• 4.1.2018

Löydä ja sitouta yrityksen timanttiset asiantuntijat

Motivoituneet asiantuntijat, joilla on mahdollisuus päivittää osaamistaan, ovat asiantuntijapalveluyrityksen kannalta elintärkeitä. Osaamisen kehittäminen on syytä sitoa yrityksen strategiaan, koska bisnes syntyy osaamisen myymisestä.

Olipa kyse konsulttifirmasta, lakitoimistosta tai IT-firmasta, asiantuntijapalveluyritysten liiketoimintamalli perustuu osaamisen myymiseen. Asiantuntijapalvelun tarjoaminen edellyttää, että asiantuntijoiden osaamisen taso on kohdillaan ja että projektiin soveltuvat osaajat osataan tunnistaa työntekijöiden joukosta. Tieto ihmisen kyvykkyyksistä ja erityisosaamisesta ei saa jäädä muhimaan yksilöiden muistin varaan, vaan sen pitää olla koko firman ulottuvilla. Näihin tarpeisiin vastaa digitaalisen oppimisympäristön avulla tehtävä osaamisen kehittäminen.

Koska korkeaan osaamiseen nojaava bisnes on riippuvainen osaajista, osaamisen kehittäminen tulee sitoa yrityksen strategiaan.

Tehokas perehdytys sitouttaa työntekijät

Uuden työntekijän perehdyttäminen asiantuntijapalveluja tarjoavaan yritykseen vaatii suuren tietomäärän siirtämistä osaajalle. Ennen kuin uuden työntekijän osaamisen taso on kartoitettu ja varmistettu, ei laskutettavaa asiakastyötä voi tehokkaasti tehdä. Perehdytysaika on yritykselle siis investointi.

Toimialaosaaminen on usein muistin varassa. Perehdyttäjä voi unohtaa jotain tai osaajan tarvitsema tieto on jonkun toisen hallussa. Kun perehdyttämisen apuna käytetään digitaalista oppimisympäristöä, tieto siirtyy varmasti ja työntekijä pääsee oppimispolullaan ripeästi liikkeelle. Näin on alusta asti selvää, miltä taitotasolta työntekijä aloittaa ja mitä mahdollisuuksia kehityspolku tarjoaa työntekijälle jatkossa. Tehokas perehdytys takaa, että uusi työntekijä pääsee asiakastyöhön nopeasti kiinni. Mitä tehokkaampi perehdyttämisprosessi on, sitä pienempi taloudellinen investointi se on yritykselle.

Meillä Valamiksella hyödynnetään sähköistä perehdyttämistä. Sen avulla varmistetaan, että kaikki osaajan tarvitsema tieto on hänen saatavillaan. Samalla kartoitetaan osaajan kyvyt ja tarpeet. Tarpeiden perusteella koulutuksia voidaan suunnata osaajalle jatkossa ja toisaalta kykyjen perusteella häntä osataan hyödyntää asiakastöissä alusta lähtien. Työhön on helpompaa sitoutua, kun odotukset ja mahdollisuudet ovat selkeät.

Kun yritys itse on tietoinen henkilöstönsä osaamisesta alusta asti, on osaaminen helpompi viestiä yrityksen asiakkaille. Asiakastyytyväisyys paranee, kun osaamisen taso on todistetusti saatu vastaamaan asiakkaan odotuksia ja tarpeita. Asiakastyytyväisyyden ja osaamisen yhteys toisiinsa on mitattavissa digitaalisen oppimisympäristön ansiosta.

Hyödynnä yrityksestä löytyvä osaaminen tehokkaasti

Erityisesti suurissa asiantuntijapalveluyrityksissä nähdään oikeanlaisen osaamisen tunnistamisen arvo. Jos asiakas spontaanisti kaipaa suomalaisen arkkitehtuurin historiaan perehtynyttä toimittajaa tai EU-vero-oikeuteen erikoistunutta juristia, voi sormi mennä suuhun. Usein yrityksiltä uupuu kyky löytää talon sisältä parhaat osaajat käsillä olevaan tehtävään.

Useiden kymmenien, satojen tai jopa tuhansien työntekijöiden joukosta on vaikea koostaa timanttinen asiakastiimi, jos osaamista ei ole kartoitettu.

Asiakkaiden yllättäviinkin tarpeisiin pystytään vastaamaan tehokkaasti, kun oikean osaajan löytämiseen menee minuutteja, eikä päiviä. Kun digitaalista oppimisympäristöä käytetään osaamisen kehittämisessä, sinne kertyy jatkuvasti tietoa osaamisen tasosta ja tarpeista. Hakusanojen avulla Valamis-oppimisympäristöstä voi hakea tietyn asian osaajia helposti. Jos huomataan, ettei tarvittavaa osaamista löydy talosta, voidaan asiasta kiinnostuneille järjestää koulutus. Näin tietotaito-tarpeisiin voidaan vastata jopa ennen suurien puutteiden kehittymistä.

Irti riittämättömyyden tunteesta

Asiantuntijapalveluita tarjoavien yritysten osaajia yhdistää riittämättömyyden tunne. Työhön liittyvä ajoittainen kova henkinen paine voi tuntua liialliselta, jos tukea ja tietoa ei saa helposti. Digitaalinen oppimisjärjestelmä tuo tiedon ja koulutuksen työntekijän ulottuville kaikkina aikoina.

Henkilöstön motivaatio pysyy korkealla, kun työhön liittyvää epävarmuutta voi karistaa digitaalisen oppimisympäristön avulla. Työntekijä voi joko opiskella tai löytää alustalta tiedon siitä, kuka työkavereista osaa auttaa.

Digitaalisessa oppimisympäristössä osaamisen kehittäminen on helposti pelillistettävissä. Osaamisen karttuessa voi suorittaa sertifikaatteja, jotka todentavat edistymisen. Omaa osaamista voi tuoda oppimisympäristössä sertifikaateilla esille ja hurrata työtovereille heidän saavutuksistaan.

Yrityksen osaamistasoja määriteltäessä sertifikaatit voivat toimia keinona siirtyä osaamistasolta toiselle. Työntekijä voi myös panostaa oppimisessa niihin osa-alueisiin, jotka eniten itseä kiinnostavat.

Motivoituneet työntekijät, jotka kokevat, että heillä on mahdollisuus vaikuttaa omaan työnkuvaansa, ovat yrityksen menestymiselle elintärkeitä.

Kun digitaalista oppimisympäristöä hyödynnetään osaajatiimejä kootessa, voidaan ottaa huomioon kiinnostuksen kohteet ja motivaatio suorittaa eri osa-alueiden sertifikaatteja. Näin työtehtävät ohjataan heille, joilta löytyy paitsi oikea osaaminen myös motivaatio.

Digitaaliset työkalut, joita hyödynnetään henkilöstön osaamisen kehittämisessä alusta alkaen, voivat muodostua ratkaiseviksi tekijöiksi yrityksen menestyksen kokonaiskuvaa tarkasteltaessa.

Jussi Hurskainen
Toimitusjohtaja, Valamis