Valamiksen globaali markkinatutkimus

Globaali tutkimus 2019

“Oppimisen ja osaamisen kehittämisen tila organisaatioissa 2019”

Kysyimme 2112 työssäkäyvältä työntekijöistä aina ylimpään johtoon saakka heidän mielipiteistään, haasteistaan ja työkaluistaan liittyen oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen organisaatioissa. Tutkimus kattoi yli 20 eri toimialaa ja se toteutettiin Suomessa, Saksassa ja Yhdysvalloissa.

Muutamia keskeisiä poimintoja tutkimuksesta:

  • Oppimisen ja osaamisen kehittämisen tärkeys organisaation tulevaisuuden menestyksen edellytyksenä on tunnistettu jokaisessa tutkitussa maassa
  • Kaikissa maissa mainittiin samat kaksi merkittävintä haastetta oppimiselle ja osaamisen kehittämiselle, muut haasteet painottuivat tutkituissa maissa eri tavalla
  • Yhdysvallat on edistynein maa digitaalisten oppimisympäristöjen käytössä, ja siellä käytettiin myös modernimpia oppimistapoja Saksaan verrattuna
  • Työntekijöiden ja johdon vastausten välillä oli selkeä ero joka maassa esimerkiksi siinä, miten vastaajat kokivat organisaation kannustavan heitä oppimaan

 

Asiantuntija

Nea Kolmonen

Head of Marketing at Haallas

Nealla on yli kymmenen vuoden kokemus markkinoinnista kansainvälisissä ohjelmistoyrityksissä. Hän on vetänyt markkinointitiimiä Valamiksella vuodesta 2015 lähtien. Nea nauttii erityisesti yhteistyöstä asiakkaiden, kumppaneiden ja vaikuttajien kanssa, sekä erilaisten asiakas- ja markkinatutkimusten tekemisestä. Nea on kauppatiedeiden maisteri, kahden tyttären äiti, ja intohimoinen penkkiurheilija.