• Learning & Development
  • Digital Workplace
  • 07 februari 2019

De toekomst van werk: AR en VR

Over De Expert

Dmitry Shapiro, Mede-oprichter en CEO, GoMeta

Mede-oprichter en CEO, GoMeta

Voormalig Google-medewerker en CTO van Myspace Music, nu medeoprichter en CEO van Augmented Reality (AR) applicatieplatform GoMeta, gevestigd in San Diego.

Wat is het verschil tussen AR en VR?

Je kunt AR en VR zien als een spectrum. Aan de ene kant is er de fysieke realiteit, die op geen enkele manier is uitgebreid (augmented). Naarmate je verdergaat in het spectrum, krijg je steeds meer vergroting. Wanneer de fysieke realiteit helemaal niet meer lijkt op de digitale werkelijkheid, dan wordt het een virtuele werkelijkheid.

Wat betekent het om de realiteit te vergroten?

Google vergroot onze realiteit door ons superkrachten te geven om wereldwijd alle kennis te doorzoeken. Als je erover nadenkt, is zoeken op Google augmented reality. Als je muziek hoort via je oortjes, is dat augmented reality. Ik gebruik liever de term 'interactive experience' dan 'augmented reality'.

Wat beschouw je als interactive experiences?

Als je een handleiding leest over het werken met een machine of over werkprocedures, dan is dat geen interactive experience. Het lezen van een handleiding over het werken met een machine of werkplekprocedures is geen interactive experience. Een foto of diagram bekijken of een video bekijken waarin je leert hoe je iets moet doen, dat zijn evenmin interactive experiences.

Interactive experiences vragen om beslissingen; om te kiezen tussen de makkelijkste weg en meer complexe oplossingen; om dingen te doen waarover je echt moet nadenken.

Over De Expert

Vicki Lau, Online course instructor, specialist in visual effects

Vicki Lau

Online course instructor, specialist in visual effects

Het werk van Vicky Lau is te zien in blockbusters en shows als 'The Walking Dead' en 'War for the Planet of the Apes'. Vicky is een veelgevraagde VFX-freelancer, artiest, programmeur en ondernemer. Zij werkt samen met VR-startups in Silicon Valley. Vicky was een van de keynote speakers op Learning 2018 van Elliott Masie.

Welk nut hebben AR en VR voor corporate learning?

Soms is het moeilijk of kostbaar om een veilige leeromgeving te repliceren in de realiteit. Als een lab- of werkruimte wordt ingezet voor training met bepaalde tools, processen of software, terwijl die ruimte ook nodig is voor werk waarmee inkomsten worden gegenereerd, dan kan dat duur zijn.

Corporate learning draait in essentie om het toepassen en verspreiden van kennis om de algehele productiviteit en het concurrentievoordeel van een organisatie te vergroten, maar in een dergelijke situatie lijkt dit contraproductief. Vandaar dat hier technologieën zoals VR (virtual reality), AR (augmented reality) en XR (extended reality) in beeld komen.

Deze XR-technologieën bieden onbeperkte mogelijkheden om de leer- en trainingsomgeving (in de 3D-ruimte) aan te passen aan de trainingsbehoeften van elke medewerker. De organisatie kan daarnaast besparen op de kosten voor het ontwikkelen en inrichten van een fysieke trainingsruimte. Afhankelijk van het ontwerp, kan de werknemer zichzelf lesgeven door middel van een goed ontwikkelde VR- of AR-experience en hoeft er geen moderator of trainer aanwezig te zijn.

Welk effect zullen VR en AR hebben op trainen en leren op de werkplek? Wat zijn de voordelen?

VR en AR kunnen realistische omstandigheden repliceren voor training op de werkplek. Voordeel zijn de lagere kosten en de mogelijkheid om uitdagende trainingssituaties te creëren die in de werkelijkheid riskant of onveilig zouden zijn.

Ik ben ervan overtuigd dat VR en AR het leren en trainen op de werkplek naar ongekende nieuwe hoogten kunnen tillen, omdat we allerlei soorten trainingsscenario's - van eenvoudig tot absurd – digitaal kunnen repliceren in de virtuele ruimte. Een extreem voorbeeld hiervan zou een training rampenbestrijding voor brandweerlieden kunnen zijn.

Ik ben geen expert op het gebied van rampen- of brandbestrijding, maar ik kan me voorstellen dat het digitaal in VR weergeven van zeldzame of gevaarlijke scenario's als trainingshulpmiddel aanzienlijk goedkoper, toegankelijker en efficiënter is, dan het afzetten van een gebied en het plannen van een uitgebreide training die een hele dag duurt.

In plaats van aan de hand van herinneringen of metingen in onnodig veel manuren de geschiktheid van een bepaald onderdeel van een auto te bepalen of een probleem te vast te stellen, kunnen we AR en VR ook inzetten om niet-compatibele productiecomponenten of om probleemgebieden te signaleren. De besparingen in tijd en geld die dit oplevert, zullen tezamen met de mogelijkheid voor verschillende trainingsscenario's – mits slim ingezet – zeker helpen om de bedrijfsresultaten te verbeteren.

Wat zijn volgens jou de gevolgen van implementatie van VR en AR op de werkplek?

Net als bij de handel op de aandelenmarkt met demogeld versus echt geld, zijn er gevallen denkbaar waarin duizenden trainingsuren in veilige en niet-echte situaties in VR of AR 'verdampen' als de omstandigheden zich voordoen in het echte leven. Ik ben er echter van overtuigd dat dit in maar weinig sectoren kan voorkomen en dat het bovendien afhankelijk is van individuele persoonlijkheden.

Het is belangrijk om erop te wijzen dat er – net als bij alle andere trainingsoplossingen – geen perfecte oplossing is, die een echte werksituatie of een werkelijk probleem onder soms 'stressvolle' echte omstandigheden kan evenaren.

We moeten de VR-/AR-training op de werkplek dan ook niet beschouwen als een perfecte simulator van de werkelijkheid, maar als iets dat de gebruiker dwingt om zijn instinctieve reacties aan te passen of om bepaalde tools, processen of systemen doelgericht in te zetten. Als de situatie of het probleem zich in de echte wereld voordoet, dan vraagt dat altijd een zekere mate van flexibiliteit – zoals in het geval van een training in rampenbestrijding voor brandweerlieden.

Een ander gevolg van de implementatie van VR/AR op de werkplek is het potentiële gevaar om werknemers te isoleren en de interactie tussen trainer en leerders te belemmeren. Want waarom zou je nog met een echte persoon communiceren als je voldoende hebt aan VR/AR/XR?

Op dit punt is het ontwerp van de VR-experience bepalend, omdat een slecht ontworpen VR-/AR-experience vooral in de eerste weken van de training schadelijk kan zijn voor de interne communicatie tussen nieuwe medewerkers en hun leidinggevenden.

Een VR-/AR-experience die ook menselijke interactie omvat – hetzij binnen de experience zelf of in de vorm van een dagelijks contactmoment met trainer of leidinggevende – leidt juist tot meer communicatie en samenwerking tussen mensen in plaats van deze in de weg te staan.

Gaat VR/AR inspireren tot samenwerking en betrokkenheid op de werkplek? Of juist niet?

In onze sector zijn wij het erover eens dat VR/AR zonder multiplayer-component een isolerend effect heeft.

Hoewel het kan lijken alsof mensen met VR-headset of AR-apparaat geïsoleerd zijn van de echte wereld, zijn ze eigenlijk volledig betrokken bij de experience. Als die gericht is op betrokkenheid van anderen, dan mag je verwachten dat de VR-gebruiker connecties aangaat en contact maakt met anderen binnen dezelfde virtual experience.

Mensen zijn van nature sociale wezens. Dus als je ze in een situatie plaatst waarin ze met andere mensen kunnen interacteren in een vreemde ruimte zoals VR, dan kun je erop vertrouwen dat ze die virtuele omgeving samen zullen verlaten met een gedeelde ervaring.

Laat het duidelijk zijn: VR/AR inspireert alleen tot samenwerking op de werkplek als het daarvoor is ontworpen.

Het is vergelijkbaar met de ontwikkeling van games: als je maar één player nodig hebt om een interessante game spelen, dan zal die player externe afleiding en interactie met anderen elimineren om het spel te voltooien.

En als je een team of een groep nodig hebt, dan kun je erop vertrouwen dat ze een manier vinden om met elkaar samen te werken (zelfs wanneer Bob en Joe meestal niet goed met elkaar omgaan) en het spel te voltooien, waar ter wereld ze zich ook bevinden. Of VR/AR de samenwerking wel of niet stimuleert, is dus uiteindelijk afhankelijk van het ontwerp van de experience of de AR-/VR-tool zelf.

Digital Transformation of the Workforce

Creating Human Touch for AI Revolution

Lees meer over de voordelen van proactieve retraining en reskilling, en ontdek de economische aspecten van leren.

Over De Expert

Steve Lukas, CEO en mede-oprichter, Across Realities

Steve Lukas

CEO en mede-oprichter, Across Realities

Steve Lukas heeft zich in zijn werk gefocust op digital entertainment en technology voor Sony, Apple en Qualcomm.

Welke mogelijkheden geven AR en VR ons op de werkplek?

Met AR- en VR-toepassingen kunnen we gemakkelijker prototypen ontwikkelen en ontwerpen. En efficiënter communiceren: ideeën directer overbrengen met behulp van meeslepende visuele media. Dat wat je communiceert, krijgt veel meer diepte.

Wat is het effect van AR en VR wat betreft training op de werkplek?

Als het voelt alsof iets echt voor je ligt, dan kun je ervaringsgericht leren. Daarbij worden al je zintuigen geactiveerd. Door wat je leest, ziet of voelt, door je emotionele toestand en wat er om je heen is. Wanneer je een handleiding leest om iets in elkaar te zetten, dan ben je aan het lezen en probeer je wat je leest te vergelijken met wat je in het echte leven ziet. Door een training of experience die vergelijkbaar is met het echte leven, wordt zo'n ervaring opgeslagen in het spiergeheugen.

Hoe veranderen AR en VR de communicatie op de werkplek?

In de nabije toekomst kunnen we gebruikmaken van remote learning, remote workplace collaboration, remote meetings, VR-vergaderingen en een VR-chatbot.

Wat zijn de consequenties van de implementatie van AR en VR?

Verslaving. Als je liever in VR of AR bent dan in de echte wereld, dan kan je verslaafd raken. Een vlucht uit de werkelijkheid is gevaarlijk als dat naar de plaats is waar je het meest verblijft.

Welke obstakels zijn er bij de implementatie van AR en VR?

We moeten veel doen om met VR een geheel nieuwe wereld te creëren. Voor AR heb je minder nodig. VR vraagt om een compleet nieuwe wereld. De beschikbaarheid van softwarebibliotheken en contentbibliotheken voor VR zal het creëren van VR eenvoudiger maken.

Hoe kunnen we VR succesvol implementeren?

Uitgebreid testen door gebruikers is cruciaal voor het succes van VR, vooral door gebruikers die niet bekend zijn met VR.

Over De Expert

Daniel Araya, PhD, technologieconsultant en overheidsadviseur

Daniel Araya

PhD, technologieconsultant en overheidsadviseur

Daniel Araya is technologieconsultant en overheidsadviseur. Zijn belangstelling gaat in het bijzonder uit naar technologische innovatie, openbaar beleid en leren. Hij is verbonden aan Sharing Cities en levert regelmatig bijdragen aan verschillende media, waaronder Futurism, The Brookings Institution, Singularity Hub en Medium. Zijn nieuwste boeken zijn: Augmented Intelligence (2018) en Smart Cities as Democratic Ecologies (2015). Hij is gepromoveerd aan de University of Illinois in Urbana-Champaign en is alumnus van het Graduate Program van de Singularity University in Silicon Valley.

Hoe stuwt de technologie corporate learning voorwaarts?

In navolging van technologische innovatie op het gebied van gaming, zijn Augmented Reality (AR) en Virtual Reality (VR) nu leidend in een grote transformatie van het leren.

De landbouwrevolutie zette gedomesticeerde dieren in voor de landbouw en de industriële revolutie maakte gebruik van machines voor productie in fabrieken. Vandaag de dag brengt de computerrevolutie geavanceerde computers voort die de menselijke intelligentie vergroten.

Technologie is nu de basis van een zich steeds verder ontwikkelend landschap van door tools gemedieerde creativiteit en innovatie waaruit een breed scala aan systemen en technologieën voor corporate learning ontstaat.

Volgens Richard Florida is creativiteit het bepalende principe van onze tijd. Intrinsieke passie is in toenemende mate belangrijk voor professionals, waardoor economische behoeften (in de traditionele betekenis) nauw gaan samenhangen met leren en onderwijs.

Hoe worden AR en VR gebruikt voor corporate learning?

In het komende decennium zullen machine learning en AR nieuwe benaderingen van corporate learning voortbrengen, die werknemers toegang geven tot geavanceerde tools en nauwkeurige data in verschillende contexten.

Een voorbeeld is de Heads-up display (HUD), die werknemers in verschillende sectoren consequent kan ondersteunen bij het leren en diagnosticeren.

Naarmate de computer evolueert van geprogrammeerd berekenen naar dynamisch leren, gaan de capaciteiten van mens en machine zich steeds meer gezamenlijk ontwikkelen. Als deze trend doorzet, is het heel goed mogelijk dat we straks extreme vormen van de symbiose van mens en computer te zien krijgen.

Het is duidelijk dat deze 'overstijging' van alle eerdere stadia van door tools gemedieerd werken en leren een ingrijpende verandering met zich meebrengt. Voor de steden die we kunnen bouwen, de geneeskunde die we kunnen beoefenen en de onderwijssystemen die we kunnen bieden.

Over De Expert

Olli Tiilikainen, Senior Software Developer at Rumble Tools Oy

Olli Tiilikainen

Senior Software Developer at Rumble Tools Oy

Olli heeft meer dan 16 jaar werkervaring op het gebied van informatietechnologie. Hij was een van de hoofdontwikkelaars van het NASA Epic Challenge team dat een VR-applicatie voor instant learning/'prototype ghost hands' heeft gemaakt om probleemoplossende vaardigheden te helpen verbeteren.

Welke impact heeft VR/AR voor training op de werkplek?

Virtual en augmented reality zullen een aanzienlijke impact hebben voor het aanleren van praktische vaardigheden en het bestuderen van de daaraan gerelateerde informatie.

Anders dan bij traditionele methoden, kun je kennis en vaardigheden direct bestuderen in de situaties waarin je ze nodig hebt. Daardoor verbeteren de leerresultaten, terwijl de cognitieve en geheugenbelasting afneemt en er minder tijd nodig is om te leren.

Naast het nut voor de kwaliteit van het onderwijs en de leerresultaten, zijn er veel andere voordelen te behalen. Zo kunnen werknemers van Walmart al oefenen met de nieuwe pick-uptorens voordat deze zijn geïnstalleerd. En gebruikt Volkswagen virtual reality om medewerkers in staat te stellen om kennis over te dragen en workflows te verbeteren.

Het doorgeven van kennis door 'in persoon' interacties te verspreiden via het digitale kanaal, is een erg interessante toepassing van virtual reality. In een experiment dat we een paar jaar geleden uitvoerden tijdens onze deelname aan de Nasa Epic Challenge, slaagden de proefpersonen erin om een 3D-puzzel op te lossen door de activiteit van de mentor na te bootsen in de virtual reality die ze ervoeren in first person-perspectief. Ze kregen hierbij geen enkele andere instructie of informatie.

Omdat de technologie zich nog in een vroeg stadium bevindt, is het moeilijk om alle effecten op het leren in te schatten. Maar in de meer diepgaande interactie tussen mens en computer ligt een gigantisch potentieel. We moeten gewoon nog leren hoe we dat kunnen gebruiken.

Nieuwe soorten leermaterialen vormen de sleutel tot het gebruik van de technologie. Daardoor zal de impact voor de productie van studiemateriaal aanzienlijk zijn. In plaats van PowerPoint-presentaties hebben we multidimensionale studiematerialen nodig, maar er zijn nog geen algemeen beschikbare oplossingen om die te produceren.

Is VR/AR nuttig voor corporate learning en training?

Absoluut. Ik zie virtual reality als een manier om lesmateriaal van een min of meer abstracte representatie van informatie te transformeren in een persoonlijke ervaring.

VR en AR kunnen de kwaliteit van trainingen verbeteren omdat de leermechanismen van de hersenen beter worden benut en er minder cognitieve inspanning nodig is om het leermateriaal te onthouden.

Verder is het met behulp van virtual reality ook mogelijk om bijvoorbeeld veilig te leren vliegen met een helikopter of reddingsmissies te oefenen zonder de risico's van de echte missie. Aangezien er in een virtual reality-training geen mensenlevens of dure apparatuur verloren kunnen gaan, kan het veiliger of goedkoper zijn een virtual reality-training in te zetten.

We hebben al veel voorbeelden van grote bedrijven zoals Walmart, Mercedes-Benz en Volkswagen, die hun werknemers trainen met VR of AR. Ik verwacht dat deze manier van trainen steeds populairder zal worden, naarmate meer mensen bekend raken met XR-technieken en de kennis daarover.

Wat zijn de voordelen van VR/AR voor training op de werkplek?

Studies wijzen uit dat virtual reality een bijzonder krachtige trainingstool is, doordat er een gevoel van aanwezigheid ontstaat. Het lijkt erop dat we dingen na een VR-experience beter onthouden en herinneren, dan na het bekijken van op video of op tekst gebaseerde materialen. VR-materialen zoals 360o-video's lijken een gevoel van een persoonlijke ervaring te creëren of een herinnering aan iets dat echt met de betreffende persoon is gebeurd. In plaats van slechts een herinnering aan een video over iets dat met iemand anders is gebeurd.

Naast het gevoel van aanwezigheid dat de leermechanismen van de hersenen versterkt, bieden VR-headsets ook de mogelijkheid om 'geïsoleerd' te leren, zonder afleidingen. Door de zintuigelijke ervaring is de gebruiker gefocust en betrokken – zolang het comfortniveau op peil blijft.

Met VR kunnen we een veilige omgeving creëren waar iedereen de nodige ervaring kan opdoen, bijvoorbeeld met de bediening van gevaarlijke apparatuur of het werken in een potentieel gevaarlijke omgeving. AR kan je helpen bij de uitvoering van on-site taken door te voorzien in up-to-date informatie over de omgeving of de taak, die anders moeilijk of onmogelijk te verkrijgen zou zijn – in ieder geval niet zonder afleiding.

Virtual reality maakt het bovendien voor specialisten mogelijk om anderen op afstand te onderwijzen in contextuele interactieve ruimtes. Zo kan de organisatie de beschikbare informatie beter delen en de inzet van zijn externe experts optimaal benutten.

Wat zijn volgens jou de gevolgen van de implementatie van VR/AR op de werkplek?

De invoering van VR en AR als technologie verkeert nog in een pril stadium en er zijn nog geen gemeenschappelijke implementaties. Dat maakt het echt moeilijk om alle consequenties van de technologie te overzien.

Toch is het al duidelijk dat VR en AR de manier waarop we werken en informatie delen fors kunnen beïnvloeden. Deze technologie kan een revolutie betekenen voor het werken op afstand. De fysieke afstand tussen werknemers en taken zoals we die nu kennen, verliest zijn betekenis.

We kunnen met VR- en AR-technologieën niet alleen de kennis, maar ook de daadwerkelijke uitvoering van werktaken overdragen naar elk willekeurige plek. Je kunt een echte kraan bedienen in VR of je collega in real time begeleiden via een AR-systeem. En waar je ook bent ter wereld, je hebt het gevoel van 'er te zijn en het te doen'.

Hebben we het over XR, dan is aanwezigheid het sleutelwoord. Als we leren hoe we gebruik kunnen maken van het nieuwe potentieel, dan zal dit onze wijze van werken en leren veranderen.

Gaat VR/AR leiden tot meer samenwerking en betrokkenheid op de werkplek? Of juist niet?

Dit is een belangrijke vraag. VR kan een gebruiker vrijwel volledig isoleren van de omringende echte wereld en van alle andere mensen. Dit kan de onderlinge samenwerking schaden. Toch kan VR ook helpen om nieuwe dingen te leren en wordt het eenvoudiger om kennis te delen. Daardoor groeit de betrokkenheid op de werkplek.

Hoewel VR op zich de neiging heeft om de gebruiker te isoleren van de omringende realiteit en mensen, kan het mensen ook op een totaal nieuwe manier samenbrengen.

Diverse sociale VR-applicaties en -services zoals Facebook Spaces bieden al een nieuw type interactie, dat natuurlijker en diepgaander is. De nieuwe dienst Glue wil een platformonafhankelijk virtueel platform creëren voor professionele samenwerking. De mogelijkheden voor natuurlijke communicatie, onafhankelijk van locatie, bieden nieuwe kansen voor samenwerking in een moderne, mondiale zakelijke omgeving.

Hoewel XR-technologieën mensen op lokaal niveau zouden kunnen isoleren, kunnen ze hen daarentegen ook ongekend breed en diep verbinden. En diepgaande en eenvoudige verbinding tussen mensen op de werkplek kan een positieve bijdrage leveren aan het delen van kennis.

Digital Transformation of the Workforce

Creating Human Touch for AI Revolution

Lees meer over de voordelen van proactieve retraining en reskilling, en ontdek de economische aspecten van leren.

Over De Expert

Bill West, President en oprichter, REGATTA VR

Bill West

President en oprichter, REGATTA VR

Bill werkt al bijna 30 jaar in leidinggevende functies bij verschillende toonaangevende e-learning-bedrijven en drie succesvolle startups, waaronder zijn nieuwste onderneming: REGATTA VR.

Welke toepassingen van VR/AR kunnen we als eerste verwachten op de werkplek?

We zien de meeste actie met VR in onderstaande gevallen:

  1. Laaggeschoolde arbeidskrachten in de detailhandel en de horeca, als onderdeel van hun introductie, waarbij het accent ligt op de invloed van tijdgevoelige factoren op werksituaties, zoals een stroom klanten of het nemen van goede beslissingen.
  2. Professionele soft skills, waarbij we emotionele scenario's kunnen vervaardigen die een echt gesprek of een feitelijke situatie simuleren, zoals empathie of seksuele intimidatie.
  3. Medische omgevingen waar we processen kunnen simuleren waar 'echte' fouten erg duur zijn, bijvoorbeeld rond materiaalgebruik, waardoor we fouten kunnen aanwijzen zonder hoge kosten of gevaar.

Er zijn er nog veel meer, maar hiervoor krijgen wij de meeste aanvragen.

Wat AR betreft zijn er meer verzoeken vanuit fysieke arbeid en technische beroepen, voor opdrachten waarbij apparatuur wordt gebruikt en waar behoefte is aan on demand toegang tot ondersteunende data.

Er zijn veel tussenoplossingen voor AR met telefoons en andere apparaten, maar de meer inspirerende voorbeelden maken gebruik van geavanceerde headsets.

Wat is de invloed van VR/AR op trainen en leren op de werkplek?

De impact zal behoorlijk groot zijn, maar iedereen is nog steeds druk bezig om alles op een rijtje te krijgen. (Iedereen die denkt dat hij het al begrepen heeft, let niet goed op.) Er zijn een paar voorbeelden van een goed gebruik van VR voor trainingsdoeleinden, maar er zijn ook vreselijk slechte voorbeelden.

Er wordt veel gepraat over de hardware, software, video/graphics en de device experience, maar zonder een degelijk design-raamwerk is er geen garantie dat de device experience leidt tot betere prestaties of zelfs maar tot het aanleren van basisvaardigheden. (In het ergste geval krijgen de gebruikers er genoeg van.) Dat betekent dat er geen verifieerbare ROI is om de benodigde investering te verkrijgen.

Bovendien is er zonder een goed begrip van het lerende ecosysteem geen zekerheid dat VR achter je firewall werkt en op een zinvolle manier communiceert met je LMS/LRS.

Tot slot kan VR niet zelfstandig functioneren. Het moet deel uitmaken van een gecombineerd programma voor ILT of online leren. Omdat je tijdvenster in de headset begrensd is, moet je je richten op de activiteiten die de meeste voordelen opleveren, terwijl de content elders wordt weergegeven. Je moet ook bedenken hoe je werknemers toegang krijgen tot de trainingservaring als ze geen headset hebben. L&D-afdelingen hebben dus genoeg te doen, maar dankzij de dalende prijzen zijn veel organisaties inmiddels in de gelegenheid om ermee aan de slag te gaan.

Levert VR/AR voordelen op voor corporate learning? Waarom wel of waarom niet?

Een snelle blik op de toekomst: ja, het zal ons inspireren. We kunnen er realistische situaties en authentieke personen mee simuleren, met wie we vervolgens natuurlijke gesprekken kunnen voeren. We krijgen meer mogelijkheden om 360o bewegingsvrijheid te bieden om rond te lopen en te interacteren met de omgeving (zonder het gevoel te hebben dat je je in een cartoon bevindt).

We kunnen ook de groepsinteractie tussen leerders faciliteren. Dit ontsluit een breed scala van vakgebieden die voorheen een uitdaging vormden voor effectief online onderwijs.

Onderwerpen die te maken hebben met klantinteractie kunnen worden aangescherpt en geperfectioneerd, leiderschaps- en groepsprogramma's zijn te voltooien in een veilige en effectieve omgeving, moeilijk te simuleren of alleen tegen hoge kosten te repliceren hard skills kunnen worden ervaren. En de lijst is nog veel langer.

Denk je dat de samenwerking en betrokkenheid op de werkplek zal toenemen door VR/AR? Of juist verminderen?

We kunnen slechts gissen. Een voor de hand liggend antwoord is dat de interactie afneemt, omdat de headset isoleert. Maar zoals we al hebben gezien bij onze kinderen, leidt de sociale interactie met andere 'players' met dezelfde vaardigheden of in dezelfde omstandigheden niet alleen tot betrokkenheid, maar ook tot betere vaardigheden omdat er van elkaar wordt geleerd.

De rijke en sophisticated omgevingen die je ervaart in de game console, gaan de mogelijkheden van je VR-ontwikkelteam nog ver te boven. Maar we zullen die technieken steeds beter kunnen repliceren, naarmate we onze kennis met elk project verder uitbreiden.

Zal AR/VR ons helpen of juist belemmeren om onze empathie en onze sociale en emotionele intelligentie te ontwikkelen?

Dit is voor de meeste van onze klanten het eerste doel. Doordat we in de headset een menselijke interactie kunnen simuleren, kunnen we ervaringen produceren om ons begrip voor elkaar en onze empathie te vergroten.

Of je nu medewerkers van de klantenservice wilt helpen om onder emotionele druk te werken of dat je een effectiever programma wilt ontwikkelen om seksuele intimidatie en diversiteit aan te pakken, met VR kunnen we technieken uitproberen die in het verleden niet voorhanden waren. Een leerder kan in een veilige omgeving verschillende scenario's ervaren.

Leerders kunnen zowel de rol van dader of slachtoffer, als van getuige vervullen om verschillende perspectieven te ervaren en begrijpen. Een optimale ervaring is zo rijk dat de leerder de oefening vanuit meerdere perspectieven wil herhalen.

Over De Expert

Donna Eiby, Oprichter en Creative Director, The Future Work Skills Academy

Donna Eiby

Oprichter en Creative Director, The Future Work Skills Academy

Donna Eiby is oprichter en creatief directeur van de Future Work Skills Academy (FWSA), een wereldwijde flexibele en adaptieve coalitie van mensen die expertise hebben op het gebied van lesgeven in uniek menselijke vaardigheden. Donna houdt zich al 25 jaar bezig met de transformatie van het menselijk kapitaal. Zij heeft onder meer programma's ontworpen en geïmplementeerd voor het opbouwen van vaardigheden bij duizenden werknemers in grote en kleine organisaties, onder meer Hewlett Packard en Verizon. De FWSA is Donna's nieuwste initiatief.

Over De Expert

Tyler Forster, President, Collaborative Edge XR

Tyler Forster

Door zijn ervaring in neurotechnisch onderzoek en analytische chemie heeft Tyler Forster nu het voorrecht om als President van Collaborative Edge XR te werken met op waarde gerichte bedrijven, die geavanceerde technologie voor hun medewerkers willen implementeren.

Welke invloed zal AR/VR hebben op trainen en leren op de werkplek?

AR-/VR-technologieën kunnen het trainen en leren op de werkplek aanzienlijk beïnvloeden. Als we het over deze technologieën hebben, gebruiken we vaak de term XR: extended/cross reality. XR is meer dan een combinatie van AR en VR; XR heeft eerder betrekking op grensverleggende technologieën om de vaardigheden van de mens te vergroten.

Met augmented reality kunnen gebruikers digitale projecties zien in de echte wereld, meestal op een smartphone maar het is uiteindelijk ontworpen voor brillen en zelfs voor contactlenzen. Een voorbeeld van effectief gebruik van AR voor training op de werkplek en leren blijkt uit een onderzoek van Iowa State University, waarin AR het percentage fouten bij de eerste assemblage met 90% kon verminderen. Tegelijkertijd werd de tijd die de nieuwkomers nodig hadden om de procedure te voltooien, teruggebracht met 30%.

Honeywell zet AR in om de kosten voor onderhoud van zijn offshore olieplatforms met meer dan 50% terug te dringen. Leerexperts kunnen het leerproces nu begeleiden vanuit de veiligheid en het comfort van hun kantoor. Veel medische universiteiten, waaronder Stanford, maken gebruik van een AR-bril voor operatietraining en voor gelaagde MRI-modellen van een tumor in het lichaam van de patiënt.

'Virtual reality' verwijst meestal naar een meeslepende ervaring, waarbij het gezichtsveld van de gebruiker compleet wordt bedekt door een headset met een scherm dat reageert op de bewegingen van de gebruiker. VR-experiences kunnen worden onderverdeeld in ervaringen gericht op procedureel leren, en ervaringen gericht op emotioneel leren. Bij procedureel leren kunnen leerders een taak uitvoeren in de veiligheid van een simulatie. Boeing wil de montagetijd met 75% verminderen door zijn werknemers te laten oefenen met een headset, zodat zij de dure en gevaarlijke apparatuur voor de productie niet hoeven aanraken. Op dezelfde manier heeft VR-STAR de duur van zijn onboarding- en trainingsprogramma's van 24 maanden kunnen terugbrengen naar 16 maanden.

Op de Future Work Skills Academy richten wij ons op de identificatie van leercontexten die effectief zijn voor het opbouwen van uniek menselijke vaardigheden, die we Non Technical Skills (NTS) noemen. De mogelijkheden die VR biedt, zijn dus erg interessant voor ons.

Hoewel VR al in de jaren 60 werd gebruikt voor vluchtsimulatortraining op de Wright-Patterson Air Force Base, begrijpen we nog maar weinig van VR-pedagogie voor de ontwikkeling van NTS learning experiences.

Onderzoekers op het gebied van XR-onderwijs houden zich momenteel bezig met tal van onderwerpen. Verbetert XR de beoogde prestaties en het beoogde inzicht? Wat is de impact op leerlingen met verschillende vaardigheden? Welke financiële kenmerken zijn er? En biedt 2D mogelijk voordelen? De antwoorden op deze vragen zullen helpen om technische barrières weg te nemen, bijvoorbeeld door de beschikbaarheid van goedkopere en onafhankelijke headsets, een oplossing voor de motion sickness die veel gebruikers ervaren, controle over virtuele objecten en de grafische kwaliteit in VR, en over de omvang van het gezichtsveld en de headset voor augmented reality. Dit zal leiden tot een snellere verspreiding en acceptatie dan we tot dusverre hebben meegemaakt.

We kennen al gevallen waarin organisaties VR effectief inzetten voor het opbouwen van competenties, door emotionele ervaringen aan te bieden in een veilige omgeving. Verizon gebruikt VR om werknemers te trainen voor een gewapende overval, een zeer emotionele situatie die zich niet vaak voordoet maar wel een uitstekende voorbereiding vergt.

Het team van Jeremy Bailenson op het Virtual Human Interaction Lab van Stanford heeft zeer succesvol racisme verminderd met het project 'Walk a Mile in Digital Shoes'. Being VR werkt samen met Bankwest aan VR-leiderschapstrainingen die zijn gericht op het veranderen van de manier waarop bedrijven omgaan met vooroordelen op de werkplek.

Door de globalisering van teams, het toenemende aantal mensen die op afstand werken en de wens van organisaties om de reiskosten en de tijd voor persoonlijke training terug te dringen, zal het potentieel van XR-technologie exponentieel toenemen.

Met technologieën die de gebruiker 'onderdompelen' kunnen organisaties sneller, veiliger en goedkoper trainingen aanbieden dan met behulp van traditionele methoden, terwijl leerders het leren ervaren als veel boeiender. Naar onze mening ligt de sleutel tot succes in het inzetten van VR-experiences die worden ondersteund door effectieve pedagogische methoden.

Is AR/VR gunstig voor corporate learning/training? Waarom wel of waarom niet?

We kunnen de voordelen van XR alleen volledig benutten als we op basis van onderzoek en ervaring kunnen aantonen welke contexten en pedagogische benaderingen het meest effectief zijn. Wetenschappers zijn het er over het algemeen over eens dat VR lijkt op de psychologische processen die werken als mensen kennis opbouwen door interactie met objecten en door gebeurtenissen in de echte wereld. Daarom zou het constructivisme een goede theoretische basis kunnen zijn voor de ontwikkeling van educatieve toepassingen van VR (Winn, 1993).

Wij zijn het erover eens dat 'curriculum design should go beyond substituting new technologies into pre-existing pedagogical strategies that are focused upon teacher-delivered content to exploring new pedagogical strategies that enable student-determined learning or heutagogy” (Cochrane et al, 2016).

Het sterkte punt van XR voor corporate learning en met name NTS, is wellicht de mogelijkheid om niet-symbolische ervaringen in first-person te beleven. Niet-symbolische ervaringen zijn in zekere mate onbeschrijflijk, omdat ze niet compleet kunnen worden vastgelegd in taal of andere symbolen. Zij zijn bijzonder belangrijk voor de ontwikkeling van NTS.

Denken jullie dat AR/VR de samenwerking en betrokkenheid op de werkplek zal vergroten? Of juist niet? Gaat het ons helpen om onze empathie en onze sociale en emotionele intelligentie te ontwikkelen?

De winst die de toepassing van XR in corporate learning kan opleveren, is het grootst op het gebied van samenwerking en design. Augmented reality en virtual reality kunnen uiteindelijk computerschermen vervangen en de samenwerking verbeteren tussen medewerkers, zowel in dezelfde ruimte, als wereldwijd.

Ford gebruikt AR in de auto-industrie en heeft daarmee de ontwikkeltijd van prototypes teruggebracht van weken tot minuten. Met de Microsoft HoloLens kan de communicatie en samenwerking tussen ontwerp- en engineeringteams veel vroeger in het proces toenemen. In plaats van via een scherm te delen en met een muis aan te wijzen, kunnen collega's als hologrammen of avatars in dezelfde ruimte samenkomen en wijzen naar een digitaal 3D model dat zich voor hen bevindt in een virtuele ruimte. Of wijzen naar een echt object dat wordt gefilmd door een van de headsets.

In de loop van de tijd zal deze vorm van samenwerken alles nabootsen wat in de realiteit wordt beleefd. VR kan doelgericht worden ingezet in samenwerkings- en ontwerpprocessen waar behoefte is aan 'volledige onderdompeling' – zonder visuele of auditieve afleiding. Dit is niet mogelijk op een druk kantoor. Terwijl VR nu vooral wordt gebruikt door architecten en ingenieurs, kunnen toekomstige 3D-visualisaties en interactieverbeteringen ervoor zorgen dat software- en workflow-ontwikkeling een meer tastbare en toegankelijke ervaring wordt voor iedereen, van HR-medewerker tot ingenieur en van CEO tot verkoper.

XR kan dus de samenwerking en betrokkenheid bevorderen, en biedt daarnaast de mogelijkheid om de overdracht van niet-technische vaardigheden te schalen. Als routinematige taken door automatisering komen te vervallen, moeten immers steeds meer mensen niet-routinematige taken onder de knie zien te krijgen. Naarmate steeds meer mensen dagelijks gebruikmaken van XR en de kosten daarvan dalen, zorgt het netwerkeffect voor steeds meer samenwerkingsmogelijkheden.

Nu de toekomst van werken is gericht op menselijke vaardigheden, bieden de overdraagbaarheid en het visuele karakter van XR-technologieën meer mogelijkheden voor samenwerking en creativiteit tussen afdelingen, bedrijven en landen.

Het effectief communiceren over ideeën en concepten moet een topprioriteit worden binnen corporate education, zoals aangegeven in het Future of Work Report van het World Economic Forum. Bovendien biedt de digitalisering van het leren van menselijke vaardigheden ook mogelijkheden voor standaardisering, schaalbaarheid en kwantificering van dit hoogwaardige gebied. Chris Milk heeft virtual reality uitgeroepen tot de 'ultimate empathy machine' voor het emotionele begrip dat ontstaat door in het lichaam te kruipen van een dakloze man of een vrouw met een andere huidskleur, of door een vluchtelingenfamilie te volgen in hun tocht over de grens.

De Future Work Skills Academy heeft de 10 vaardigheden van het Institute for the Future (in het Work Skills 2020 rapport) overgenomen als basis voor onze organisatie. Volgens onderzoek kunnen deze vaardigheden het best worden aangeleerd door kennisoverdracht: een eenvoudige instructie, interactieve activiteiten en beoordeling met een laag risico.

De volgende stap is oefenen, waarbij de uitdaging ligt in de beperkingen van de oefenruimte in de echte wereld. Hoe kan een organisatie een leeromgeving creëren waar medewerkers deze vaardigheden veilig kunnen oefenen?

Het primaire onderzoeksgebied van Dr. Lia Bello (van VR-platformaanbieder WTRI) zijn de cognitieve mechanismen van versneld leren in VR-omgevingen. Zij heeft vastgesteld dat training op hogere niveaus (dynamische en complexe gebieden waar taken niet vastliggen – niet-routinematige taken) effectiever is als er wordt geoefend met realistische voorbeelden en scenario's. Daarnaast kunnen intelligente leersystemen en serieuze spellen (VR-systemen) zeer doeltreffend zijn.

XR kan voor beide toepassingen uitkomst bieden. Daarom investeren we veel in het testen van gemengde prototypen van XR-leerplatforms door medewerkers over de hele wereld. Zo hopen we de meest effectieve oplossing vinden om deze manier van leren op te schalen.

Digital Transformation of the Workforce

Creating Human Touch for AI Revolution

Lees meer over de voordelen van proactieve retraining en reskilling, en ontdek de economische aspecten van leren.