• Työhyvinvointi ja organisaatiokulttuuri
  • 21. joulukuuta, 2015

5+1 vinkkiä onnistuneeseen työntekijälähettilyyteen

Osaavasta ja asiantuntevasta henkilöstöstä käytävän kilpailun kiristyessä on yrityksille muodostunut entistä suurempi tarve erottua muista alan työnantajista. Yksi ratkaisu kiristyvään kilpailuun on työnantajabrändäys, joka edesauttaa parhaiden mahdollisten työntekijöiden rekrytoimista ja olemassa olevien työsuhteiden ylläpitämistä. Työnantajabrändäyksestä käytävän keskustelun yhteydessä on alettu puhua entistä enemmän myös työntekijälähettilyydestä (employee advocacy), sillä ketkä osaisivatkaan kertoa yrityksestä työpaikkana paremmin ja totuudenmukaisemmin, kuin työntekijät - sekä nykyiset että entiset.

Työntekijälähettilyys työnantajabrändin edistäjänä

Työntekijälähettilyys on ollut yksi liike-elämän kuumimmista puheenaiheista vuonna 2015. Mitä työntekijälähettilyydellä sitten oikein tarkoitetaan? Työntekijälähettilyydestä on kyse työntekijän markkinoidessa vapaaehtoisesti omaa työnantajaansa esimerkiksi jakamalla työnantajaan liittyvää sisältöä omissa sosiaalisen median (some) kanavissaan.

Digitalisaation myötä tarjolla olevan tiedon määrä on tänä päivänä valtava ja yritysten voi olla hankala erottautua vallitsevasta informaatiotulvasta. Työntekijälähettiläiden avulla yrityksen on mahdollista tavoittaa laajempi yleisö sekä saada myös äänensä paremmin kuuluviin, sillä viesti erottuu massasta usein paremmin sen tullessa yksilöltä. Tähän kun lisätään vielä se, että viesti on aina myös uskottavampi, kun sen lähettäjä on yrityksen itsensä sijaan yrityksen työntekijä, ei liene ihme, että työntekijälähettilyys puhututtaa.

5+1 keinoa työntekijälähettilyyden edistämiseen

Työnantajabrändäystä ja organisaatiokulttuuria käsittelevän pro gradu -tutkielmani ja Valamiksella tekemäni viestinnän ja HR:n harjoittelun myötä olen itse kiinnittänyt huomiota muutamiin seikkoihin, jotka ovat mielestäni avainasemassa työntekijälähettilyyden edistämisessä.

1. Mahdollista
Mahdollista työntekijälähettilyys. Anna työntekijöille syitä jakaa työhön liittyvää materiaalia somessa panostamalla organisaatiokulttuuriin ja siihen, millainen työntekijäkokemus työntekijöille muodostuu. Kun töissä viihtyy, haluaa siitä usein kertoa myös eteenpäin. Lisäksi varmista, että yrityksen itsensä jakama sisältö on tarpeeksi laadukasta. Kukaan ei halua tykätä huonosti toteutetusta sisällöstä, saati jakaa sitä eteenpäin.

2. Kannusta
Kannusta, älä painosta. Työntekijälähettilyyden tulee aina perustua vapaaehtoisuuteen. Ota käyttöön esimerkiksi joku yrityksen sisäiseen viestintään tarkoitettu some-kanava, jossa työntekijät voivat harjoitella somen käyttöä. Pidä työntekijät ajan tasalla siitä, mitä yritys itse julkaisee ja helpota työntekijöiden kynnystä jakaa sisältöä kertomalla esimerkiksi, mitä tageja julkaisun yhteydessä voi halutessaan käyttää. Näin autat työntekijää myös rakentamaan hänen omaa henkilökohtaista brändiään.

3. Palkitse
Seuraa, ketkä toteuttavat työntekijälähettilyyttä aktiivisesti ja palkitse tästä aika ajoin. Kiitos kannustaa toimimaan työntekijälähettiläänä tulevaisuudessakin ja inspiroi myös muita työntekijälähettilyyteen.

4. Luota
Monessa yrityksessä vallitsee edelleen ajattelutapa, ettei somessa saa jakaa mitään työnantajaan tai työhön liittyvää. Valitettavan usein kuulee myös ihmeteltävän, tekevätkö työntekijät lainkaan töitä, jos heidän antaa käyttää somea työaikana. Mikäli eivät, on ongelma mielestäni jossain aivan muualla, kuin somen käytön sallimisessa. Toimitusjohtajamme Jussi Hurskaisen sanoin: "Luota, niin sinuun luotetaan."

5. Toimi esimerkkinä
Kuten moneen muuhunkin asiaan, myös työntekijälähettilyyteen pätee esimerkin voima. Et voi olettaa, että työntekijäsi olisivat valmiita jakamaan yritykseen liittyvää sisältöä, jollet itsekään tee niin. Kannusta työntekijälähettilyyteen omalla esimerkilläsi.

+ Hoida exit-prosessit onnistuneesti
Älä unohda yrityksen entisten työntekijöiden voimaa, sillä jopa nykyisen työntekijän viestiä uskottavampi on viesti, joka tulee yrityksen entiseltä työntekijältä. Varmista siis, että exit-prosessi hoidetaan aina onnistuneesti, jotta lähtevälle työntekijälle jää positiivinen kuva yrityksestä.

Siispä, anna työntekijälle ennen kaikkea aihetta olla ylpeä työpaikastaan ja työstään. Harjoitteluni aikana olen huomannut, että esimerkiksi oman Instagram-tilini postaukset ovat tätä nykyä 80 prosenttisesti #WeAreArcusys*-hashtagilla varustettuja. Sattumaa? Tuskin.

Tiina Holkeri
Communications & HR Trainee

*#WeAreArcusys oli hastagimme ennen kuin yriksen nimi vaihtui Valamikseen.