• Digitaalinen työpaikka
  • Oppiminen ja kehittyminen
  • Oppimisen vaikuttavuus
  • 07. maaliskuuta, 2019

Oppimaan oppiminen - Tulevaisuuden tärkein työelämätaito

Sekä Suomessa että maailmalla pohditaan tällä hetkellä mm. keinoälyn ja automaation mahdollisuuksia ja toisaalta myös niiden uhkia osaamisen ja työnkuvien kannalta. Työelämä ja osaamisvaatimukset muuttuvat nyt kenties nopeammin kuin koskaan aiemmin.

Opetushallituksen Osaamisen ennakointifoorumin tuottamassa Osaaminen 2035 -raportissa pohditaan digimurroksen vaikutuksia työmarkkinoihin ja tulevaisuuden osaamistarpeisiin. Raportissa vilahtelee termejä kuten “big data”, simulaatiot ja virtuaalijohtaminen, joista ei vielä kymmenen vuotta sitten juurikaan puhuttu. Vanhat tittelit ja osaamiset vaikuttavat katoavan ja vastaavasti uusia syntyy kuin sieniä sateella. Niiden lisäksi uhkaavat kadota myös työpaikat: World Economic Forumin Future of Jobs -raportissa arvioidaan, että maailmassa tullaan lähitulevaisuudessa korvaamaan koneilla yhteensä 75 miljoonaa työpaikkaa, kun teknologia sulautuu entistä enemmän osaksi arkeamme.

Pyörittevätkö miljoonat ihmiset kohta peukaloitaan, kun koneet hoitavat hommat kaikin puolin tehokkaammin? Mikä arvo ihmisten osaamisella on jatkossa? Mitä tarvittava osaaminen edes on?

Oppimaan oppimisen taito on ajankohtaisempi kuin koskaan

Vaikka työpaikka toisensa jälkeen muuttuu ja jopa katoaa, voi sama työelämän muutos tuoda jopa 133 miljoona uutta tehtävää (WEForum 2018). Tämän johdosta eräs työelämätaito nousee kentien ylitse muiden: kyky oppia. World Economic Forum listaakin “active learning and learning strategies” -taidot yhdeksi tärkeimmistä osaamisista. OPH:n Osaaminen 2035 -raportissa oppimiskyky on niinikään noussut viiden tärkeimmän geneerisen taidon joukkoon, ja henkilökohtainen osaamisen kehittäminen ja johtaminen yhdeksi tärkeimmistä yleisistä työelämän taidoista.

Henkilökohtaisten oppimisstrategioiden ja -tyylien tunnistamisen tärkeydestä on puhuttu jo jonkin aikaa, mutta juuri nyt oppimaan oppimisen taito on ajankohtaisempi kuin koskaan:

"World Economic Forum arvioi, että vuoteen 2022 mennessä 54 prosenttia työvoimasta tarvitsee joko täysin uusia taitoja tai päivitystä osaamiseensa."

valamis

jatkuvaoppiminen, elinikäinenoppiminen, elinikäinenosaaminen, osaamisenkehittäminen, yritysoppiminen, kilpailukyky

Ilmiöön on tarjottu ratkaisuna elinikäisen, jatkuvan oppimisen turvaamista niin formaalin koulutuksen keinoin kun erilaisten modulaaristen täsmäkoulutusten avulla (Osaaminen 2035). Toisaalta tälle ajatusmallille luodaan samalla uudistuspaineita: Esimerkiksi McKinsey väittää - ehkä ansaitustikin - elinikäisen oppimisen olevan vain koulumyönteisten mahdollisuus ja toteaa, ettei perinteisin koulutusmenetelmin todennäköisesti voida vastata työelämän todellisiin osaamistarpeisiin. McKinsey haastaakin työnantajat, sektorista riippumatta, puhumaan elinikäisen oppimisen sijaan “lifelong employability -ajattelusta", jonka voisi vapaasti suomentaa elinikäiseksi osaamiseksi, ja hyödyntämään muun muassa personoitua- ja mikro-oppimista työntekijöiden osaamisen kehittämiseksi.

McKinseyn elinikäisen osaamisen varmistaminen tähtää tiivistetysti siihen, että henkilöstön osaaminen säilyy relevanttina, ja että työnantajilla olisi aina osaavaa työvoimaa. Kuinka tämä sitten voidaan varmistaa?

Osaamisen kehittyminen vaatii vastuunottoa ja oppivan organisaatiokulttuurin

Vaikka juuri digitalisoituminen aiheuttaa paineita päivittää osaamista ja taitoja, se on myös tehokas vastaus osaamisen kehittämisen ja uusienkin taitojen kouluttamisen haasteeseen. Perinteisiin koulutuksiin verrattuna digitaalinen oppiminen on myös huomattavasti edullisempi osaamisen kehittämisen muoto. Digitaalisten oppimisympäristöjen avulla oppiminen voidaan tuoda lähelle päivittäistä tekemistä, tarjota sitä oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa ja mahdollistaa osaamisen jakaminen laajalle yleisölle. Mikro-oppiminen ja personoitu oppiminen ovatkin nousseet yhdeksi yritysoppimisen tärkeimmistä trendeistä.

Mutta kenen vastuulla sitten on huolehtia, että työntekijöiden osaaminen on ajan tasalla? Onko työntekijän pidettävä osaamisen kehittämisestään itse huoli, vai tuleeko työnantajan tarjota kaikki mahdollinen koulutus?

"Uskon, että vain oppimiseen ja kehittymiseen panostavat yritykset pysyvät kilpailukykyisiä ja kykenevät sopeutumaan muutoksiin." - Riina Siikanen, HRD Specialist, Valamis Group Oy

valamis

valamis, jatkuvaoppiminen, elinikäinenoppiminen, elinikäinenosaaminen, osaamisenkehittäminen, yritysoppiminen, kilpailukyky

Uskon, että vain oppimiseen ja kehittymiseen panostavat yritykset pysyvät kilpailukykyisiä ja kykenevät sopeutumaan muutoksiin. Työnantaja voi tukea oppimista ja kehittymistä paitsi perinteisinä kursseina, kirjoina ja verkko-oppimisena, myös antamalla vastuuta ja palautetta sekä luomalla tiedon jakamisen toimintamalleja ja kannustamalla osaamisen jakamiseen.

Yritysten tulisikin pyrkiä luomaan ylipäätään sellainen ilmapiiri ja kulttuuri, jossa oppiminen ja kehittyminen on päivittäistä ja niiden merkitystä korostetaan. Virheistä voidaan oppia siinä missä menestystarinoistakin. Mutta: vaikka työnantajan velvollisuus on tarjota kehittymiselle edellytyksiä ja tukea, on lopulta yksilön vastuulla pitää huoli omasta henkilökohtaisesta osaamisestaan.

"Pelkkä formaali koulutus ei ole enää aikoihin riittänyt työelämässä etenemiseen, sillä maailma muuttuu nopeammin kuin koulukirjat päivittyvät."

valamis

valamis, LXP, jatkuvaoppiminen, elinikäinenoppiminen, elinikäinenosaaminen, osaamisenkehittäminen, yritysoppiminen, kilpailukyky, digitalisaatio

  Väitänkin, että juuri sopeutumis- ja oppimiskykyiset henkilöt ovat jo nyt halutuimpia tekijöitä digitaalisen myllerryksen keskellä toimivilla työmarkkinoilla – onhan oppiminen myös omien asenteiden ja työtapojen muuttamista siinä missä konkreettisten taitojen kehittämistä. Pelkkä formaali koulutus ei ole enää aikoihin riittänyt työelämässä etenemiseen, sillä maailma muuttuu nopeammin kuin koulukirjat päivittyvät. Nyt tarvitaan tietoisuutta omasta oppimisesta, uteliaisuutta ja avoimuutta. Nämä taidot erottavat meidät jatkossakin roboteista ja ennen kaikkea turvaavat mahdollisuutemme työmarkkinoilla – nyt ja jatkossa.

Vinkkini jatkuvan oppimisen ja elinikäisen osaamisen tukemiseksi ja mahdollistamiseksi ovatkin nämä:

  • Luo mahdollisuuksia kasvaa ja kehittyä yrityksen sisällä
  • Kannusta tiedon jakamiseen ja luo keinoja sen edistämiseksi
  • Mahdollista oman osaamisen kehittäminen ajasta ja paikasta riippumatta
  • Anna vastuuta, mutta tarjoa riittävästi tukea, apua ja rakentavaa palautetta
  • Näe virheet ja epäonnistumiset oppimiskokemuksina, ja jaa näitä kokemuksia