Oppimisen ekosysteemi - erillisistä ratkaisuista mitattavaksi kokonaisuudeksi

Organisaation oppiminen voi tapahtua monissa eri järjestelmissä ja muodoissa, eri toimipaikoissa ja eri kielillä ympäri maailman. Kuinka yhdistää oppimisen eri osatekijät mitattavaksi, organisaation oppimista kuvaavaksi kokonaisuudeksi? Miten yksi yhtenäinen oppimiskokonaisuus vaikuttaa organisaation toimintaan ja henkilöstöön? 

Tässä webinaarissa tutustumme oppimisen ekosysteemin perusteisiin sekä pohdimme, kuinka hyödyntää oppimisarkkitehtuurin (TLA, Total Learning Architecture) näkökulmaa oppimisen ekosysteemiä rakentaessa. Lisäksi perehdymme esimerkin kautta organisaation oppimisen mahdollisuuksiin, tarpeisiin ja haasteisiin.

Osallistu webinaariin yhdessä digitaalisen oppimisen asiantuntijan Jani Lemmetyisen kanssa ja opit

  • Mikä on oppimisen ekosysteemi?

  • Mitä tarkoittaa oppimisarkkitehtuuri (TLA, Total Learning Architecture) ja kuinka sitä voi hyödyntää eri käyttötapauksissa?

  • Mistä kaikkialta tietoa ja dataa voidaan saada osaamisen kehittämisen tueksi? Kuinka yhdistää oppimissisällöt ja data useista eri lähteistä?

  • Mitä oppiminen ja sen mittaaminen eri lähteistä mahdollistavat oppijalle, esimiehelle, L&D:lle ja liiketoiminnalle? 

  • Mitkä kaikki palaset pitää tuoda yhteen, jotta saadaan rakennettua "unelmien oppimisjärjestelmä"?

 

Ajankohta: 10. marraskuuta 2020 klo 10 

Kieli: suomi

Asiantuntija

Jani Lemmetyinen
Senior Digital Learning Consultant, Valamis
Jani on digitaalisen oppimisen asintuntija, jolla on 20 vuoden kokemus suomalaisista oppimisen alan yrityksistä ja yliopistoista. Hän on erityisen kiinnostunut oppimiskokemusten ja -sisältöjen suunnittelusta, oppimisarkkitehtuurista ja digitaalisista oppimisympäristöistä. Työkokemusta hänelle on kertynyt erilaisista asiakasprojekteista eri aloilta, yksityiseltä ja julkiselta puolelta sekä järjestöistä. Työssään hän auttaa asiakkaita luomaan laadukkaita oppimiskokemuksia hyödyntämällä parhaita käytettävissä olevia työkaluja.