Valvira

Uudistettu verkkosivusto käytettävyyttä parantamaan

STM päätti reilu vuosi sitten keskittää virastojensa ja laitostensa tärkeimmät verkkopalvelut Liferay EE -teknologian portaalialustalle. Ensimmäisenä uudistetun sivuston julkaisi Valvira kuluvan vuoden toukokuussa.

Sosiaali- ja terveysministeriö -konsernin virastoista ja laitoksista mukana hankkeessa ovat Valvira, Säteilyturvakeskus STUK, työsuojeluhallinto, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea sekä Työterveyslaitos.  Kaikille virastoille luodaan uudet verkkosivustot samaan palvelinympäristöön Liferay EE -teknologialla. Visuaalinen ilme on kullakin omansa, käyttöliittymä ja toiminnallisuudet yhdenmukaiset. Toiminnallisuuksia voidaan myös räätälöidä virastokohtaisesti.

"Yksinkertaistettuna koko projektin tavoite on saada STM:n hallinnonalalla kehittämistyö selkeästi samoille raiteille, tehdä ohjatusti ja kustannustehokkaasti tätä hommaa", STM:n viestintäyksikön projektipäällikkö Rope Sidebras kiteyttää.

Aikataulun haasteita

Näillä näkymin STUK julkaisee sivustonsa elokuussa ja työsuojeluhallinto myöhemmin syksyllä. Fimea käynnisti oman sivustotyönsä helmikuussa, Fimean usean sivuston julkaisuun päästäneen loppuvuodesta. Työterveyslaitoksen sivuston konseptia ja laajuutta pohditaan parhaillaan.

Edelläkävijämäinen kokonaisuus on osittain edennyt tavoiteltua hitaammin. Syitä viiveisiin on useita. Monitoimittajayhteistyö on tuonut projektiin omat haasteensa. Myös integraatioihin liittyvä yhteistyö on ottanut aikaa eri kokonaisuuksissa. Niin ikään esimerkiksi henkilöhakemistossa on ollut paljon tarkennuksia ja työtä useiden eri toimittajien kanssa. Projektin edetessä on jouduttu opettelemaan myös uusia toimintatapoja.

"Valamis on hoitanut roolinsa hyvin, valmiudet uuden järjestelmän käyttöönottoon ovat kunnossa. Valamis on nyt joutunut venyttämään omia resurssejaan ennakoitua pidemmälle ajalle – joustavuus ansaitsee kiitokset", Sidebras toteaa.

Suurta kiinnostusta herättäneen projektin kustannustehokkuuden etuja on Sidebrasin mukaan syytä tarkastella pidemmällä aikajänteellä.

Kun uutta aloitetaan, kehittämistunteja luonnollisesti kertyy. Koko projektissa on tähän mennessä ollut mukana useita eri toimijoita ja kymmeniä henkilöitä. Myöhemmin virastojen päässä kustannuskehitys tulee epäilemättä näkymään alenevana.

Kustannusnäkökulma ei kokonaisuudessa ole ainut tärkeä asia; iso asia on verkkopalvelujen käytettävyys ja responsiivisuus.

Jokaisen viraston verkkopalvelujen toteutus nojaa samanlaiseen käyttöliittymään, selkeään navigaatioon ja hakujen helppouteen. Sivustoille henkilöstön yhteystiedot tulevat samasta lähteestä, ratkaisu on peräisin Valtorilta.

Valvira eteni ripeästi

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira julkaisi uuden verkkosivustonsa kuluvan vuoden toukokuussa. Sivuston responsiivinen käyttöliittymä skaalautuu käyttäjän päätelaitteen mukaan. Sivujen ulkoasu on parhaimmillaan käytettäessä uusimpia selainversioita. Ulkoasua ja käyttöliittymää suunniteltaessa on huolehdittu esteettömyydestä, sivusto noudattaa WCAG 2.0 -esteettömyysohjeiden tasoa AA.

Valviran verkkotiedottaja Auli Sarvikivi kertoo projektin edenneen ripeästi sen jälkeen, kun virastokohtainen projektin toteutussopimus saatiin valmiiksi.

"Kokemuksesta tiedän, että IT-projektit voivat olla raskaita ja maantieteellinen etäisyyskin voi olla haaste. Nyt olen peräti hämmästynyt, miten sujuvasti yhteistyö Valamiksen kanssa on mennyt. Projekti sujui todella kivuttomasti!", Sarvikivi iloitsee.

Valviran sivustoa Sarvikivi kuvailee yksinkertaiseksi perussivustoksi. Sivuston käytettävyyttä ja asioiden selkeää esittämistä on painotettu ihan siitäkin syystä, että Valviran sivustolla on laaja kohderyhmä yksittäisistä kansalaisista, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisiin, luvanhakijoista ammatinharjoittajiin ja yrittäjiin, aluehallintovirastoista muihin viranomaisiin.

Valviran entisen sivuston lähtökohta oli organisaatiossa. Tässä uudistuksessa näkökulma muutettiin substanssilähtöiseksi. Muuten suuria sisällöllisiä muutoksia ei tehty, lähinnä joitakin asioiden tarkennuksia. 

 

*Yhteistyö alkoi, kun Valamis oli nimeltään Arcusys.