Tampere sähköisen asioinnin edelläkävijäksi

Tampere nousee sähköisen asioinnin edelläkävijäksi eheyttämällä lapsiperheiden hyvinvointipalvelut perheiden itsensä hallittavaksi kokonaisuudeksi

Tietotekniikkayhtiö Valamis Group Oy*: Tampereella pilotoitava tietojen yhdistäminen ja hyödyntäminen avaa tietä merkittävälle muutokselle koko Suomen kuntasektorilla

Joensuulainen tietotekniikkayhtiö Valamis Group Oy on allekirjoittanut yhtiön historian merkittävimmän yhteistyösopimuksen sähköisen asioinnin kokonaisuudesta Tampereen kaupungin kanssa. Kyse on Tampereen omistamasta ja Kunta IT:n kehittämistoimiin kuuluvasta Kohti kumppanuutta -hankkeesta. Kohti kumppanuutta – lapsiperheiden rajattomat palvelut on sähköisen asioinnin kokonaisuus, joka kattaa lapsiperheiden palvelut syntymästä alkuopetukseen, neuvolasta päivähoitoon ja perusopetukseen saakka.

Kohti kumppanuutta -hanke valmisteluineen käynnistettiin joulukuussa 2008.  Tampereen lisäksi hankkeessa ovat mukana Espoo, Kuopio, Lahti, Oulu ja Salo. Tampereen kaupunki toimii hankkeen valtakunnallisena pilottina. Hanke koskee kaikkia tamperelaisia lapsiperheitä, joissa on alle 9-vuotiaita lapsia. Tällaisia perheitä Tampereella on noin 10 000, joissa lapsia on yhteensä noin 16 000. Palvelukokonaisuus rakennetaan siten, että muut kunnat voivat ottaa sen tai osia siitä käyttöönsä.

- Haluamme nostaa hyvinvointipalvelujen asiakkaat keskiöön. Tähän saakka lasten elämän ja kasvamisen kaaren tiedot ovat sirpaloituneet sosiaali-, terveys- ja opetustoimen sektoreille. Vanhemmat ovat olleet omaa perhettä koskevissa asioissa enemmän byrokratian pyörteissä kuin tasavertaisina toimijoina. Tämän asetelman haluamme kääntää päinvastaiseksi helpottamalla perheiden arkea ja asiointia vuorovaikutteisen verkkopalvelun avulla, Tampereen kaupungin projektipäällikkö Paula Vänninmaja kiteyttää.

Suomi ottaa kiinni välimatkaa

Valamis Group Oy:n toimitusjohtaja Jussi Hurskainen näkee, että Suomi on viimein aidosti kirimässä sähköisen asioinnin ja asiakaslähtöisyyden takajoukoista kärjen tuntumaan.

- Tietotekniikka rakennetaan palvelemaan ihmistä eikä päinvastoin. Avoin tieto, tietojen yhdistäminen ja uudenlainen hyödyntäminen tulee muuttamaan koko Suomen. Sähköisellä asioinnilla pystytään helpottamaan ihmisten arkea ja tuomaan palvelua siinä muodossa, kuin ihmiset oikeasti tarvitsevat. Tämä kehityskulku mahdollistaa sen, että myöhemmän vaiheen korjaavista toimenpiteistä painopistettä pystytään siirtämään ennaltaehkäiseviin tekoihin, Valamis Group Oy:n toimitusjohtaja Jussi Hurskainen sanoo.

Kohti kumppanuutta -hankkeessa palvelukokonaisuuteen sisällytetään lapsiperheille keskeisiä sekä myös työntekijöille suunnattuja sähköisiä massapalveluja, kuten hakemuksiin, ajanvarauksiin, ilmoittautumisiin, maksuihin ja viranomaispäätöksiin liittyviä toimintoja. Päällekkäisyyksien poistaminen ja arkitoimintojen tehostaminen tuovat jo sellaisenaan kustannussäästöjä.

- Kaltaisellemme tietotekniikkayhtiölle ihmisten arjen helpottaminen ja teknisten ratkaisujen kautta vaikkapa lapsiperheiden elämän tukeminen ovat paitsi liiketoimintaa, myös tärkeä arvokysymys. Lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on meitä motivoiva tapa kantaa osaamme yhteiskuntavastuusta, Valamiksen Hurskainen toteaa.

Paula Vänninmajan mukaan Kohti kumppanuutta -hankkeessa myös tietoturvan ja -suojan kysymyksiin on kiinnitetty erityistä huomiota.

- Esimerkiksi lasten vanhemmat voivat vaikuttaa siihen, kuka lapsen tietoja miltäkin osin näkee sen lisäksi, että vanhemmat itse pääsevät tarkastelemaan ja kommentoimaan tietoja. Kun lasta koskevat tiedot ovat ajan tasalla ja keskitetysti koottuna, niin esimerkiksi hoitotilanteissa kiireenkin keskellä olennaiset asiat ovat ajoissa saatavilla.

Kohti kumppanuutta -hankkeen sähköisen asioinnin kokonaisuus valmistuu vuoden 2011 loppuun mennessä. Valamis Group Oy toimittaa kokonaisuuden yhdessä  Ixonos Oyj:n kanssa.

Lisätiedot:

Valamis Group Oy
Jussi Hurskainen
toimitusjohtaja
0500 879 417

Tampereen kaupunki
Minna Saario
vt. tietohallintojohtaja
050 345 0784

*Uutisen julkaisuhetkellä Valamis oli nimeltään Arcusys.