Valamis Group Oy:n asiakastyytyväisyys nousi viimeisimmän tutkimuksen mukaan

Valamis Group Oy teetti kesäkuussa 2017 asiakastutkimuksen, jonka käytännön toteutuksesta vastasi Innolink Research Oy. Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa Valamiksen asiakastyytyväisyyttä ja tunnistaa toiminnasta kehittämistä vaativia osa-alueita. Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluina ja siihen osallistui Valamiksen asiakkaita Suomesta ja Saksasta. Edellinen asiakastyytyväisyystutkimus tehtiin vuonna 2015.

Kiitosta palvelevalle henkilöstölle
Tutkimustulosten perusteella Valamiksen vahvuuksiksi nousivat palvelualtis henkilöstö sekä onnistunut markkinointi ja viestintä. Näiden lisäksi parhaita arvosanoja saivat tukipalvelut ja ylläpidon toimivuus sekä henkilöstön tavoitettavuus ja aktiivisuus. Lisäksi asiakaspalautteen käsittelyn todettiin kehittyneen merkittävästi sitten viime mittauksen. Avoimissa palautteissa esille nousivat joustavuus, palveluhenkisyys ja vahva osaaminen.

Tutkimuksen mukaan asiakkaamme suosittelevat Valamista mielellään. Valamis nähdään asiantuntevana, dynaamisena yhteistyökumppanina, joka ollaan valmiita valitsemaan uudelleen palveluiden toimittajaksi. Haastattelujen mukaan Valamis erottuu positiivisesti kilpailijoistaan, toiminnan jatkuvaan kehittämiseen oltiin erityisen tyytyväisiä.

Kehittämiskohteet
Pääasiallisiksi kehittämiskohteiksi valikoituivat tutkimustulosten perusteella ratkaisujen läpivientiin ja hallintaan liittyvät asiat. Aiomme ratkaista haasteet kehittämällä projektiseurantaa ja viestintää projektien etenemisestä. Parannamme edelleen asiakaslähtöistä toimintaamme ja tarjoamme asiakkaillemme entistä täsmällisempiä ratkaisuvaihtoehtoja menestyksen takaamiseksi ja liiketoiminnan tehostamiseksi.

*Uutisen julkaisuhetkellä Valamis oli nimeltään Arcusys.