• Työhyvinvointi ja organisaatiokulttuuri
  • 07. helmikuuta, 2014

Välitä Välittämisestä

Nykyaikaisessa esimiestyössä korostuvat substanssin ja johtamisteorioiden sijaan tuen antaminen ja työntekijöistä yksilöinä ja kokonaisvaltaisina ihmisinä välittäminen. Vaikka tämän päivän organisaatiot pyrkivät yhä enemmän hierarkisuuden poistamiseen, ei laadukkaan ja läsnäolevan esimiestyön tarve ole hävinnyt minnekkään.

Valamiksella välittämisen johtolankana on "tehdä pieniä asioita suurella sydämellä" ja välittäminen näkyy meillä päivittäisissä toimintatavoissa ja työntekijöiden keskinäisissä suhteissa. Kun työntekijää kohtaa suru, hänen annetaan surra. Kun työntekijä on iloinen, ilo jaetaan. Silti myös meillä voisi välittää vielä enemmän. Mielestäni välittämiselle ei ole maksimia, ei ikärajoja, eikä sopivaa johtamisteoriaa.

Välittämistä välittävän esimiehen tulee jakaa jotain itsestään, jotta aito vuorovaikutuksellinen suhde työntekijän ja esimiehen välille voi muodostua. Miksi työntekijä kertoisi esimiehelleen pahimmat tuskansa, jos esimies ei ole aiemminkaan osoittanut aitoa kiinnostusta ja välittämistä työntekijää kohtaan, eikä myöskään ole jakanut koskaan itsestään mitään? Tällaisissa tapauksissa jää esimieheltä ja organisaatiolta huomaamatta asioita, jotka mitä varmimmin vaikuttavat työntekijän kykyyn suoritua työstä. Suomalaisesta esimiestyöstä puuttuu myös usein lupa tunteiden näyttämiseen. Ei ole väärin itkeä läksiäisissä, ei vaikka on esimies. Viimeksi toissaviikolla allekirjoittaneella tuli itku läksiäispuheessa, enkä sitä häpeä. Ei ole myöskään väärin näyttää harmistusta huonoon asiakaspalautteeseen, vaan tärkeää on se, että harminsa osaa pukea sivistyneiksi sanoiksi.

Tietääkö esimiehesi sinun rakkaimmat harrastuksesi? Tiedätkö esimiehenä miten työntekijäsi parisuhde voi tai onko hänellä ylipäätään parissuhde? Kaikkien ei tietenkään tarvitse tietää kaikkea ja kaikki eivät halua jakaa omaa sisintään työpaikalla ja se heille suotakoon. Silti voin vakuuttaa, että jaetut syvälliset suhteet vahvistavat yhteenkuuluvuuden tunnetta ja sitoutuminen yritykseen tapahtuu vain työpaikan ihmissuhteiden kautta. Ihmisillä on halu olla sellaisten ihmisten ympäröimänä, keneltä he tuntevat saavansa arvostusta ja välittäminen on molemminpuolista.

Se, että esimiehen yksi tärkeimmistä tehtävistä on välittäminen, ei sulje pois sitä, että muut esimiehen vastuut tavoiteasetannasta työsuhdejohtamiseen säilyvät. Erinomaiselta esimieheltä vaaditaankin paljon ja alati muuttuvat organisaatioympäristöt tuovat mukanaan aina vain lisää haasteita. Esimiehenä toimiminen ei aina ole se kiitollisin homma ja erityisesti silloin, kun oma maailma masentaa tai substanssipuoli työssä on kaatua päälle, on vaikeaa muistaa olla läsnä ja kuunnella aktiivisesti. Parhaat esimiehet muistavat kuitenkin aina arkisten kohtaamisten merkityksen ja sen, kuinka helposti arvostamisen ja välittämisen kulttuuri menetetään. Esimiehen taitopakkiin kuuluukin myös oman ajan ottaminen, oman jaksamisen rajojen tunnistaminen ja kyky pyytää apua. Johtajuus ja siten myös esimiehenä onnistumisen tausta on johtajan luonteessa, ei niinkään siinä, mitä ihminen tietää tai osaa, vaan siinä, mitä hän on.