• Learning & Development
  • Digital Workplace
  • Performance Management
  • Voorspellende Analytics
  • 19 december 2018

De beste e-learning-trends van 2019. Voorspellingen van de experts

Het begin van een nieuw jaar is een goed moment om vooruit te kijken en te bezien wat we het komende jaar kunnen verwachten van corporate learning. We hebben vooraanstaande experts geïnterviewd om erachter te komen wat opkomende trends zijn en om te horen welke factoren corporate learning het meest gaan beïnvloeden in 2019.

De technologie, bijvoorbeeld artificial intelligence (AI), zal zich verder ontwikkelen en een groeiende invloed hebben op de bedrijfsmodellen. Leren in de flow van het werk en de rol van continu leren en jezelf verbeteren, worden steeds vaker genoemd in een zakelijke context. Er wordt bij corporate learning gebruikgemaakt van steeds gedetailleerder analyses.

Lees verder om meer te weten te komen over de e-learning-trends voor 2019 en gebruik de voorspellingen van e-learning-experts om uw e-learning-strategie voor het komende jaar te bepalen.

E-learning-trends van experts:

Over De Expert

Julie Hiipakka, Learning Research Leader bij Bersin, Deloitte Consulting LLP

Julie Hiipakka

Learning Research Leader bij Bersin, Deloitte Consulting LLP

Julie leidt het onderzoek op het gebied van leren bij Bersin, Deloitte Consulting LLP. Zij heeft meer dan 20 jaar ervaring in Learning & Development, talentmanagement, en werving en selectie voor consulting en interne functies. Zij heeft wereldwijde programma's voor onboarding opgezet en gebruikte peer learning binnen leiderschapstrainingen. Daarnaast heeft Julie deelgenomen aan verschillende fusies en integraties, en gaf ze leiding aan een over de wereld verspreid team. Julie helpt organisaties om zakelijke impact te creëren door leren, talent en veranderingen in de organisatie te koppelen aan de doelen en de strategie van die organisatie.

Leren in de flow van het werk

In het komende jaar zullen L&D-managers de kans grijpen om maatregelen te nemen die leren in de flow van het werk op grotere schaal mogelijk maken.

1. L&D-managers gaan leren in de flow van het werk faciliteren voor werknemers en hun organisaties.

In 2019 zullen L&D-managers zich richten op systemen en processen die medewerkers helpen presteren.

Principes en elementen van Design Thinking kunnen L&D-managers helpen om medewerkers beter te begrijpen door hen te observeren en met hen te praten om inzicht te krijgen in de complexiteit en de verscheidenheid van hun taken.

Door dit proces kunnen L&D-managers effectiever samenwerken met business managers om zaken die het presteren in de weg staan te herkennen en weg te nemen.

L&D-managers gaan de ervaring van medewerkers documenteren op basis van 'persona' en routekaarten. Aan de hand hiervan wordt het mogelijk om oplossingen te bieden die direct zijn afgestemd op het betreffende probleem.

2. Learning & Development gaat gebruikmaken van performance data in plaats van gegevens over het leren.

Jarenlang hebben L&D-managers zich beziggehouden met het ontwikkelen van trainingen en het meten van de daaraan gerelateerde activiteit: de voor de training benodigde tijd en de omvang van de voltooide leerinhoud.

Studie-uren en voltooide cursussen geven geen compleet beeld van het leren.

Het wordt nu gebruikelijk dat organisaties kwantitatieve en kwalitatieve gegevens realtime delen. Bijvoorbeeld het verzamelen en delen van peer feedback in real time of het gebruik van een app waarmee salesmensen aan het einde van hun dienst kunnen zien in hoeverre zij hun salesdoel hebben bereikt.

Medewerkers krijgen hierdoor meer inzicht in hun eigen prestaties, waardoor ze zich realtime kunnen aanpassen om hun doel te bereiken of om beter samen te werken.

3. Organisaties gaan het leren op een organische manier erkennen, inzetten en vieren, waardoor het steeds belangrijker wordt.

Bersin heeft bestudeerd hoe organisaties zich ontwikkelen om leren en werken samen te brengen. In 2019 zal het onderzoek zich richten op het delen van deze studie.

Bedrijven kunnen verwachten dat L&D-managers hun organisatie ondersteunen door het belang van leren in de flow van het werk te benadrukken voor de hele organisatie.

Application program interfaces (API) en learning record stores kunnen de bewijzen voor dat leren vastleggen en als leeractiviteit zichtbaar maken voor individuen en hun organisaties.

L&D-managers richten zich ook op aspecten waarbij natuurlijk leren hoog in het vaandel staat, zoals het praten over het leren van fouten en het belonen van bereidheid tot het nemen van beredeneerde risico's of experimenteren.

Waarom is het nu meer dan ooit belangrijk voor bedrijven om te investeren in Learning & Development?

Gezien de snelheid waarmee dingen tegenwoordig veranderen, is aanpassingsvermogen de sleutel tot individueel en collectief succes, met name omdat het verband houdt met de nieuwe sociale onderneming.

Uit het High Impact Learning Organization Research (2017) van Bersin bleek dat de krachtigste zakelijke resultaten worden gerealiseerd door organisaties waar ontwikkeling een onderdeel is van het werk zelf, en waar medewerkers nieuwe dingen doen, experimenteren en de begeleiding krijgen die ze nodig hebben om daarin succesvol te zijn.

Als iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen ontwikkeling en hulp aan anderen, dan kan de organisatie zich als geheel voortdurend ontwikkelen en aanpassen aan zijn omgeving.

Over De Expert

Heather McGowan, Future of Work Strategist en veelgevraagd spreker over de toekomst van werk en leren.

Heather McGowan

Future of Work Strategist en veelgevraagd spreker over de toekomst van werk en leren.

Heather McGowan is Future of Work Strategist en een veelgevraagd spreker over de toekomst van werk en leren. McGowan startte in 2014 met het geven van keynote talks. Ze heeft gewerkt met Amdocs, XQ / Emerson Collective, Citi, World Bank, AARP en vele andere zakelijke klanten - van startups tot beursgenoteerde Fortune 500-bedrijven, waaronder Autodesk en BD Medical.

De toekomst van werken is leren

Corporate learning moet veranderen van het verwerven van een vaste set vaardigheden en kennis naar leren als onderdeel van het werk.

Leren vindt elke dag plaats op het werk. Het is wat er gebeurt als je een tijdelijke oplossing vindt of als je de uitzondering op het proces aanpakt.

Als je bedenkt dat een algoritme cognitief routinematige taken beter kan uitvoeren, dan blijft het niet-routinematige werk waarvoor je de uitzonderingen moet vinden over, met andere woorden: je moet leren.

Als al het werk leren wordt, dan veranderen de mensen van L&D die je trainen in sets van vaardigheden, in coaches die deel uitmaken van het proces en die je ondersteunen met on-demand training en het vastleggen van het leren.

In plaats van het denken in vastomlijnde banen, moeten we naar denken volgens Reid Hoffmans concept van "Tours of Duty". Daarin is de individuele medewerker voortdurend op zoek naar vaardigheden die hij kan doorschuiven naar automatisering, naar nieuwe vaardigheden en kennis die hij kan verwerven en naar nieuwe technologieën die zijn menselijke mogelijkheden kunnen vergroten. Voor het collectief is dit een continu proces van beoordelen en voorbereiden op de volgende rol.

Digital Transformation of the Workforce

Creating Human Touch for AI Revolution

Lees meer over de voordelen van proactieve retraining en reskilling, en ontdek de economische aspecten van leren.

Over De Expert

Reijo Karhinen, Executive, influencer en Professor of Practice aan de Universiteit van Oost-Finland

Reijo Karhinen

Executive, influencer en Professor of Practice aan de Universiteit van Oost-Finland

Reijo Karhinen kan bogen op een lange carrière in business management. Hij bouwt met passie aan de toekomst en wil Finland vernieuwen met mensen van verschillende leeftijden en achtergronden. Na een langdurige loopbaan bij OP Financial Groep, ziet Reijo zichzelf nu als een social influencer die niet alleen geïnteresseerd is in vernieuwing, maar ook in de Finse economie, management, communicatie, jeugd, samenwerking en het functioneren van de voedselketen. Hij is door de premier van Finland aangewezen om een rapport op te stellen over de winstgevendheid van de Finse landbouw. Reijo is daarnaast bestuurslid van verschillende grote Finse organisaties en Professor of Practice aan de Universiteit van Oost-Finland.

Het vermogen om nieuwe dingen te leren wordt de belangrijkste werkvaardigheid in de toekomst

1. In 2019 zullen bedrijven die visionair en verantwoordelijk omgaan met de vernieuwing van het competentiekapitaal van hun medewerkers zich verder onderscheiden en een aparte groep gaan vormen.

Bedrijven die nog geen oog hebben voor de transformatie van het werk zullen achterblijven, evenals bedrijven die nog steeds denken dat de werkgever geen rol speelt in de uitdagingen van een leven lang leren voor werknemers.

Bedrijven die vooroplopen zullen de situatie eerder zien als een kans, dan als een onoverkomelijke dreiging. Voorlopers klagen niet openlijk over het gebrek aan gekwalificeerd personeel. Ze begrijpen dat zij degenen zijn die niet vroeg genoeg iets hebben ondernomen. Omdat het bedrijfsmanagement de eerste zou moeten zijn om de noodzaak in te zien van de verandering van het competentiekapitaal en al jaren geleden het initiatief had moeten nemen om de situatie te herstellen.

Het management van bedrijven die zich onderscheiden van de massa, klaagt niet en geeft het onderwijssysteem niet de schuld van hun achterstand. In plaats daarvan wordt het personeel aangemoedigd. Deze bedrijven zien duidelijk welke richting hun business en daarvoor benodigde competenties opgaan in de toekomst en zij communiceren daar helder over. Ze nemen weloverwogen stappen om te bouwen aan hun imago als werkgever. Zij zien het als een kans om zich te kunnen onderscheiden op een positieve en toekomstbestendige manier. U kunt zo'n bedrijf herkennen aan de agenda van het corporate management.

Als de vernieuwing van de competenties van medewerkers een van de belangrijkste kernprocessen is, dan heb je te maken met een bedrijf dat vooroploopt.

Tegelijkertijd verandert de rol van business operations en HR binnen de organisatie. Er zal in de bedrijfsactiviteiten – ondersteund door strategische planning – meer verantwoordelijkheid moeten worden genomen voor de in de toekomst benodigde competenties. De activiteiten van HR zullen integreren met business operations en daarmee steeds meer een eenheid vormen.

2. De nieuwe rollen van individu, werkgever en maatschappij en het samen delen van de verantwoordelijkheden worden stap voor stap zichtbaar tijdens de vernieuwing van competenties.

In 2019 wordt het steeds duidelijker dat de transformatie van werk deel uitmaakt van de vierde Industriële Revolutie, die op gang is gebracht door nieuwe technologie. Dit betekent dat we te maken hebben met een sterke externe kracht, die een uitdaging vormt voor alle eerder geformuleerde regels en de bestaande verdeling van het werk.

We gaan opener en duidelijker praten over de rol van het individu in de vernieuwing van competenties, en ook over de toenemende verantwoordelijkheid van de werkgever daarin. De rol van de maatschappij zal eveneens veranderen. We zullen op grotere schaal begrijpen en accepteren dat de maatschappij niet langer verantwoordelijk is voor de vernieuwing van de competenties van personen die al een bepaald niveau hebben bereikt. Er zal een nieuwe, duidelijker dialoog ontstaan tussen bedrijven en opleidingen, die zich kenmerkt door een rijkere inhoud en praktische samenwerking.

In bedrijven die vooroplopen is er veel waardering voor initiatiefrijke werknemers die nieuwe dingen willen leren.

Deze bedrijven ondersteunen hun werknemers op het juiste moment en bieden ook financiële ondersteuning. Het vermogen om nieuwe dingen te leren wordt in de toekomst de belangrijkste vaardigheid in iemands werkzame leven. Bedrijven die dergelijke werknemers herkennen en een sfeer weten te creëren die het nemen van initiatieven stimuleert, zullen als winnaar uit de bus komen en een succesverhaal schrijven in hun sector.

3. Het jaar 2019 markeert een verschuiving naar competentievernieuwing als onderdeel van het dagelijks leven.

We gaan inzien dat een leven lang leren niet afhankelijk is van tools of van kanalen.

In plaats van over eenmalige trainingen en evenementen praten we straks over continu leren - een paradigmaverschuiving, een verandering in operationele modellen en tot slot een belangrijke culturele verandering.

Het gaat steeds meer om het leren en om het gebruikmaken van leren in het werk, in plaats van om de totstandkoming van een training of de verworven competentie. We gaan inzien dat het werk van alledag kansen kan en zou moeten bieden om nieuwe dingen te leren, in plaats van een continue cyclus van opleidingsperiodes.

In deze tijd van social media groeien competenties door te delen. Een medewerker die zich openstelt voor nieuwe dingen kan in zijn dagelijks leven een veelheid aan alternatieven vinden, die zijn waarde op de arbeidsmarkt vergroten. Het salaris is niet meer het enige interessante punt; het wordt steeds belangrijker wat voor soort nieuwe dingen je kunt leren in het werk.

Het resultaat is dat we moeten leren leren en inzien dat je voor het leren van nieuwe dingen geen trainingsperiode hoeft af te bakenen in je agenda – al zullen we ze in de toekomst nog steeds nodig hebben. Als competentievernieuwing een onderdeel wordt van het dagelijks leven en van de carrièreplanning van werknemers, dan vergt dat ook een duidelijke ontwikkeling van de managementcompetenties van het bedrijf. Ik geloof dat het nieuwe jaar ook in dat opzicht een stap in de goede richting zal brengen.

Over De Expert

Lauri Järvilehto, Chairman & mede-oprichter van Lightneer Inc.

Lauri Järvilehto

Chairman & mede-oprichter van Lightneer Inc.

Lauri Järvilehto, PhD, is oprichter van de Finse Academie voor Filosofie en mede-oprichter van de learning game studio Lightneer. Hij maakt deel uit van de raad van bestuur van UNICEF Finland, Lightneer en de Finse Academie voor Filosofie. Lauri heeft verscheidene bestsellers over denken en leren geschreven en is wereldwijd actief als spreker.

1. Continu leren en zelfverbetering komen meer op de voorgrond in het zakelijke leven.

Omdat bedrijven worstelen om de veranderingen in hun markt bij te houden, moeten ze investeren in het actualiseren van de competenties van hun werknemers.

Dit is een direct gevolg van het steeds hogere tempo waarin veranderingen zich voordoen op de wereldmarkt.

2. Vooral voor managers is het van cruciaal belang dat ze enige kennis hebben van programmeren en machine learning.

Het is moeilijk, zo niet onmogelijk om een complex technologieproject te beheren zonder een op zijn minst rudimentair begrip van de betrokken technologieën, zelfs met medewerking van een bekwame technologiedirecteur en projectmanager.

De tech-sector lijdt momenteel onder hooggespannen of zelfs onrealistische verwachtingen van technologische projecten.

Het is belangrijk dat een manager weloverwogen beslissingen kan nemen en begrijpt wat er onder de motorkap gebeurt.

3. Het verspreiden van continue leerdoelen over veel verschillende formele en informele leermiddelen kan organisaties helpen om succesvol te zijn.

Naast cursussen en workshops, kunnen ook MOOC's en andere online en mobile resources de capaciteit van een organisatie vergroten om de vaardigheden van het personeel te actualiseren en te verbeteren.

Waarom is het nu belangrijker dan ooit voor organisaties om te investeren in Learning & Development?

Geen enkele business is gevrijwaard van mogelijke en zelfs plotselinge veranderingen in hun belangrijkste markten.

Een marktverstoring kan leiden tot een snel escalerende situatie waarin belangrijke processen geen waarde meer hebben voor de veranderende markt.

Het vermogen om de kennis en competenties binnen de organisatie snel te actualiseren, helpt nieuwe processen en strategieën te ontwikkelen om de veranderde markt te kunnen bedienen, of zelfs nieuwe marktkansen te creëren.

3 tips voor het vernieuwen van learning-strategieën in 2019:

  1. Zorg dat de organisatie beschikt over efficiënte processen voor leren en het actualiseren van competenties.
  2. Richt je op formele en informele processen. Onderzoek zelfgeorganiseerd leren.
  3. Leid het management op in machine learning, programmeren en de technologische basis.

Over De Expert

Dmitry Kudinov, Chief Technology Officer, Valamis

Dmitry Kudinov

Chief Technology Officer, Valamis

Dmitry Kudinov heeft als Chief Technology Officer de leiding over de productontwikkeling van Valamis. Dmitry beschikt over uitgebreide expertise en diepgaande kennis over de behoeften van klanten en werknemers. Hij zet zijn technische expertise in voor het behalen van de bedrijfsdoelen, waarbij zijn projecten variëren van portalimplementaties tot de optimalisatie van extreem kritische bedrijfssystemen.

1. Het jaar 2018 stond in het teken van 'AI voor alles' en een hype rond AI en machine learning

Analisten spreken over AI en de voordelen die het kan brengen, leveranciers spreken over AI, geïntegreerd in hun aanbod.

De praktische voorbeelden van de manier waarop AI de huidige problemen op het gebied van corporate learning kan oplossen, zijn echter nog niet talrijk en evenmin grootschalig.

Ik verwacht in 2019 in dit opzicht enige desillusie bij klanten, terwijl AI ook in een groeiend aantal echte toepassingen praktische voordelen gaat opleveren.

Deze toepassingen zullen zeker zeer sector- en misschien zelfs bedrijfsspecifiek zijn, omdat de huidige stand van zaken van AI nog geen bredere 'generieke' oplossingen kan opleveren. Dat komt vooral doordat daarvoor grote hoeveelheden hoogwaardige trainingsgegevens nodig zijn, evenals specificaties van modellen van processen in organisaties die moeten worden weergegeven.

2. Een andere trend, die verband houdt met AI, is dat de huidige L&D-tools meer op AI gebaseerde oplossingen gaan bieden.

Het is ten eerste een must, omdat elke leverancier de concurrentie probeert bij te houden en daarom dus op z'n minst zijn gebruiksmogelijkheden met AI zal promoten. Maar er zullen veel leveranciers zijn die verder gaan dan alleen maar te zeggen dat ze AI toepassen. Zij gaan AI inzetten voor het taggen van leerinhoud, gepersonaliseerde aanbevelingen en persoonlijke leerassistenten.

3. Ik verwacht dat de analytische vaardigheden van L&D-professionals zullen toenemen, evenals het gebruik van analytics voor corporate learning.

Big data was de afgelopen jaren een grote trend. L&D-afdelingen zijn nu bezig met een inhaalslag en het opvullen van 'gaps' in de analytische vaardigheden van hun eigen teams, zodat ze praktisch voordeel kunnen behalen uit het feit dat er steeds meer data beschikbaar komen als onderdeel van het leerproces in organisaties.

Leveranciers spelen in op die trend door meer data van het leerproces te leveren en door meer op xAPI gebaseerde oplossingen te bieden. Hierdoor is het mogelijk geworden om meer verschillende data te verzamelen over het leren.

Waarom is het nu belangrijker dan ooit voor organisaties om te investeren in Learning & Development?

Ik ben het niet eens met de stelling dat het nu belangrijker is dan in het verleden. Investeren in de groei van je personeel, L&D, heeft altijd al een positief effect gehad op de algehele performance en stabiliteit van een bedrijf. De bedrijven die het best presteren, hebben zulke investeringen altijd in verschillende vormen gedaan.

Het wordt nu alleen steeds duidelijker dat een bedrijf zonder dergelijke investeringen binnenkort failliet zal gaan, omdat de toenemende complexiteit en de snelle veranderingen meer vragen van de flexibiliteit en het aanpassingsvermogen van medewerkers. Dat kunnen zij onmogelijk bieden als er niet voortdurend wordt geleerd.

De toenemende complexiteit en de snelle veranderingen vragen meer van de flexibiliteit en het aanpassingsvermogen van medewerkers. Dat kunnen zij onmogelijk bieden als er niet voortdurend wordt geleerd.

Check out Dmitry Kudinov's predictions for last year (2018)

Technology, supported by data, connects learning to organizational objectives

  1. Organizational learning will be a part of company strategy
  2. The role of learning analytics will be amplified
  3. Advancing learning with technology (AI/AR)

The future of learning has become centered on how learning efforts translate into real business results. The only way to measure this is with real data, analyzed and tracked by technology. "Organizational learning as part of company strategy will become a norm, as more leaders accept that changes and disruptions to their business are unavoidable and the way to deal with them is related to continuing education and retraining of personnel," says Dmitry Kudinov, Chief Technology Officer at Valamis.

Kudinov warns, "In companies where the HR department is solely responsible for training that is loosely coupled with the goals of a company, gaps between strategy and execution will become evident." He adds, "Such companies will become more vulnerable to market disruption because of technology changes as well as new competitors, who will be capable of using technological advances."

Learning analytics play a vital role in how well learning initiatives correspond with outcomes, and must be a continual effort.

As organizational learning becomes a part of company strategy, the need for its measurement will be raised.
.

From the executives to individual employees, understanding the positive impact that learning has on the organization and desired behavioral outcomes can be optimized.

This new breed of learning technology must advance, with the most promising being Artificial Intelligence (AI) and Augmented Reality (VR/AR), which adds another dimension to corporate learning. Kudinov shares his insight:

If AI is linked to analytics, personalized learning could be then linked to organizational goals, making learning the most effective for strategy goals to be achieved.

It's not surprising then that Kudinov believes investing in learning technology should be part of an overall strategy, complete with well-defined goals.

Companies have their missions and strategies, but all need to see that the world we are in is constantly changing. Adaptation is only possible through learning.

Achieving Learning Impact

Deze whitepaper verkent leermethodieken en analytical frameworks in een zoektocht naar bruikbare meetwaarden voor het bereiken van zakelijke doelen.