Globala undersökning om läget för lärande och utveckling i arbetsplatsrapporten

Valamis genomförde sin andra årliga "Globala undersökning om läget för lärande och utveckling i arbetsplatsrapporten", med syftet att samla in insikt i de skiftande globala prioriteringarna, utmaningarna, beteenden, attityderna och teknologierna som används för företagets lärande och utveckling, med ytterligare forskning om effekterna av COVID-19. Områden som ingår i undersökningen är: Storbritannien, USA, Tyskland, Finland, Nederländerna, Sverige och Frankrike. 

 

Några av resultaten som lyfts fram i undersökningen är:

  • De största utmaningarna inom lärande och utveckling, samt vikten av att mäta utbildningsresultat. 

  • Utmaningar och insikter från olika länder och jobb nivåer. 

  • Insikt i vilka verktyg globala organisationer har på plats för att lyckas med sina lärande- och utvecklingsprogram.

  • Effekten COVID-19 har haft på lärandet och utvecklingen, samt på arbetsplatsen.

 

* Guiden är på engelska