. Näin käynnissä olevien hakujen tiedot ovat ajantasaisesti samassa paikassa, koko kohdeyleisön saatavilla, ajasta ja paikasta riippumatta.

Asiointipalvelu osana digitalisaatiota

Puolustusvoimat on kiinteä osa suomalaista yhteiskuntaa. Se takaa Suomen turvallisuuden ja on siten suomalaisen yhteiskunnan tukiranka. Puolustusvoimat pitää suomalaiset turvassa sekä sodan että rauhan aikana, ja tekee asevelvollisuuteen kuuluvasta varusmiespalveluksesta turvallisen ja kannustavan kasvualustan nuorille suomalaisille.

Puolustusvoimat tunnistaa digitaalisten ratkaisujen lisäarvon eri prosessien tehostamisessa, ja sähköisessä asioinnissa kumppanin löytäminen digitaalisen murroksen aikana on heillekin tärkeää.

Verkkopalvelusta tehokkuutta

Perinteisen paperiasioinnin sijaan Puolustusvoimat halusi nykyaikaisen verkkopalvelun sujuvoittamaan varusmieskoulutuksen valintaprosessia. Puolustusvoimat halusi tavoittaa palvelun kohdeyleisönä olevat asevelvolliset luontevasti ajasta ja paikasta riippumattomalla matalan kynnyksen palvelulla.

Aluksi palvelulla tulee olemaan noin tuhat käyttäjää. Puolustusvoimissa varusmiespalveluksen suorittaa kuitenkin vuosittain noin 22 tuhatta henkilöä, ja palvelua tullaan asteittain laajentamaan koskemaan heitä kaikkia. Digitaalisen alustan käyttö mahdollistaa tehokkaamman työskentelyn ja paremmat valinnat eri tehtäviin.

Asevelvollisten hakemukset saman katon alle

Ratkaisuna Puolustusvoimien haasteeseen Valamis* tarjosi asevelvollisille helppokäyttöisen ja Puolustusvoimien henkilökunnalle joustavan palvelualustan. Palvelu hyödyntää käyttäjän tunnistamiseen Suomen valtion yhteistä Suomi.fi -palvelua. Palvelussa tunnistautumisen jälkeen käyttäjä voi valita avoinna olevista hakukohteista itseään kiinnostavan ja lähettää hakemuksensa hyvin havainnollistetun hakuprosessin jälkeen.

Uudistetun hakemusprosessin helppous tullee madaltamaan hakukynnystä ja helpottaa avoimista hauista tiedottamista, samalla täyttäen vaadittavan tietoturvallisuustason.

Sujuvuutta ja helppokäyttöisyyttä

Asevelvollisten hakemusprosessi on tuotu digitalisaatioajan hermolle. Palvelun toteutuksessa noudatetaan Puolustusvoimien korkeaa turvallisuustason vaatimusta.

Lopputuloksena syntynyt asiointipalvelu on helppokäyttöinen ja parantaa asiointikokemusta verrattuna paperiasiointiin. Molemmilla virallisilla kotimaisilla kielillä (suomi sekä ruotsi), sekä englanniksi saatava palvelu helpottaa varusmiespalvelukseen ja erikoisjoukkoihin liittyvien asioiden hoitamista, sillä yhdellä kirjautumisella henkilö voi hakea useisiin eri joukkoihin.

"On hienoa, että Puolustusvoimat kehittää palvelujaan digitalisaatiota hyödyntäen, ja on ollut erittäin sujuvaa olla heidän kanssaan projektia toteuttamassa ", Valamiksen toimitusjohtaja Jussi Hurskainen painottaa.

*Yhteistyö alkoi, kun Valamis oli nimeltään Arcusys.