Työsuojeluhallinto

Aiempaa monipuolisempi ja käyttäjäystävällisempi verkkopalvelu

Asiakas

Työsuojeluhallinto on Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) hallinnonalalla toimiva organisaatio, jonka muodostavat aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet ja niitä ohjaava STM:n työsuojeluosasto. Työsuojeluhallinnon tehtävänä on valvoa, että työ Suomessa on työelämää koskevan lainsäädännön mukaista sekä mahdollisimman tervettä ja turvallista. Valvonnan lisäksi työsuojeluhallinto tarjoaa myös neuvoja ja ohjeita työelämään liittyvissä kysymyksissä.

Haaste

STM:n hallinnonalan organisaatioiden työsuojeluhallinnon, SäteilyturvakeskuksenValviran, Fimean ja Työterveyslaitoksen verkkopalvelut päätettiin keskittää yhteiselle verkkopalvelualustalle. Tavoitteena oli uudistaa työsuojeluhallinnon verkkopalvelu pohjautumaan yhteiseen käyttöliittymään sekä yhteisiin toiminnallisuuksiin, sivuston ulkoasun säilyessä kuitenkin yksilöllisenä. Tämän lisäksi tavoitteena oli verkkopalvelun visuaalisen ilmeen uudistaminen sekä uusien ominaisuuksien ja toiminnallisuuksien lisääminen verkkopalveluun. Sivuston rakennetta haluttiin myös selkeyttää tiedon löydettävyyden parantamiseksi.

Ratkaisu

Työsuojeluhallinnon verkkopalvelu liitettiin osaksi STM:n hallinnonalan organisaatioille luotua keskitettyä Liferay-verkkopalvelualustaa. Koska yhteinen verkkopalvelualusta toteutettiin Liferay-alustana, oli myös työsuojeluhallinnon verkkopalvelun uudistus luontevaa toteuttaa Liferayta hyödyntäen.

Työsuojeluhallinnon verkkopalvelua uudistettaessa verkkopalvelusta tehtiin responsiivinen, mikä mahdollistaa sen sujuvan käytön päätelaitteesta riippumatta. Palvelun visuaalinen suunnittelu ja käyttöliittymäsuunnittelu toteutettiin vastaamaan tiettyjä standardeja (WCGA 2.0 -esteettömyysohjeiden taso AA), mikä puolestaan mahdollistaa palvelun esteettömän käytön esimerkiksi ruudunlukulaitetta käytettäessä. Lisäksi verkkopalvelulle suunniteltiin sivustotunnus, jonka ansiosta palvelun käyttäjälle käy aiempaa selkeämmin ilmi, mikä palvelu on kyseessä. Palveluun lisättiin uutena toiminnallisuutena myös esimerkiksi uusi hakusovellus, jonka avulla palvelun käyttäjät löytävät oman aluehallintoviraston yhteystiedot mahdollisimman helposti.

Lopputulos

Toteutettujen muutosten myötä lopputuloksena on rakenteeltaan ja visuaaliselta ilmeeltään uudistettu, aiempaa monipuolisempi sekä monin tavoin käyttäjäystävällisempi Tyosuojelu.fi -verkkopalvelu. Uudistusten toteuttaminen Liferayta hyödyntämällä mahdollisti keskitetyn ja kustannustehokkaan ratkaisun rakentamisen organisaatioille.

"Projektin aikana oli todella mukava huomata, miten loistavasti yhteistyö työsuojeluhallinnon kanssa sujui. Projektin eteenpäin viemisessä oli todellakin kyse aidosta yhteistyöstä, eikä vain toimittaja-asiakas -suhteesta," kertoo Valamiksen* Projektipäällikkö Jussi Makkonen.

Onnistuneesta yhteistyöstä kiittelee myös Tyosuojelu.fin päätoimittaja Katariina Göös: "Valamis ymmärsi nopeasti organisaatiomme tarpeet ja löysimme tehokkaasti ratkaisuja verkkoviestintämme kehittämiseen. Olemme saaneet uudistuneesta Tyosuojelu.fistä paljon positiivista palautetta. Käyttäjät ovat antaneet kiitosta varsinkin verkkopalvelun selkeästä ja raikkaasta ulkoasusta."

*Yhteistyö alkoi, kun Valamis oli nimeltään Arcusys.