Perustele oppimisen vaikuttavuus datan avulla

Webinar tallenne

Osallistu webinaariin yhdessä Laura Overtonin ja Tom Ridleyn kanssa ja opit, kuinka L&D voi luoda arvoa koko liiketoiminnalle.

Ennen organisaation päätökset tehtiin vahvasti vaiston varassa. Nykyisin organisaation liiketoiminnasta kerääntyy dataa, jota voidaan hyödyntää päätöksenteossa.

Myös organisaation L&D-ammattilaisilla on käytettävissään enemmän dataa kuin aiemmin. Data ja oppimisanalytiikka konkretisoivat oppimisen vaikuttavuuden organisaatiossa, mikä taas voi auttaa vahvistamaan L&D:n roolia organisaation strategisena yksikkönä. Kuinka voimme yhdistää faktat (käytettävissä oleva data) ja vaiston niin, että luomme arvoa koko liiketoiminnalle?

Tässä webinaarissa yhdessä Laura Overtonin ja Tom Ridleyn kanssa opit:

  • Miten perustella oppimisen vaikuttavuus organisaation johdolle?
  • Miten luoda oppimiskulttuuri, johon sekä organisaation henkilöstö että johto haluavat panostaa?
  • Kuinka tehdä oppiminen näkyväksi osaksi organisaatiota?
  • Miten ja milloin viestiä oppimisen arvosta sidosryhmille?

Esitetty: 24. marraskuuta 2020
Kieli: englanti
Kesto: 1h

Asiantuntija

Laura Overton

Learning Analyst, Speaker, Author, Facilitator, Researcher

Laura Overton on palkittu oppimisanalyytikko. Hän on omistautunut etsimään ja jakamaan käytäntöjä oppimisinnovaatioissa, jotka tuottavat arvoa liiketoiminnalle. Laura on julkaissut 40 raporttia ja satoja artikkeleita aiheesta, ja hänellä on 30 vuoden käytännön kokemus oppimisdatan kanssa työskentelystä. Perustamansa analytiikkajärjestö Towards Maturityn myötä hän johti 15 vuoden tutkimusta (2004-2019) ja keräsi tietoa tuhansilta oppimisen asiantuntijoilta ja työntekijöiltä tavoitteenaan löytää oppimisstrategiat, jotka johtavat menestykseen liiketoiminnassa.