• Työhyvinvointi ja organisaatiokulttuuri
  • 14. helmikuuta, 2018

Ystävyys ja tunteet työpaikalla

Heti alkuun kylmä fakta: yleisimpänä työpaikan vaihtamisen syynä pidetään huonoa esimiestä. Asia toimii myös toisinpäin, eli hyvä esimiessuhde, työpaikan hyvä henki ja ystävät työpaikalla voivat olla ne asiat, jotka saavat pysymään työpaikassa, vaikka työssä itsessään esiintyisi haasteita.

Ystävänpäivä toi mieleeni jälleen kysymyksen, voivatko esimies ja alainen olla ystäviä? Entä mitkä tunteet kuuluvat tai eivät kuulu työpaikalle? Usein johtamiskulttuureissa johtamisen ja ystävyyssuhteen ei nähdä mahtuvan samaan suhteeseen. Harmittavan usein myös ajatellaan, että tunteiden näyttäminen ei kuulu työpaikalle. Suomessa tähän on jo havaittavissa muutosta, joka on mielestäni enemmän kuin tervetullutta.

Tunteet vahvistavat koko työyhteisöä

Usein luullaan, että tunteet häiritsevät työskentelyä työelämässä, mutta näin ei kuitenkaan pääsääntöisesti ole. Tunteet ovat luonnollisia voimavaroja työelämässä, joita ohjataan ja johdetaan. Työyhteisön tunteet ovat yksi johtamisen osa-alue, kuten muidenkin toimintojen johtaminen. Hyvä esimies käsittää alaisten tunteiden arvon työelämässä ja osaa myös itse vähintäänkin pukea omia tunteitaan sanoiksi. Esimiesten tulee painotella ammatillisuuden ja ihmissuhteen muodostamisen välillä.

Parhaimmat esimiehet osaavat muun muassa juhlia työntekijöiden menestystä ja pystyvät kantamaan alaisensa hankalien aikojen (niin työ- kuin yksityiselämän) haasteiden läpi. Hyvä esimies myös haastaa työntekijää yhä parempiin suorituksiin ja antaa kriittistäkin palautetta, vaikka se joskus sattuisi.

Ystävyys ei haittaa esimiestyön tasapainoa, jos et anna sen haitata

Ystäviin sitoudutaan ja heille myös uskoudutaan. Ystävyyssuhteeseen liittyy vastavuoroisuutta ja toisista välittämistä. Nämä ystävyyssuhteen elementit kuuluvat myös erinomaiseen esimiestyöhön. Kun esimiehen ja alaisen suhteesta muodostuu ystävyyssuhde, esimiehen esimiestaidot joutuvat koetukselle; Ystävällekin pitää rohkaistua kertomaan korjaava palaute tai mahdollisesti "näyttää kaapin paikka", jos esimerkiksi työn suorittamistavasta tulee erimielisyyksiä. Mutta tässäkin tilanteessa voisin esittää kysymyksen, miksi haastavien esimiestilanteiden hoitaminen olisi vaikeampaa sellaisen kanssa, jonka tunnet hyvin ystävänä, kuin sellaisen kanssa, jota et tunne? Rakentavan palautteen vastaanottaminen on helpompaa silloin, kun taustalla on myös annettua positiivista palautetta, jonka antoa uskon ystävyyssuhteen helpottavan.

Nykyään on melko yleistäkin, että esimies voi sijaita fyysisesti tuhansien kilometrien päässä ja pahimmillaan vuoden ainoaksi keskusteluksi jää kehityskeskustelu. Joskus siinäkään ei päästä kovin syvälliselle tasolle, kun aika kuluu esimiehen keksiessä perusteluja sille, miksi palkankorotukseen ei tänäkään vuonna ole mahdollisuutta. Esimies voi kuitenkin olla todella hyvä esimies, vaikka suhde alaiseen ei ole ystävän tasolla tai vaikka hän sijaitsee eri paikkakunnalla kuin alainen. Silti uskallan väittää, että esimies, joka on alaisensa ystävä, voi olla erinomainen esimies, kunhan hän osaa pitää toimintansa oikeudenmukaisena. Selvää on, että esimies, joka näyttäytyy alaiselleen ihmisenä -myös haavoittuvana sellaisena- saa myös työntekijän näyttämään paremmin omat vahvuutensa, heikkoutensa ja tunteensa, joita esimies voi toiminnassaan tukea.

Ihminen tarvitsee ihmistä, myös töissä

Itse olen vahvasti sitä mieltä, että ihmiset tulevat töihin kokonaisina ihmisinä ja tunteita ei voi, eikä pitäisikään voida jättää odottamaan työpaikan ulko-oven toiselle puolelle sitä, että työntekijä nappaa tunteet taas mukaansa töistä lähtiessä. Hyvä ja hyvin johdettu työpaikka sisältää monia ystävyyssuhteita titteleistä välittämättä ja myös tunteita, joita johdetaan ja ymmärretään oikein.

Olen urallani ollut onnellisessa asemassa sen suhteen, että lähes kaikissa työsuhteissani olen saanut nauttia erinomaisesta esimiestyöstä. Tärkeimpien työsuhteideni entiset esimiehet ovat parhaimpia ystäviäni edelleen, vaikka työsuhteet ovat loppuneet vuosikausia sitten. Kiitos Anne ja Kaisu, sekä nykyinen esimieheni Jussi. Olette myös opettaneet minulle, mitä on hyvä esimiestyö ja ystävyys.

Asiantuntija

Maria Vihtkari, Chief Human Resource Officer at Valamis

Maria Vihtkari

Chief Human Resource Officer

+358 44 525 0932

Marialla on yli 10 vuoden kokemus HR-tehtävistä yksityisellä sektorilla, ja Marian erityisosaamiseen kuuluu organisaatiokulttuurin kehittäminen sekä työlainsäädäntö. Nykyisessä tehtävässään Maria työskentelee muun muassa kansainvälisissä HR-tehtävissä, kotimaisten ja kansainvälisten rekrytointien parissa, sekä henkilöstösuunnittelun, työhyvinvoinnin, henkilöstön kehittämisen sekä työntekijäkokemuksen ja työnantajamielikuvan parissa.