Personoi organisaation oppiminen ja saavuta parempia tuloksia

"Yksi koko ei sovi kaikille." Sanonta pätee myös organisaatioiden oppimiseen ja työntekijöiden kehittämiseen. Oppimisen personoinnilla on suuri vaikutus oppimistuloksiin. Kun uudet asiat linkitetään oppijan olemassa olevaan osaamispohjaan, tuloksena on parempi ymmärrys ja oppimisesta tulee tehokkaampaa. Kun oppiminen on tehokasta, työntekijöillä jää enemmän aikaa varsinaiseen työntekoon ja tulokset ovat laadukkaampia. Tehokkaammat työntekijät nostavat yrityksesi uudelle tasolle ja hyvin organisoidusta oppimisesta tulee kilpailuetu.

Personoidun oppimisen hyödyntäminen organisaatioissa vaatii ratkaisuja, joiden avulla oppimisesta saadaan kustannustehokasta ja helposti skaalautuvaa. Valamis* ja Liferay sukeltavat aiheeseen webinaarissa: "Personoi organisaation oppiminen Valamiksen avulla". Tule mukaan kuulemaan, kuinka personoitu oppiminen ja keinoäly voivat tehdä oppimisesta tehokkaampaa.

Webinaari pidettiin vuoden 2017 marraskuussa.

Webinaarissa opit:

  • Mitä personoitu oppiminen tarkoittaa?
  • Kuinka oppimisprosessi personoidaan siten, että kukin oppija saa itselleen tärkeintä oppimateriaalia hänelle parhaiten sopivassa formaatissa?
  • Kuinka personoidun oppimisen avulla voidaan lyhentää oppimiseen käytettävää aikaa?
  • Kuinka tekoäly voi auttaa tekemään organisaation oppimisesta tehokkaampaa?

Webinaarin kesto: 45-60 min
Kieli: Englanti

Puhuja

Juho Haapiainen liittyi Valamiksen riveihin Junior Instructional Designer -työnimikkeellä vuonna 2016. Opettajakoulutuksensa puolesta hän tuo pedagogista näkökulmaa digitaalisten koulutusratkaisujen suunnitteluun, sekä kouluttaa asiakkaita käyttämään niitä. Juho on erityisen kiinnostunut oppijoiden mukautumisesta oppimisen digitalisaation tuomiin muutoksiin, sen johdosta muuttuviin tarpeisiin vastaamisesta, sekä aidosti yksilöllistä oppimista tukevien teknologioiden kehittämisestä ja hyödyntämisestä.

Valamis ja Liferay

Valamis on kansainvälisesti kasvava oppimisen digitalisaatioon erikoistunut IT-yritys. Liferay on maailman johtava avoimen lähdekoodin portaali-alusta. Vuonna 2014 Liferay myönsi Valamikselle arvostetun Platinum Partner -statuksen. Valamis on Valamiksen luoma Learning Experience Platform (LXP), joka toimii Liferay-ympäristössä. Valamis LXP auttaa asiakkaita hyödyntämään digitalisaatiota osana kilpailuetujaan. Valamiksen asiakkaita ovat suuret yritykset sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.

*Uutisen julkaisuhetkellä Valamis oli nimeltään Arcusys.