#LearningChallenge

Mitä sinä haluat oppia seuraavaksi? Jaa oppimissuunnitelmasi ja kokemuksesi haasteessamme hashtagilla #LearningChallenge ja tutustu muiden kokemuksiin tällä sivulla.

Miksi #LearningChallenge?

Jatkuva oppiminen on tapa ylläpitää ja päivittää taitoja vastaamaan muuttuvien työtehtävien tuomiin mahdollisuuksiin ja haasteisiin. Teknologiat kehittyvät huimaa vauhtia, tietoa on saatavilla enemmän kuin koskaan ja työtehtäviä muotoillaan uusiksi jatkuvasti vaatimusten muuttuessa. Haluamme #LearningChallenge-kampanjalla tukea jatkuvan oppimisen kulttuuria ja luoda näin pohjaa kestävämmälle kehitykselle niin organisaatioissa kuin henkilökohtaisilla työurillakin.

#LearningChallenge

  Haluatko tämän söpön pehmolelun omaksesi?

  Jaa oppimiskokemuksesi sosiaalisessa mediassa hashtagilla #LearningChallenge. Lähetämme innostavimmat kokemukset jakaneille ja tiukimmat keskustelunavaukset tehneille oman Valbo-pehmolelun.

  Kyky ja halu oppia on yksi tulevaisuuden tärkeimmistä taidoista

  Työntekijöiden osaaminen ja taidot ovat yksi tärkeimpiä menestystekijöitä mille tahansa yritykselle.

  Greg Caimi ja Ouriel Lancry Bain Companysta totesivat blogissaan työvoimasta digitaalisella aikakaudella, että yksilöiden pitäisi “elämän mittaisen oppimisen” sijaan tähdätä siihen, että he ovat työllistettävissä koko elinikänsä.  Jatkuvan oppimisen avulla työntekijä pystyy paremmin pitämään kiinni työpaikastaan ja pysyy “työllistettävänä” vaikka työrooli muuttuisikin.

  Kysyimme 500 suomalaiselta kuinka he kokevat osaamisen kehityksen järjestetyn heidän työpaikallaan. 

  Vaikka lähes kaksi kolmesta kyselyymme vastanneista oli sitä mieltä, että työpaikalla kannustettiin itsensä kehittämiseen, vain kolmasosa ajatteli että työpaikalla tarjotaan tarpeeksi aikaa ja resursseja kehitykseen. 

  Osaammeko vaalia taitoja niin hyvin, kuin on tarpeen? 

  Oppimisen ja osaamisen kehittämisen tila organisaatioissa 2019

  Lataa kyselyn tulokset visualisoituna pdf-muodossa.

   

  Jussi Hurskaisen (CEO, Valamis Group Oy) avoin kirje yritysjohtajille jatkuvan oppimisen tärkeydestä

  Hyvä kollega!

  Haastan Sinut mukaan muuttamaan oppimisasenteita maassamme. Suomen on nostettava oppiminen uudelle tasolle, mikäli haluamme parantaa kilpailukykyämme.

  Digiajan kilpailukyky ei voi perustua pelkästään koululaitokseemme, vaikka se onkin osaamisemme kivijalka. Nopeasti kehittyvän teknologian myötä myös yritysten osaamistarve muuttuu hurjaa vauhtia, eikä yksi koulutus kanna läpi koko työuran. Jotta työntekijöiden osaaminen säilyy ajantasaisena, tulee yritysten kantaa vastuuta jatkuvan oppimisen mahdollistamisesta työn ohessa.

  Jatkuvan oppimisen vaade on tärkeä myös siksi, että tänä päivänä informaatio lisääntyy, sekä vanhenee, käsittämätöntä vauhtia. Samoin uudistuvat ihmisten asenteet ja kuluttajien tarpeet. Jos henkilöstön oppiminen ei kehity samassa tahdissa, syntyy osaamisvaje. Tuohon vajeeseen on syytä suhtautua vähintään samalla vakavuudella kuin kestävyysvajeeseen.

  Liiketoimintakriittisen osaamisen eläköityminen tulee olemaan yksi lähivuosien suurimmista haasteista. Eläköityvän työvoiman mukana yritys menettää valtavat määrät hiljaista tietoa, jonka siirtäminen muulle henkilöstölle on elintärkeää yrityksen kilpailukyvyn kannalta. Onko Sinun organisaatiossasi mietitty, kuinka tarvittava osaamisen taso säilytetään tulevinakin vuosina?

  Ex-opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen on todennut, että jatkuvaa oppimista on uudistettava tulevalla hallituskaudella. Hän on harvinaisen oikeassa. Mielestäni se olisi pitänyt tehdä jo monta hallituskautta sitten, koska systeemiset muutokset tapahtuvat tehokkaimmin hallituksesta käsin. Suomen edellinen hallitus nosti tämän jo omaksi kärkihankkeekseen. Seuraavan hallituksen tulisi tehdä samoin. Viimeistään nyt myös yritysten tulisi panostaa jatkuvaan oppimiseen, jotta kilpailukykymme säilyy tulevaisuudessakin.

  Jatkuvan oppimisen avulla varmistamme osaavan työvoiman saatavuuden, tuemme työntekijöiden elinikäistä kehittymistä, ja mahdollistamme organisaatioiden menestyksen nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Siksi jatkuvaa oppimista tulee kehittää Suomessa – niin tulevassa hallituksessa, henkilötasolla, kuin jokaisessa organisaatiossakin.

  Haastan myös Sinut mukaan viemään viestiä eteenpäin omassa vaikuttajaverkostossasi sekä organisaatiossasi. Lisäksi toivon Sinun osallistuvan keskusteluun sosiaalisessa mediassa teemalla #jatkuvaoppiminen.

  Oppimisterveisin,
  Jussi Hurskainen
  Toimitusjohtaja, Valamis Group

  Haaste 1: Mitä opit viimeksi?

  Ensimmäisessä haasteessa kysyimme, mitä on viimeksi opittu.

  angle-left Blogi: Elinikäinen oppiminen – Liferay DXP ja Valamis
  • Digitaalinen työpaikka
  • Oppiminen ja kehittyminen
  • 17. marraskuuta, 2017

  Elinikäinen oppiminen – Liferay DXP ja Valamis

  The Economistin taannoisessa artikkelissa "Lifelong learning is becoming an economic imperative" varoitetaan, että monissa ammateissa työntekijöiden osaaminen saattaa vanhentua. Usein ei kuitenkaan ole selvää, miten uusia taitoja voi oppia. Artikkelissa myös todetaan, että jos talousalueet haluavat säilyttää kilpailukykynsä ja taata työntekijöille menestymisen mahdollisuudet koulutustasosta riippumatta, niiden on tarjottava koulutusta ja ammattitaidon kehittämismahdollisuuksia kautta koko työuran.

  Elinikäinen oppiminen on sitä, että henkilö on koko uransa ajan vastuussa oman osaamisensa kehittämisestä ja taitojaan parhaiten kohentavien oppimistapojen etsimisestä. Oppimisen ei tulisi olla muusta elämästä erillään tapahtuvaa toimintaa vaan saumaton osa arkea. Virallisen koulutuksen jälkeinen oppiminen ja kehittyminen on jatkuva prosessi, jonka välineitä ovat asiantuntijoiden kirjoittamat verkkoartikkelit, yhteisöt, MOOC-verkkokurssit, yrityksen sisäinen viestintä, intranet ja työnantajan tarjoamat työelämän verkko-oppimistyökalut.

  Verkko- ja moduulioppimista tutkitaan yhtenä ratkaisuna, joka auttaisi ihmisiä kehittämään osaamistaan koko työuransa ajan. Työnantajat voivat tukea elinikäistä oppimista järjestämällä työntekijöille koulutusresursseja sekä tukemalla asiantuntijayhteisöjen kehittymistä ja vuorovaikutusta organisaatiossaan.

  Taipuuko perinteinen LMS-järjestelmä uusiin oppimisvaatimuksiin?

  On selvää, että perinteisellä oppimisen hallintajärjestelmällä (LMS) ei pystytä tuottamaan edellä kuvatun kaltaisia sosiaalisia oppimistilanteita, jotka nivoutuvat saumattomasti osaksi muuta toimintaa. Tarvitaankin siis digitaaliseen työympäristöön integroitu oppimisratkaisu eikä erillistä järjestelmää tai toimintoa, joka edellyttäisi työntekijöiltä osallistumista yrityksen järjestämille virallisille kursseille. Ratkaisun on oltava käytettävissä vuorokauden ympäri ja sen on oltava laiteriippumaton eli tarjottava sama laadukas käyttäjäkokemus sekä mobiililaitteissa että pöytäkoneissa.

  Organisaatioille avautuu erinomaiset mahdollisuudet tukea ja kannustaa työntekijöitään uusien taitojen oppimisessa sekä edistää heidän oppimistaan. Tästä hyötyvät sekä yksilö että organisaatio.

  Digitaalinen Liferay DXP -ympäristö perustuu standardeihin, joten sitä voi laajentaa erilaisilla toiminnoilla ja ominaisuuksilla. Yksi näistä on Valamis-oppimisympäristö.

  Valamis on suunniteltu eri aloihin ja oppimistarpeisiin liittyvän oppimisen digitalisointia varten. Valamis on laajempi ratkaisu kuin perinteiset LMS-järjestelmät – se on pikemminkin oppimispalveluympäristö, johon voi sisällyttää kaikki organisaatioiden oppimis- ja henkilöstökehitystoimet. Ympäristö tukee oppimisen eri muotoja: muodollista, sosiaalista ja arkioppimista.

  Oppimisvaikutuksen mittaaminen

  Oppimisanalytiikka on tehokas tapa mitata ja parantaa henkilöstökehityksen tehokkuutta. Analytiikalla voidaan tehdä verkko-oppimisen tulokset näkyviksi, auttaa linkittämään opittuja asioita varsinaiseen työsuoritukseen, optimoida verkko-oppimista ja poimia tietoja, joilla oppimiskokemusta voidaan parantaa.

  Valamis-ympäristössä oppimisanalytiikka on erottamaton osa ratkaisua. Valamis kerää tietoja oppimisprosesseista xAPIn avulla ja tallentaa ne Learning Record Storeen (LRS), joka onkin yksi tämän heti käyttövalmiin oppimisympäristön tärkeimmistä toiminnoista. Liferay-ratkaisua käyttävät organisaatiot voivat helposti tuottaa lisäarvoa lisäämällä ratkaisuun Valamis-oppimisympäristön. Melkein heti lisäämisen jälkeen organisaatiot voivat tarjota mahdollisuutta omatahtiseen oppimiseen esimerkiksi työntekijöilleen ja yhteistyökumppaneilleen.

  Pienemmät omistamisen kokonaiskustannukset

  Usein asiakkaat epäröivät siirtyä käyttämään Liferay & Valamis -ympäristöä, koska heillä ei ole oikeaa käsitystä kokonaisvaltaisen verkko-oppimisympäristön kustannuksista.

  Liferay DXP & Valamis -ympäristön ja toisaalta integroimattomista siiloista koostuvien yksittäisratkaisujen sijoitetun pääoman tuottoa on melko helppo vertailla.

  Liferay DXP on kokonaisratkaisu, johon sisältyy muun muassa sisällönhallintajärjestelmä (CMS), dokumenttivarasto, (sosiaalisen) yhteistyön toimintoja, työnkulkuja ja lomaketyökalu. Tämä on hyvä pitää mielessä, sillä todellisen oppimiskokemuksen tueksi tarvitaan monenlaisia ominaisuuksia, esimerkiksi dokumenttien jakamista, keskustelufoorumeilla ja blogeissa kommentoimista, tiimien välistä yhteistyötä ja käyttäjäkohtaista sisällön mukauttamista.

  Liferay DXP:n ja Valamis-oppimisympäristön yhdistelmässä on sekä huomattavasti laajempi toimintovalikoima että saumattomampi integrointi kuin yksittäisratkaisuissa. Integrointi säästää arvokasta käyttöönotto- ja IT-hallinta-aikaa. Ei myöskään pidä aliarvioida sitä, miten paljon hyötyä kertakirjautumisesta ja johdonmukaisesta käyttöliittymästä on oppijoille, kouluttajille ja esimiehille.

  Monet yksittäisratkaisut lupaavat liikoja ja maksavat lopulta 4–5 kertaa sen verran kuin Liferay DXP & Valamis -yhdistelmä.

  Vertailutaulukko – suhteellinen kustannus-/monimutkaisuusluku, joka kuvaa integraatioiden monimutkaisuutta, ylläpitotyötä ja omistamisen kokonaiskustannuksia:

  Vertailutaulukko perustuu Liferayn ja Valamiksen asiantuntijoiden markkinanäkemyksiin.

  *Vertailutaulukko perustuu Liferayn ja Valamiksen asiantuntijoiden markkinanäkemyksiin.

  Paras ympäristö on se, jota käytetään

  Edellä kerrottu osoittaa, että Liferay DXP- ja Valamis-ympäristöjen yhdistelmä on hinnaltaan ja toiminnoiltaan ylivoimainen ratkaisu. Koska integrointi on saumatonta, asiakaskokemus on kiistatta paras mahdollinen. Hyvän käyttökokemuksen ansiosta ihmiset todellakin käyttävät oppimisympäristöä ja vieläpä hyvin mielellään. Valamis & Liferay -yhdistelmän ominaisuudet, hinta ja käytettävyys tekevät siitä perinteisiä LMS-järjestelmiä paremman vaihtoehdon kaikilla osa-alueilla.

  Ruud Kluivers, General Manager, Liferay Benelux BV
  Jari Järvelä, Vice President, Sales Europe, Valamis

  Työvoiman digitalisaatio - inhimillisempi ote keinoälyn aikakaudelle

  Lue white paperistamme mitä hyötyjä työntekijöiden taitojen päivittäminen ja uudelleenkouluttaminen tarjoaa ja tutustu oppimisen ekonomia -malliimme.