• Digitaalinen työpaikka
  • Oppiminen ja kehittyminen
  • 17. marraskuuta, 2017

Elinikäinen oppiminen – Liferay DXP ja Valamis

The Economistin taannoisessa artikkelissa "Lifelong learning is becoming an economic imperative" varoitetaan, että monissa ammateissa työntekijöiden osaaminen saattaa vanhentua. Usein ei kuitenkaan ole selvää, miten uusia taitoja voi oppia. Artikkelissa myös todetaan, että jos talousalueet haluavat säilyttää kilpailukykynsä ja taata työntekijöille menestymisen mahdollisuudet koulutustasosta riippumatta, niiden on tarjottava koulutusta ja ammattitaidon kehittämismahdollisuuksia kautta koko työuran.

Elinikäinen oppiminen on sitä, että henkilö on koko uransa ajan vastuussa oman osaamisensa kehittämisestä ja taitojaan parhaiten kohentavien oppimistapojen etsimisestä. Oppimisen ei tulisi olla muusta elämästä erillään tapahtuvaa toimintaa vaan saumaton osa arkea. Virallisen koulutuksen jälkeinen oppiminen ja kehittyminen on jatkuva prosessi, jonka välineitä ovat asiantuntijoiden kirjoittamat verkkoartikkelit, yhteisöt, MOOC-verkkokurssit, yrityksen sisäinen viestintä, intranet ja työnantajan tarjoamat työelämän verkko-oppimistyökalut.

Verkko- ja moduulioppimista tutkitaan yhtenä ratkaisuna, joka auttaisi ihmisiä kehittämään osaamistaan koko työuransa ajan. Työnantajat voivat tukea elinikäistä oppimista järjestämällä työntekijöille koulutusresursseja sekä tukemalla asiantuntijayhteisöjen kehittymistä ja vuorovaikutusta organisaatiossaan.

Taipuuko perinteinen LMS-järjestelmä uusiin oppimisvaatimuksiin?

On selvää, että perinteisellä oppimisen hallintajärjestelmällä (LMS) ei pystytä tuottamaan edellä kuvatun kaltaisia sosiaalisia oppimistilanteita, jotka nivoutuvat saumattomasti osaksi muuta toimintaa. Tarvitaankin siis digitaaliseen työympäristöön integroitu oppimisratkaisu eikä erillistä järjestelmää tai toimintoa, joka edellyttäisi työntekijöiltä osallistumista yrityksen järjestämille virallisille kursseille. Ratkaisun on oltava käytettävissä vuorokauden ympäri ja sen on oltava laiteriippumaton eli tarjottava sama laadukas käyttäjäkokemus sekä mobiililaitteissa että pöytäkoneissa.

Organisaatioille avautuu erinomaiset mahdollisuudet tukea ja kannustaa työntekijöitään uusien taitojen oppimisessa sekä edistää heidän oppimistaan. Tästä hyötyvät sekä yksilö että organisaatio.

Digitaalinen Liferay DXP -ympäristö perustuu standardeihin, joten sitä voi laajentaa erilaisilla toiminnoilla ja ominaisuuksilla. Yksi näistä on Valamis-oppimisympäristö.

Valamis on suunniteltu eri aloihin ja oppimistarpeisiin liittyvän oppimisen digitalisointia varten. Valamis on laajempi ratkaisu kuin perinteiset LMS-järjestelmät – se on pikemminkin oppimispalveluympäristö, johon voi sisällyttää kaikki organisaatioiden oppimis- ja henkilöstökehitystoimet. Ympäristö tukee oppimisen eri muotoja: muodollista, sosiaalista ja arkioppimista.

Oppimisvaikutuksen mittaaminen

Oppimisanalytiikka on tehokas tapa mitata ja parantaa henkilöstökehityksen tehokkuutta. Analytiikalla voidaan tehdä verkko-oppimisen tulokset näkyviksi, auttaa linkittämään opittuja asioita varsinaiseen työsuoritukseen, optimoida verkko-oppimista ja poimia tietoja, joilla oppimiskokemusta voidaan parantaa.

Valamis-ympäristössä oppimisanalytiikka on erottamaton osa ratkaisua. Valamis kerää tietoja oppimisprosesseista xAPIn avulla ja tallentaa ne Learning Record Storeen (LRS), joka onkin yksi tämän heti käyttövalmiin oppimisympäristön tärkeimmistä toiminnoista. Liferay-ratkaisua käyttävät organisaatiot voivat helposti tuottaa lisäarvoa lisäämällä ratkaisuun Valamis-oppimisympäristön. Melkein heti lisäämisen jälkeen organisaatiot voivat tarjota mahdollisuutta omatahtiseen oppimiseen esimerkiksi työntekijöilleen ja yhteistyökumppaneilleen.

Pienemmät omistamisen kokonaiskustannukset

Usein asiakkaat epäröivät siirtyä käyttämään Liferay & Valamis -ympäristöä, koska heillä ei ole oikeaa käsitystä kokonaisvaltaisen verkko-oppimisympäristön kustannuksista.

Liferay DXP & Valamis -ympäristön ja toisaalta integroimattomista siiloista koostuvien yksittäisratkaisujen sijoitetun pääoman tuottoa on melko helppo vertailla.

Liferay DXP on kokonaisratkaisu, johon sisältyy muun muassa sisällönhallintajärjestelmä (CMS), dokumenttivarasto, (sosiaalisen) yhteistyön toimintoja, työnkulkuja ja lomaketyökalu. Tämä on hyvä pitää mielessä, sillä todellisen oppimiskokemuksen tueksi tarvitaan monenlaisia ominaisuuksia, esimerkiksi dokumenttien jakamista, keskustelufoorumeilla ja blogeissa kommentoimista, tiimien välistä yhteistyötä ja käyttäjäkohtaista sisällön mukauttamista.

Liferay DXP:n ja Valamis-oppimisympäristön yhdistelmässä on sekä huomattavasti laajempi toimintovalikoima että saumattomampi integrointi kuin yksittäisratkaisuissa. Integrointi säästää arvokasta käyttöönotto- ja IT-hallinta-aikaa. Ei myöskään pidä aliarvioida sitä, miten paljon hyötyä kertakirjautumisesta ja johdonmukaisesta käyttöliittymästä on oppijoille, kouluttajille ja esimiehille.

Monet yksittäisratkaisut lupaavat liikoja ja maksavat lopulta 4–5 kertaa sen verran kuin Liferay DXP & Valamis -yhdistelmä.

Vertailutaulukko – suhteellinen kustannus-/monimutkaisuusluku, joka kuvaa integraatioiden monimutkaisuutta, ylläpitotyötä ja omistamisen kokonaiskustannuksia:

Vertailutaulukko perustuu Liferayn ja Valamiksen asiantuntijoiden markkinanäkemyksiin.

*Vertailutaulukko perustuu Liferayn ja Valamiksen asiantuntijoiden markkinanäkemyksiin.

Paras ympäristö on se, jota käytetään

Edellä kerrottu osoittaa, että Liferay DXP- ja Valamis-ympäristöjen yhdistelmä on hinnaltaan ja toiminnoiltaan ylivoimainen ratkaisu. Koska integrointi on saumatonta, asiakaskokemus on kiistatta paras mahdollinen. Hyvän käyttökokemuksen ansiosta ihmiset todellakin käyttävät oppimisympäristöä ja vieläpä hyvin mielellään. Valamis & Liferay -yhdistelmän ominaisuudet, hinta ja käytettävyys tekevät siitä perinteisiä LMS-järjestelmiä paremman vaihtoehdon kaikilla osa-alueilla.

Ruud Kluivers, General Manager, Liferay Benelux BV
Jari Järvelä, Vice President, Sales Europe, Valamis