• 4.3.2022

Kolme tapaa aloittaa Valamis-oppimisympäristön käyttö

Onnistunut oppimisen integroiminen osaksi yrityskulttuuria voi parantaa yrityksen tulosta ja samalla myös tehdä työntekijöistä tyytyväisempiä. Yrityksissä ymmärretään nykyään hyvin, kuinka tärkeää on integroida sisältöä yrityksen oppimisstrategiaan. Uuden oppimisalustan käyttöönotto organisaatiossa on sen sijaan yhä monille vierasta aluetta. Uuden alustan käyttöönotto vaatii vaivannäköä ja resursseja, eli aikaa ja rahaa, mutta strateginen suunnittelu ja sisältö ovat myös olennaisia asioita.

Valamis on kokonaisvaltainen end-to-end-oppimisalusta, jonka avulla voit koota yrityksesi oppimisen yhteen tuottavuuden ja sitoutumisen yhdistävään käyttöliittymään. Tarjoamme siis erilaisille yrityksille ja eri käyttötilanteisiin joustavasti sopivan oppimisalustan, joka muuttuu ja kasvaa yhdessä oppimisstrategiasi kehittymisen kanssa. Mutta miten Valamiksen käyttö kannattaa aloittaa? Mitä onnistunut lanseeraus edellyttää? Katsotaanpa tarkemmin…

Menestys perustuu hyvälle suunnittelulle
Digitaalisen oppimisen suunnittelua
Oppimisstrategiaa valittaessa ei voi liikaa korostaa yrityksen oppimiskulttuurin sekä oppimisen ja kehittämisen (L&D) nykyisen tason ymmärtämisen tärkeyttä. On hyvin vaikeaa arvioida oppimisstrategian menestysmahdollisuuksia, jos et tunne työntekijöiden ja johdon asenteita ja oppimiskapasiteettia, oppimiskulttuuriin erityisesti vaikuttavia seikkoja tai yleistä L&D-kypsyystasoa. Esimerkiksi: millä tavoin työntekijät oppivat parhaiten, suositaanko vaikka verkko-opintoja, ja mistä työntekijät löytävät aikaa oppimiselle? Olisivatko ryhmäopinnot sittenkin paras ratkaisu? Entä jos työntekijöillä on jo kokemusta organisaatiossa tapahtuvasta oppimisesta. Minkälaisia nämä kokemukset ovat olleet?

Saat tärkeää tietoa näistä aiheista päätöstesi pohjaksi tutkimusten ja työntekijöiden kanssa käytävien keskustelujen avulla. Ongelmien paikallistaminen ja ratkaiseminen jo ennen suunnittelun aloittamista takaa sen, ettet tuhlaa aikaa, rahaa ja hermojasi uuden oppimisalustan käyttöönoton yhteydessä.

On esimerkiksi hyvin yleistä, että yritykset eivät virallisesti ilmoita, kuinka paljon aikaa työntekijä saa käyttää oppimiseen kussakin kuussa. Monista voi tämän vuoksi tuntua kiusalliselta käyttää työaikaa omien taitojen kehittämiseen. Onkin tärkeää opastaa esihenkilöitä tukemaan oppimista ja rohkaisemaan tiimejään. Oppimiseen käytettävää aikaa voidaan lisätä esimerkiksi kommunikoimalla avoimesti aiheesta, sopimalla oppimiseen käytettävistä tunneista yritystasolla ja auttamalla esihenkilöitä tehtävissään.

Oppimisstrategian valmisteluun on tarjolla useita apukeinoja. Voit tutustua esimerkiksi verkkosivuillamme eri aihealueisiin, kuten kehittämäämme L&D-strategian viitekehykseen tai white papereihin ja muihin julkaisuihimme. Myös tämä empiirinen tapaustutkimus, Supporting employee skill development from organisational perspective, tarjoaa mallin oppimisstrategian ja oppimiskulttuurin välisten aukkojen täyttämiseen. Voit analysoida yrityksesi L&D-kypsyyttä, tunnistaa kehityskohteita ja halutessasi keskustella oppimisstrategiastasi sertifioitujen oppimiskonsulttiemme kanssa. Ylätason kolmivuotissuunnitelman luominen oppimisstrategiallesi on kannattavaa ja auttaa sinua löytämään oikean suunnan.

Strategiasta tavoitteiksi ja suunnitelmiksi
Kun yrityksen oppimisstrategia on valmis, on aika keskittyä käytännönläheisempiin yksityiskohtiin ja määritellä tavoitteet. Kun työskentelet Valamiksen kanssa, tavoitteitasi peilataan Valamiksen roadmappiin ja luodaan realistiset lyhyen ja pitkän aikavälin suunnitelmat.

Keskustelemme mielellämme nykyisten ja tulevien asiakkaidemme kanssa osaamisen kehittämiseen liittyvästä tutkimuksesta, ajankohtaisista aiheista, tavoitteista ja suunnitelmista. Tämä kaikki vaikuttaa roadmappiin liitettäviin asioihin. Vuosien varrella olemme huomanneet, että monet asiakastavoitteet ja -tarpeet ovat päällekkäisiä, mikä tukee priorisointia ja päätöksentekoa tuotekehityksessä. Joissain tapauksissa uniikit asiakaskohtaiset tavoitteet ja vaatimukset oppimisympäristölleedellyttävät tarkempia keskusteluja yhteistyön sisällöstä ja aikatauluista.

Kun tavoitteet on keskustelujen avulla määritelty, on helpompaa valita yritykselle parhaiten sopiva Valamis-paketti. Valintaan vaikuttavat aiemmin mainitut teemat ja tapa, jolla Valamista halutaan käyttää. Tässä kohdassa on syytä esittää myös seuraavat kysymykset:

Minkälaista oppimisen analytiikkaa tarvitset?
Liittyykö oppimistavoitteisiin KPI-tunnuslukuja?
Edellyttääkö ratkaisu integrointia muiden palveluiden kanssa?

Miten luot omaa sisältöäsi?
Oletko kiinnostunut verkkokaupasta?
Edellyttääkö oppimisstrategiasi mobiilisovelluksen käyttöä?
Oppimisen end-to-end-ekosysteemimme tarjoaa erilaisia palveluita ja ominaisuuksia. Voit aloittaa perusosista ja laajentaa palvelua tarpeen mukaan. Voit myös myydä organisaatiosi oppimissisältöä eCommerce-paketin avulla. Vaihtoehtona on myös kaikkein joustavin pakettimme, jossa Engage- ja eCommerce-ominaisuuksiin lisätään räätälöity kehittäminen, raportit sekä edistynyt analytiikka.

Valamiksen käyttöönotto
Kun valmistelut on tehty, oppimisstrategia asetettu, tavoitteet ja suunnitelmat määritetty ja tuotepaketti valittu, Valamis voidaan ottaa käyttöön.

Tähän on tarjolla kolme eri lähestymistapaa. Käytätkö jo jotain oppimisalustaa? Jos et, aloitat niin sanotusti puhtaalta pöydältä. Toisaalta saatat haluta lisätä toiminnallisuutta käytössäsi olevaan LMS-järjestelmään tai vaihtaa täysin uuteen alustaan, joka tarjoaa parempaa toiminnallisuutta ja käyttökokemusta.

1. Puhtaalta pöydältä aloittaminen
Jos yrityksessäsi ei ole aiemmin käytetty oppimisalustaa, Valamis kannattaa ottaa käyttöön vaiheittain. Oppimissisällön suunnittelu ja luominen omin neuvoin on työlästä. On helpompaa aloittaa tietyistä teemoista, kuten uusien työntekijöiden perehdyttämisestä tai vaatimustenmukaisuuskoulutuksesta, kuin pyrkiä tarjoamaan valtavasti sisältöä heti ensimmäisestä päivästä alkaen. Voit myös tarjota oppimissisältöjä työntekijöillesi tuomalla niitä oppimisjärjestelmään sisältö-integraatioiden avulla. Koska tässä tapauksessa oppimisalustan käyttö on kaikille uutta, toimintojen ja tiedon pitäminen yksinkertaisena tukee työntekijöiden mutta myös hallinnoinnin, esihenkilöiden ja johdon data-analytiikan ja sisällönluomisen käyttökokemusta.

Yhdestä asiasta aloittaminen, uuden oppiminen ja ominaisuuksien lisääminen oppimisympäristöön vähitellen on osoittautunut hyväksi tavaksi oppia ja kasvaa yhdessä yrityksenä.

2. Nykyisen oppimisjärjestelmän täydentäminen
Entä jos yritykselläsi on jo käytössä LMS-järjestelmä, joka ei kuitenkaan vastaa yrityksesi tarpeisiin?

Tässä tilanteessa Valamis voi toimia vanhan järjestelmäsi rinnalla. Tämä ratkaisu voidaan toteuttaa eri tavoilla, mutta ensimmäinen askel on järjestelmien yhteensopiva SSO-kertakirjautuminen. Toisin sanoen samalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla voi kirjautua molempiin järjestelmiin.

Valamis tarjoaa tukea integraatioihin, tiedon keräämiseen ja tilastointiin. Sinun on vain tehtävä päätös: Pidätkö käyttäjät omassa LMS-järjestelmässäsi ja tuot sinne Valamiksesta sisältöä ja tietoja? Vai käytätkö Valamiksen käyttöliittymää, mutta säilytät nykyisen järjestelmäsi sisällön? Jos esimerkiksi tarvitset vain parempaa tilastotietoa, voit pitää nykyisen järjestelmäsi ja käyttää Valamiksen Learning Record Store -ominaisuutta.

Jos toisaalta tahdot keskittyä parempaan käyttökokemukseen ja käyttäjien sitouttamiseen sekä tarjota kokonaisvaltaisen ratkaisun oppijoille ja sisällöntuottajille, voi olla parasta käyttää Valamis-käyttöliittymää keskuspalveluna, jonne keskität nykyisen LMS-sisältösi, integroinnit ja analytiikan.

3. Vanhan oppimisjärjestelmän korvaaminen
Kolmas tilanne on se, jossa yritys haluaa korvata käyttämänsä oppimisalustan täysin, koska se ei ole vastannut odotuksia tai organisaation oppimiskulttuurin kehittyminen edellyttää kattavampaa palvelua. Tässä tapauksessa työntekijöillä on jo jonkinasteinen ymmärrys digitaalisesta oppimisesta, ja yrityksellä on selkeä käsitys parannuskohteista ja toimintatavoista.

Valamis auttaa sinua suunnittelemaan sujuvan siirtymän sekä yhdenmukaisen käyttäjäkokemuksen ja data-arkkitehtuurin sidosryhmien tarpeet ja toiveet huomioon ottaen. Sen jälkeen siirrämme tiedot ja sisällön vanhasta järjestelmästä Valamikseen. Sisällön tuonti edellyttää yleensä yhteensopivuutta esimerkiksi sähköisen oppimisen xAPI- tai SCORM-standardien kanssa. Esimerkiksi käyttäjätiedot voidaan siirtää työkalujemme, kuten CSV-tiedonsiirron, tai SCIM:n ja muiden rajapintojen kautta.

Kun tietojen siirto on sovittu ja suunniteltu, varmistamme sujuvan prosessin testaamalla palvelua.

Lopuksi

Uuden oppimisalustan tarjoaminen yrityksen työntekijöille, sisällöntuottajille, tiiminvetäjille ja johdolle voi olla iso työrupeama. Tätä prosessia pystytään helpottamaan esittelemällä uusia ominaisuuksia ja tapoja oppia pikkuhiljaa. Toiminnallisuutta tarjotaan aluksi pienemmälle ryhmälle, palvelua testataan, palautetta kerätään ja siitä otetaan oppia.

Tutustu sisällöntuotantoon, räätälöityyn oppimiseen, osaamisen hallintaan, sosiaaliseen oppimiseen, oppimisanalytiikkaan, mobiilioppimiseen, verkkokauppaan, ulkoisiin palveluihin ja hallinnointityökaluihin liittyviin ominaisuuksiimme sekä lukuisiin integraatioihimme. Niiden avulla pääset sujuvasti alkuun ja teet hyvän ensivaikutelman.

Muista, että oppimisalustoissa on pohjimmiltaan kyse ihmisistä: miten he oppivat, miten oppimisesta tehdään positiivinen kokemus ja miten opimme toisiltamme. Sisältö on siis olennaista menestyksekkäälle oppimisstrategialle. Selvitä yrityksesi asiantuntijat ja pyydä heitä luomaan sisältöä ja jakamaan arvokasta tietoaan yrityksen muille työntekijöille. Yrityksen sisältä löytyy yleensä juuri se tieto, jota tietyt tiimit, tietyt tilanteet tai uudet työntekijät tarvitsevat. Varmista, että tarjoat juuri oikeaa sisältöä yritystasolla, mutta myös pienempien tiimien tasolla. Sellaista sisältöä, joka tukee yritysstrategiaasi, mutta myös innostaa työntekijöitä palaamaan oppimisen äärelle.

Riippumatta siitä aloitatko tyhjästä, korvaatko vanhan järjestelmäsi vai täydennätkö nykyistä oppimisjärjestelmääsi, oppimiskonsulttien, teknisten asiantuntijoiden ja UX-suunnittelijoiden tiimimme on valmis ohjaamaan sinua läpi koko prosessin ja löytämään juuri yrityksellesi sopivan paketin tai toiminnon. Ota ensimmäinen askel jo tänään. Odotamme yhteydenottoasi!

Asiantuntija

Maaike Beenen

Product Manager, Valamis

Maaike Beenen työskentelee Product Managerina Valamiksella. Maaikella on 18 vuoden kokemus erilaisista suunnittelu- ja liiketoimintatehtävistä, ja Valamiksen tiimissä hän on ollut neljä vuotta. Hänen tavoitteenaan on luoda kestävä, helppokäyttöinen ja loistava tuote, jonka käytöstä asiakkaat nauttivat.

Asiantuntija

Maaike Beenen

Product Manager, Valamis

Maaike Beenen työskentelee Product Managerina Valamiksella. Maaikella on 18 vuoden kokemus erilaisista suunnittelu- ja liiketoimintatehtävistä, ja Valamiksen tiimissä hän on ollut neljä vuotta. Hänen tavoitteenaan on luoda kestävä, helppokäyttöinen ja loistava tuote, jonka käytöstä asiakkaat nauttivat.