• Learning & Development
  • Learning Impact
  • 23 december 2019

Gebruik data voor betere beslissingen over leren – deel 1

Hét startpunt om de data-uitdagingen van L&D aan te gaan

Data zijn een hot topic voor elke leidinggevende die zich vandaag de dag bezighoudt met leren. 9 van de 10 leidinggevenden zijn op zoek naar gegevens die kunnen helpen om slimmere beslissingen te nemen1. Gepersonaliseerd, adaptief leren, artificial intelligence en learning analytics eindigden dit jaar bovenaan in de Global sentiment survey2 van Donald H. Taylor. De trend om gebruik te maken van data heeft in 2019 voortdurend nieuwe impulsen gekregen. Toepassingen van AI3 werden bekroond met awards en er zijn intensieve gesprekken gevoerd over de user experience en over het zichtbaar maken van de impact van leren.

Data zijn dan misschien wel 'the new black' voor L&D, toch gaat nog niet iedereen er even gemakkelijk mee om!

De data-uitdagingen van L&D

In de aanloop naar onze gezamenlijke webinar met Valamis op 5 december hebben we in een enquête vastgesteld voor welke uitdagingen learning professionals staan als ze data willen inzetten om slimmere beslissingen te nemen. Op weg naar 2020 benoemden L&D-mensen uit verschillende sectoren en afkomstig uit verscheidene landen 109 uitdagingen op het gebied van data. In figuur 1 is te zien dat deze uitdagingen zich laten indelen in 5 hoofdcategorieën.

Een belangrijk aspect is het vertrouwen dat L&D heeft in het werken met data: 26% van de uitdagingen betreft basale digitale geletterdheid dan wel uitgebreide expertise op het gebied van data-analyse. Het gebrek aan vaardigheden wat betreft data-analyse werd al eerder gemeld door het Learning and Performance Institute3 en door Towards Maturity4 en is dan ook weinig verrassend. Het is echter wel interessant dat 17% van de issues in de categorie 'vertrouwen' een fundamenteel karakter heeft. Daarbij worden er principiële vragen gesteld als: wat betekenen data eigenlijk voor ons? Waar moeten we mee beginnen? Hoe creëren we toegevoegde waarde met data?

De toegankelijkheid van de data vormt over het algemeen de grootste uitdaging. Dat betreft zowel het verzamelen van nieuwe relevante data, als het benaderen van andere databronnen die al in gebruik zijn. In theorie zou de technologie de toegankelijkheid moeten verbeteren, maar toch heeft 10% van de issues direct betrekking op de tools, op het vinden van de juiste technologie om data vast te leggen en te analyseren, en op het functioneren van deze tools met andere platforms. Soms betreurt L&D het gebrek aan bruikbare data van die andere platforms.

De toepassing van data om praktische problemen op te lossen, is een uitdaging voor 1 op de 5 respondenten. Daarbij stelt 11% van hen onder meer vragen als: hoe kunnen data ons helpen om het leren te personaliseren en om de impact van het leren zichtbaar te maken? 9% geeft aan zich zorgen te maken over de relevantie van de beschikbare gegevens voor het aangaan van echte uitdagingen.

Het gebrek aan support komt voort uit de geringe betrokkenheid van het bedrijf in bredere zin. Hierdoor zijn er ook te weinig resources (zowel in tijd als in geld) beschikbaar om de kansen van data voor L&D volledig te benutten. Het wordt algemeen erkend dat L&D data van meerdere bronnen nodig heeft om slimmere beslissingen te kunnen nemen, die uiteindelijk de bedrijfsresultaten ondersteunen. Dit vraagt om samenwerking tussen zakelijke managers en data-experts – en dat is nog steeds een uitdaging.

Het laatste punt dat uit deze steekproef naar voren komt, is het fundamentele probleem van overtuiging. Dat gaat niet alleen om de ethiek en de vereiste toestemming rondom het verzamelen van nuttige gegevens, maar ook om de stille aannames – van zowel zakelijke managers als leidinggevenden op het gebied van leren – over hoe goede data eruitzien en over de context waarin ze worden verzameld.

Waar moeten we beginnen?

We worden als L&D-managers omringd door tal van mogelijke databronnen; vanuit onze systemen, vanuit de managementinformatie van ons bedrijf en vanuit extern onderzoek. Daarnaast kunnen we gegevens boven tafel krijgen aan de hand van de reflecties van onze leerders en de vragen die we aan hen en aan onze stakeholders stellen. Deze gegevenspunten zijn slechts individuele informatiebronnen en als zodanig betekenisloos wanneer we ze afzonderlijk bekijken. Ze kunnen ons misleiden, we kunnen ze misbruiken en ze kunnen soms zelfs gevaarlijk zijn als we ze uit hun context halen. De gigantische omvang van databronnen kan ons in verwarring brengen of frustreren, maar dat is niet onze grootste uitdaging. Tom Davenport, auteur van het boek Competing on Analytics, the new science of winning, stelt: "Het grootste probleem in het analyseproces is geen idee te hebben waarnaar je zoekt in de data."

Data krijgen pas betekenis voor ons als we slimme vragen gaan stellen over onszelf en onze services!

Voor al deze uitdagingen geldt dat onze eigen nieuwsgierigheid het beste uitgangspunt is, en niet de data zelf of het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden op het gebied van data-analyse. Wat willen we bewijzen, verbeteren of zelfs weerleggen? We hebben geen diploma in data-analyse nodig om vragen te stellen, alleen een nieuwsgierige en kritische geest.

In de volgende blog onderzoeken we hoe we onze nieuwsgierigheid kunnen activeren aan de hand van 'evidence' (bewijs) – de nieuwe 'e' in learning!


Bronnen:

  1. L&D’s Relationship with Data
  2. GSS19 – Key Results Infographic
  3. Travel company TUI won most innovative new learning product for their use of chatbots in Learning Technologies awards 2019
  4. LPI capability map
  5. Towards Maturity Transformation Journey 2019

Over De Auteur

Laura Overton, Spreker, Author, Facilitator, Researcher

Laura Overton

Spreker, Auteur, Facilitator, Onderzoeker

Laura Overton is een award winning learning analist die toegewijd is aan het blootleggen en delen van effectieve praktijken in leer innovatie die leiden tot zakelijke waarde. De auteur van meer dan 40 rapporten en honderden artikelen, haar werk is gebaseerd op 30 jaar praktijkervaring en een toewijding aan het ondersteunen van evidence based leer beslissingen. Als de oprichter en oorspronkelijke CEO van Towards Maturity staat ze ook bekend om het leiden van een 15 jaar durend longitudinaal studieprogramma (2004 - 2019) met duizenden Learning leaders en werknemers over de hele wereld om leerstrategieën die leiden tot zakelijk succes aan het licht te brengen en te delen.