Valamiksen globaali tutkimus paljastaa oppimisen tilan organisaatioissa vuonna 2019

Kysyimme 2112 työssäkäyvältä työntekijöistä aina ylimpään johtoon saakka heidän mielipiteistään, haasteistaan ja työkaluistaan liittyen oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen organisaatioissa. Tutkimus kattoi yli 20 eri toimialaa ja se toteutettiin Suomessa, Saksassa ja Yhdysvalloissa.

Joensuu, 19. marraskuuta, 2019. Digitaalisen oppimisen ja työvoiman kehittämisen edelläkävijä Valamis julkaisi tänään keskeiset tulokset tekemästään “Oppimisen ja osaamisen kehittämisen tila organisaatioissa 2019” -raportista, joka yhdistää ja vertailee tuloksia Yhdysvalloissa, Saksassa ja Suomessa huhti- ja heinäkuun 2019 välillä toteutetuista tutkimuksista.

Oppimisen ja osaamisen kehittämisen tärkeys tunnistetaan jokaisessa tutkitussa maassa; 96 prosenttia kaikista vastaajista oli sitä mieltä, että organisaation menestyksen kannalta on ensisijaisen tärkeää tai tärkeää päivittää työntekijöiden osaamista ja taitoja jatkuvasti.

Maiden välinen vertailu paljasti, että oppiminen ja osaamisen kehittäminen organisaatioissa on edistyneempää Yhdysvalloissa verrattuna Saksaan ja Suomeen. Yhdysvalloissa digitaaliset oppimisympäristöt ovat yleisemmin käytössä ja niitä myös päivitetään useammin uudempiin alustoihin.

Kaksi suurinta haastetta olivat kaikissa tutkituissa maissa samat: osaamisen kehittämistä rajoittaa eniten ajan ja rahan puute. Kolmanneksi suurin haaste oli se, että käytössä ei ollut sopivia työkaluja (Yhdysvallat ja Saksa) tai organisaatiossa ei oltu määritelty henkilöä tai tiimiä kenen vastuulla osaamisen kehittäminen on (Suomi). Mielenkiintoinen fakta nousi esille vertaillessa vastauksia työntekijöiden ja johdon välillä; työntekijät kokivat selvästi vähemmän kuin johto, että heidän organisaatiossaan kannustetaan oman osaamisen kehittämiseen joka maassa.

“Vastaajien mukaan noin kolmanneksessa organisaatioista ei ole nimettyä henkilöä tai tiimiä, joka vastaisi oppimisesta ja osaamisen kehittämisestä Yhdysvalloissa ja Saksassa. Suomessa 40 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että vastaavaa joko ei ole ollenkaan tai he eivät tienneet sellaisen olemassaolosta. Kun mietitään osaamisen kehittämisen suurimpia haasteita, on organisaatioiden tulevaisuuden menestyksen kannalta ensisijaisen tärkeää, että L&D:hen varattaisiin enemmän resursseja ja että työntekijöillä olisi mahdollisuus oppia työn ohessa”, sanoo Janne Hietala, Valamiksen Chief Visionary Officer.

Lataa infografiikka tutkimuksen keskeisistä tuloksista täällä.

Lisätietoja:
Janne Hietala
Chief Visionary Officer
janne.hietala@valamis.com
+358 (0) 40 831 4245

Valamis lyhyesti
Valamis on kansainvälisesti kasvava digitaaliseen oppimiseen ja työvoiman kehittämiseen erikoistunut yritys. Valamiksen oppimisteknologia auttaa asiakkaita kehittämään työvoiman osaamista tulevaisuuden työelämän tarpeisiin. Yrityksen asiakkaita ovat suuret organisaatiot erityisesti finanssialalla, tuotantoteollisuudessa ja asiantuntijapalveluissa. Valamiksen pääkonttori sijaitsee Joensuussa, ja Suomen lisäksi sillä on toimipisteitä Yhdysvalloissa, Englannissa, Saksassa, Alankomaissa ja Venäjällä. Lisätietoja löydät osoitteesta www.valamis.com.