Avoimen lähdekoodin palveluyritys Valamis palkittiin vuoden kouluttajayrityksenä

Avoimen lähdekoodin palveluyritys Valamis* palkittiin vuoden kouluttajayrityksenä

Valamis Group Oy on valittu maakunnan vuoden 2012 kouluttajayritykseksi. Pohjois-Karjalan kauppakamari, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Pohjois-Karjalan Ammattikorkeakoulu ja Itä-Suomen yliopisto antavat vuosittain palkinnon toiminnasta, jolla on edistetty ja edistetään Pohjois-Karjalan maakunnan yritysten ja oppilaitosten yhteistyötä.

Kouluttajayrityspalkinto jaetiin kauppakamarin syyskokouksen yhteydessä 30.11.2012 Valamis Group Oy:lle. Palkinnon vastaanottivat Jussi Hurskainen ja Jari Järvelä.

Tulevaisuudessakin yhteistyö on meille tärkeää, koska panostamme verkkokoulutuksen kehittämiseen ja toivomme paikallisten oppilaitosten kanssa yhteistyön jatkuvan tiiviinä. Uskon tämän verkkokoulutus kehitystyön olevan tärkeä kansainvälistymisen mahdollisuus, toimitusjohtaja Jussi Hurskainen tiivistää.

Perustelut Valamis Group Oy:n valinnalle olivat:

  • toiminut aktiivisesti yhteistyössä koulutusorganisaatioiden kanssa kehittämishankkeiden, ryhmätöiden, harjoittelun sekä opinnäytetöiden osalta.
  • toiminut yritysvierailukohteena tietotekniikan opiskelijoille sekä tarjonnut työelämäjakson toteuttamismahdollisuuksia opettajille.
  • tehnyt opiskelijoiden oppimisprojekteissa erityisen avointa ja luottamuksellista yhteistyötä tarjoamalla yrityksen projektinhallintaympäristön oppimiskäyttöön ja toiminut siten työelämälähtöisen oppimisen edistäjinä.

  • on aktiivisesti ollut käynnistämässä vuoden 2012 aikana uutta ohjelmistoalan neuvottelukunta –yhteistyötä, jossa mukana 10 Pohjois-Karjalaista avainyritystä. Neuvottelukunnassa mm. kehitetään ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmia ja harjoittelukäytäntöjä yhdessä yritysten kanssa.

  • parhaillaan valmistelemassa Itä-Suomen alueella toteutettavaa verkko-oppimisen nykytilaa ja tulevaisuutta luotaavaa tutkimus- ja kehittämishanketta yhteistyössä koulutusorganisaatioiden ja yritysten kanssa. 
  • osallistunut avoimen lähdekoodin yrityksenä yliopiston kaksivuotisen immateriaalioikeuksia käsittelevään IPOB-tutkimushankkeeseen.

  • toteuttanut SciFest tapahtumaan pilotin ja osaston yhteistyössä yliopiston kanssa.
  • tehnyt tuotannon ja logistiikan kehittämisprojektin yhteistyössä ammattikorkeakoulun tekniikan koulutuksen kanssa.

Lisätietoja:

Valamis Group Oy
toimitusjohtaja Jussi Hurskainen, p. 050 087 9417

Pohjois-Karjalan kauppakamari
toimitusjohtaja Anne Vänskä, p. 050 342 6663

 

*Uutisen julkaisuhetkellä Valamis oli nimeltään Arcusys.