Tutkimus: Osaamisen kehittäminen nähdään organisaatioiden kriittisenä menestystekijänä tulevaisuudessa

Uusi tutkimus paljastaa oppimisen ja osaamisen kehittämisen nähtävän yhtenä organisaatioiden tärkeimmistä menestystekijöistä tulevaisuudessa. Silti, vastaajien näkemykset hajaantuivat muun muassa siinä, kenen vastuulla osaamisen ajan tasalla pitäminen on ja kannustetaanko oppimiseen organisaatioissa tarpeeksi.

Joensuu 25. huhtikuuta 2019. Digitaalisen oppimisen ja työvoiman kehittämisen edelläkävijä Valamis teetti huhtikuussa 2019 tutkimuksen, jossa kysyttiin 500 työssäkäyvältä suomalaiselta oppimisen ja osaamisen kehittämisen tilasta suomalaisissa organisaatioissa.

Tutkimuksessa kysyttiin, kenen vastuulla oppiminen ja osaamisen kehittäminen organisaatioissa on. Kyselyn perusteella vastuu jakautuu pääosin työntekijän itsensä tai työnantajan välille. Kolmantena mainittiin koulutusjärjestelmä ja sitten yhteiskunnan päättäjät ja työmarkkinajärjestöt. Koulutusjärjestelmä nähdäänkin usein osaamisemme kivijalkana, mutta tänä päivänä mikään yksittäinen tutkinto ei kanna ilman lisäkoulutusta ja jatkuvaa oppimista eläkeikään asti.

Kysyttäessä kannustetaanko kyselyyn vastanneiden organisaatioissa tarpeeksi oman osaamisen kehittämiseen, huomattiin selkeää eroa organisaation johdon ja työntekijätason vastausten välillä: Johdosta jopa 77 prosenttia oli sitä mieltä, että kannustusta on tarpeeksi, kun taas työntekijöistä vain 59 prosenttia vastasi myöntävästi kysymykseen. Tulos voi antaa viitteitä sille, että johdossa kuvitellaan asioiden olevan paremmin, kuin ne työntekijöiden keskuudessa todellisuudessa ovat.

Tutkimus paljasti myös muutamia yllättäviä seikkoja; esimerkiksi jopa viidennes vastaajista ei tiennyt, kuka tai ketkä vastaavat organisaatiossa osaamisen kehittämisestä. Tämän perusteella on ensiarvoisen tärkeää, että organisaatioissa kiinnitetään huomiota osaamisen kehittämiseen kokonaisvaltaisesti ja siitä viestitään avoimesti ja selkeästi.

“Työelämä on jatkuvassa murroksessa ja työn muutokset ovat nopeampia kuin koskaan aiemmin. Jatkuva oppiminen on paras keino henkilöstölle säilyä työllistettyinä, sekä työnantajille taata osaavan työvoiman saatavuus ja pysyä mukana kiristyvässä kilpailussa. Tulevaisuuden halutuimmat työnantajat pystyvät tarjoamaan henkilöstölleen mahdollisuuden oman osaamisen jatkuvaan kehittämiseen työn ohessa.”
– Jussi Hurskainen, Toimitusjohtaja, Valamis Group Oy

Tutkimuksen tuloksista kertova infografiikka on ladattavissa kokonaisuudessaan täällä.

Jos olet kiinnostunut kuulemaan kuinka mahdollistaa oppiminen työn ohessa, tule kuulolle seuraavaan webinaariimme 29. toukokuuta. Webinaarin vierailevana asiantuntijana on Andy Lancaster CIPD:stä.

Lisätietoja:
Valamis Group Oy
Jussi Hurskainen
Toimitusjohtaja
+358 500 879 417
jussi.hurskainen@valamis.com

Valamis lyhyesti
Valamis on kansainvälisesti kasvava digitaaliseen oppimiseen ja työvoiman kehittämiseen erikoistunut yritys. Valamiksen oppimisteknologia auttaa asiakkaita kehittämään työvoiman osaamista tulevaisuuden työelämän tarpeisiin. Yrityksen asiakkaita ovat suuret organisaatiot erityisesti finanssialalla, tuotantoteollisuudessa ja asiantuntijapalveluissa. Valamiksen pääkonttori sijaitsee Joensuussa, ja Suomen lisäksi sillä on toimipisteitä Yhdysvalloissa, Englannissa, Saksassa ja Alankomaissa. Lisätietoja löydät osoitteesta www.valamis.com.

Valamis-oppimisympäristö lyhyesti
Valamis-oppimisympäristö (Learning Experience Platform – LXP) on palkittu oppimisalusta, jota kehitetään yhdessä asiakkaidemme kanssa. Valamis mahdollistaa muodollisen ja epämuodollisen oppimisen sekä tukee sosiaalista oppimista ja mikro-oppista. Valamiksesta löytyy sisäänrakennettuna työkalut koulutusmateriaalien luomiseen ja hallintaan. Valamiksen oppimisanalytiikka mahdollistaa oppimisen mittaamisen ja analysoinnin xAPI:n ja Learning Record Storen (LRS) avulla. Valamis hyödyntää viimeisimpiä teknologioita ja sisältää tekoälyllä varustetun digitaalisen oppimisavustajan. Valamis-oppimisympäristö tarjoaa yrityksille kustannustehokkaan, ajasta ja paikasta riippumattoman tavan huolehtia työntekijöiden osaamisesta.