• Oppiminen ja kehittyminen
 • 07. tammikuuta, 2014

Mutaatiotestaus

Mutaatiotestaus (eng. mutation testing) on tapa testata koodia varten kehitettyjä testejä. Idea on yksinkertainen: Luodaan testattavasta ohjelmasta virheellisiä versioita ("mutantteja") ja ajetaan ne testien läpi. Jos testit menevät läpi, niissä on puutteita.

Otetaan parempaa selitystä varten tarkasteluun seuraava funktio, jonka tarkoitus on palauttaa kahdesta luvusta isompi...

def bigger_number(x, y):
  if x > y:
    return x
  elif x < y:
    return y

...ja sille seuraavat testit.

class BiggerNumberTests(unittest.TestCase):
  def test_2_is_bigger_than_1(self):
    assert bigger_number(2, 1) == 2

  def test_1_is_smaller_than_2(self):
    assert bigger_number(1, 2) == 2

Testit menevät läpi:

$ python -m unittest tests.py
..
------------------------------------------------------
Ran 2 tests in 0.008s

Voidaanko tällä perusteella sanoa, että testattava koodi toimii oikein? Kysymykseen on tietysti mahdoton vastata täysin varmasti, mutta hyvä indikaatio ohjelman toimivuudesta on sen testikattavuus. Edellisen koodinpätkän testit kuitenkin suorittavat sen jokaisen rivin, joten ohjelmalla on täysi testikattavuus*:

$ coverage run -m unittest tests.py \
  && coverage report -m | grep testprogram
testprogram    5   0  100%

Mutaatiotestaus on toinen tapa testata ohjelman testien kattavuutta. Mutaatiotestausta varten ohjelmasta voitaisiin luoda vaikkapa seuraavanlaisia versioita:

Mutantti 1:

def bigger_number(x, y):
  if x > y:
    return x + 1
  elif x < y:
    return y

Mutantti 2:

def bigger_number(x, y):
  if x >= y:
    return x
  elif x < y:
    return y

Mutanttiohjelmien tarkoituksena on poiketa normaalista ohjelmasta vain hieman, jotta ne kuvastaisivat yleisiä ohjelmoijien tekemiä virheitä.

Seuraava vaihe mutaatiotestausprosessissa on ajaa nämä (virheelliset?) ohjelmaversiot testien läpi. Ensimmäinen mutantti saa testit epäonnistumaan (bigger_number(2, 1) != 2), joten sen osalta testit ovat tarpeeksi kattavia. Toinen mutantti kuitenkin pääsee testien läpi! Ohjelman testien kannalta tilanteilla x > y ja x >= y (ja täten x == y) ei siis ole eroa. Tämä antaa meille vihjeen tutkia tapausta x == y, esimerkiksi seuraavan testin avulla:

 def test_1_and_1_are_equal(self):
   assert bigger_number(1, 1) == 1

Kun tämä testi lisätään, eivät testit enää mene läpi alkuperäisen ohjelman osalta:

$ python -m unittest tests.py
F..
======================================================
FAIL: test_1_and_1_are_equal (tests.BiggerNumberTests)
------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "./tests.py", line 12, in test_1_and_1_are_equal
  assert bigger_number(1, 1) == 1
AssertionError

Tämä johtuu siitä, että alkuperäisessä ohjelmassa tapaus x == y jätetään kokonaan huomiotta. Korjataan asia muuttamalla ohjelma seuraavanlaiseksi:

def bigger_number(x, y):
  if x > y:
    return x
  return y

Tämän jälkeen testit menevät taas mukavasti läpi.

Työkalut

Koska ylläkuvattu prosessi vaatii aikaa ja vaivaa, ei sitä ole mitään järkeä tehdä käsin, vaan prosessi hoidetaan työkaluilla. All prosessi suoritettuna Python 3:lle kehitetyllä mut.py-työkalulla:

$ mut.py --target=testprogram --unit-test=tests -m
[*] Start mutation process:
  - targets: testprogram
  - tests: tests
[*] 2 tests passed:
  - tests [0.00008 s]
[*] Start mutants generation and execution:
... snip ...
 1: def bigger_number(x, y):
~2:   if x >= y:
 3:     return x
 4:   elif x < y:
 5:     return y
------------------------------------------------------
[0.00472 s] survived
  - [#  5] ROR testprogram.py:4 :
------------------------------------------------------
 1: def bigger_number(x, y):
 2:   if x > y:
 3:     return x
~4:   elif x > y:
 5:     return y
------------------------------------------------------
[0.00540 s] killed by test_1_is_smaller_than_2
(tests.BiggerNumberTests)
  - [#  6] ROR testprogram.py:4 :
------------------------------------------------------
 1: def bigger_number(x, y):
 2:   if x > y:
 3:     return x
~4:   elif x <= y:
 5:     return y
------------------------------------------------------
[0.00546 s] survived
[*] Mutation score [0.08555 s]: 66.7%
  - all: 6
  - killed: 4 (66.7%)
  - survived: 2 (33.3%)
  - incompetent: 0 (0.0%)
  - timeout: 0 (0.0%)

Työkalu automatisoi mutanttien luomisen ja testien ajamisen niitä vasten. Kuten raportista näkee, työkalu loi yhteensä kuusi mutanttia, joista kaksi pääsi testien läpi.

mut.py on omien kokemuksieni perusteella kattavin Pythonille kehitetty mutaatiotestaustyökalu. Sen ainoa miinus on, että se toimii vain Python 3 -koodin kanssa, eikä siis ole käyttökelpoinen Python 2 -ohjelmien - joita suurin osa Python-ohjelmista kuitenkin vielä on - kanssa. Pythonille on saatavilla myös nose-testiajurin päällä toimiva elcap, joka toimii myös Python 2.x -ohjelmien kanssa, mutta on muuten paljon mut.py:tä suppeampi ja heikommin dokumentoitu kokonaisuus.

Muiden kielien mutaatiotestaustyökaluista mainittakoon erityisesti Javan päällä pyörivä PIT, jota en ole vielä päässyt testaamaan, mutta joka ainakin web-sivujen perusteella vaikuttaa erittäin lupaavalta. Kattavampaa listaa työkaluista löytyy mm. Wikipediasta.

Puutteet

Mutaatiotestauksen suurimpia ongelmia on, että mutanttiohjelmien määrä paisuu helposti käsistä. Jo edellä mainitulle neljän rivin ohjelmapahaselle generoitiin mut.py:n toimesta kuusi mutanttia, joten on helppo kuvitella, minkälainen luku olisi kyseessä 2000 rivin luokkahirviön kanssa. Kun otetaan vielä huomioon, että jokaiselle generoitudulle ohjelmalle pitää ajaa läpi pahimmassa tapauksessa kaikki ohjelman testit, paisuvat mutaatiotestausprosessin viemä aika ja resurssit helposti tuskallisiin sfääreihin.

Tämän helpottamiseksi mutaatiotestaustyökaluissa on usein kikkailuasetuksia prosessin nopeuttamiseksi. Yksi tekniikka on mutatoida vain ne rivit koodista, jotka ovat myös rivikattavuuden alla, koska muiden rivien mutatointi todennäköisesti joka tapauksessa saisi mutantin menemään testien läpi. Myös muita heuristiikkoja voidaan käyttää prosessin nopeuttamiseksi.

Ehkä radikaalein tapa kontrolloida mutaatiotestausprosessin viemää aikaa on kuitenkin vaihtaa koko prosessia heikoksi mutaatiotestaukseksi (weak mutation testing). Heikossa mutaatiotestauksessa ajetaan mutatoitua ja alkuperäistä koodia rinnakkain ja verrataan ohjelman sisäistä tilaa testitulosten vertailun sijaan. Mikään tutkimistani työkaluista ei tukenut heikkoa mutaatiotestausta.

Suuri ongelma on myös sen kanssa, että osa mutatoiduista ohjelmista oikeasti toimii identtisesti oikean ohjelman kanssa, ja täten testien kuuluukin mennä niiden osalta läpi. Otetaan esimerkiksi aiemmassa prosessissa vahvennettu ohjelma:

def bigger_number(x, y):
  if x > y:
    return x
  return y

Tästä ohjelmasta voidaan luoda seuraava mutantti, ja esim. mut.py luokin sellaisen:

def bigger_number(x, y):
  if x >= y:
    return x
  return y

Tämä mutantti on toiminnalisuudeltaan täysin sama alkuperäisen ohjelman kanssa, joten se menee testien läpi ja täten myös mutaatiotestausprosessin läpi samoin kuin logiikaltaan virheelliset mutantitkin menisivät. Tällöin esim mut.py:n raportti näyttää samalta, kuin jos ohjelmasta puuttuisi (mutaatiotestauksen mukaan) testejä. Ongelma on kinkkinen, koska kahta ohjelmaa on hankala osoittaa toiminnallisuudeltaan samanlaisiksi. Yksi mahdollisuus olisi poistaa mutaatio-operaattori, joka muuttaa >-operaattorin >=-operaattoriksi, mutta tällöin menetettäisiin myös paljon oikeita keissejä, jossa vastaava mutaatio paljastaisi puutteelliset testit ja tällöin mahdollisesti virheellisen ohjelman.

Lyhyesti tulevaisuuden kehityksestä mutaatiotestauksen osalta täytyy sanoa sen verran, että Python 2.x tarvitsisi robustin työkalun mutaatiotestausta varten (vaikka elcap onkin ihan näppärä) ja että olisi hienoa nähdä työkaluja, joilla heikko mutaatiotestaus onnistuisi tosimaailman sovelluksissa. Myös ekvivalenttien mutanttien ongelman ratkaisu lienee tulevaisuudessa askarruttava ongelma.

Käytännössä

Olen tutustunut mutaatiotestaukseen lähinnä akateemisesti kiinnostuneena. Mutaatiotestaus vaikuttaa tekniikkana lupaavalta, mutta sen yhdistäminen tosimaailman ohjelmistoprojekteihin ja testikehitykseen ei ole ihan yksiselitteinen prosessi. Esimerkiksi omia Django-projektejani testaillessa en ole vielä saanut hyödyllistä dataa mutaatiotestaustyökaluilla, ja muutaman kerran prosessi on vienyt niin kauan aika, että prosessi on käytännössä pitänyt sulkea.

Rehellisyyden nimissä en ole kuitenkaan myöskään käyttänyt yllä mainittuun hirveänä aikaa, enkä ole aloittanut yhtään projektia mutaatiotestaus mielessä tällaisen prosessin yrittämiseen. Esimerkiksi Filip Van Laenen antaa mielenkiintoisen esimerkin mutaatiotestauksen käyttämisestä Test Driven Development -prosessin vahvistamisessa.

TDD tai ei, mutaatiotestausta olisi hienoa kokeilla tosimaailman settingissä. Meillä Valamiksella käytetään ohjelmointikielinä paljon Javaa, Scalaa ja Pythonia ja alustaratkaisuina mm. Djangoa ja Liferayta. Työkalut mutaatiotestausta varten on saatavissa kielille, mutta alustojen sovellus voi tuottaa haasteita. Tätä ei kuitenkaan näe, ennen kuin käytännössä kokeilee, joten ehkäpä kuulemme aiheesta vielä enemmän vaikkapa tulevissa blogipostauksissa... ;)

- Rainer

Luettavaa

Huomiot

*) Vaikka koodin rivikattavuus (line coverage) on 100%, ei sen haarakattavuus (branch coverage) ole täydellinen, koska tilannetta, jossa kumpikaan if (elif) -lauseista ei toteudu ei testata. Tässä tapauksessa haarakattavuusasetuksen käyttäminen coverage-työkalussa (coverage run --branch) löytäisi myös puuttuvan testin. Näin ei kuitenkaan ole aina.