Taitojen kehittäminen muuttuvassa työelämässä

Webinaaritallenne

Kysyntä kyvyistä kiihtyy, kun globaali osaajapula pahenee. Tämän seurauksena organisaatiot ovat siirtymässä osaamisperusteiseen rekrytointiin sekä nykyisen työvoiman taitojen kehittämiseen. Näin paitsi houkutellaan huippuosaajia, myös autetaan työntekijöitä tarttumaan uusiin mahdollisuuksiin, pysymään jatkuvan digitaalisen muutoksen tahdissa sekä vastaamaan ilmastonmuutoksen aiheuttamiin haasteisiin. Taidot ovat ajankohtainen aihe. Tässä haastavassa ympäristössä L&D-tiimeillä on tärkeä rooli osaamisen kehittämisen asiantuntijoina ja mahdollistajina. Miten L&D-tiimit voivat vastata haasteeseen nopeasti muuttuvassa maailmassa, niukoilla resursseilla? Ja mitä he voivat tehdä, jotta organisaatiot, tiimit ja yksilöt voisivat oppia taitoja uuden työmaailman tahdissa?

Tässä webinaarissa David Perring (Director of Research, Fosway Group) ja Daniel Mills (Senior Learning Consultant, Valamis) tarkastelevat:

  • Miten taitodata muuttaa organisaatioita
  • Kuinka hallita työntekijöiden taitoja nopeasti kasvavissa yrityksissä?
  • Miksi osaamisen arvioinnit ovat tärkeitä työntekijöiden kehittämisessä?
  • Kuinka valmistaa johtajia työvoiman uudelleenkouluttamiseen
  • Mikä on osaamiseen liittyvän inhimillisen yhteyden merkitys taitojen arvioinnissa ja kehittämisessä

Esitetty: 7. joulukuuta 2022
Kieli: Englanti