• Digital Workplace
  • Performance Management
  • Learning Impact
  • 04 maart 2020

Gebruik data voor betere beslissingen over leren – deel 2

Laura Overton: Evidence - de nieuwe ‘e’ in learning

De learning branche is dol op nieuwe buzzwords, zeker aan het begin van een nieuw decennium. Ik herinner me de buzz over e-learning waarmee ik 20 jaar geleden het nieuwe millennium ben ingegaan. Een nieuw concept, dat mijn vorige werkgever CBT Systems in 1999 had geïntroduceerd om te beschrijven hoe we de kracht van het internet konden gebruiken om het leren te personaliseren. Dat maakte het leren relevanter en socialer, en bovendien beter te ondersteunen en te timen dan ooit tevoren. 

Destijds konden maar weinig mensen beschikken over de technologie om het potentieel van deze droom volledig te omarmen. Daardoor kwam 'e-learning' al snel gelijk te staan aan 'compliance', wat een terugkeer betekende naar de saaie dagen van klikken en doorgaan met de computertrainingen van het voorafgaande decennium. De 'e' in e-learning verschoof van 'exciting' (opwindend) naar 'efficiënt', waarbij L&D maar één doel wilde bereiken: kostenbesparingen!

Data – voordelen en uitdagingen

Een van de werkelijke voordelen van deze alomtegenwoordige technologie zijn de data. L&D wordt overspoeld met nieuwe feiten en statistieken – allemaal potentiële bronnen van inzicht waarvan we gebruik kunnen maken voor aanpassingen en verbeteringen. Het is niet verwonderlijk dat learning analytics voor de eerste keer bovenaan staat in de L&D sentiment survey 2020 van Donald Taylor.

Data brengen ook uitdagingen met zich mee.

Die uitdagingen hebben we verkend in het eerste deel van deze blog. We hebben vastgesteld dat L&D-managers ondanks de vele mogelijkheden die data bieden, moeite hebben om toegang te krijgen tot de benodigde gegevens. Ze wantrouwen vaak de data waarover ze wel kunnen beschikken, en ze voelen zich bij het samenbrengen en gebruiken ervan niet gesteund door hun organisatie. Het belangrijkste is dat 46% van de door L&D gesignaleerde uitdagingen is geworteld in een gebrek aan overtuiging dat het begrijpen en toepassen van data helpt om een probleem op te lossen. 

Het probleem is het probleem

Data krijgen pas betekenis als we ze loslaten op een probleem.

Wat moeten de data voor ons verbeteren? Bewijzen? Weerleggen? Onze eigen nieuwsgierigheid vormt het uitgangspunt om data effectiever in te zetten – het probleem dat we hebben met gegevens, begint vaak bij het ontbreken van een focus wat betreft onze uitdaging!

Door de juiste vragen te stellen, kunnen we het probleem beter begrijpen. Die vragen helpen ons om onze uitdagingen op te splitsen in hanteerbare stukjes.

Als we een verhelderende vraag stellen om ons probleem op te lossen, dan zijn er verschillende manieren om die vraag te beantwoorden.

We kunnen de massa volgen – wat is er op dit moment hot? We kunnen luisteren naar ons onderbuikgevoel – gebaseerd op intuïtie en vooroordelen. We kunnen gebruikmaken van onze eigen ervaringen – zowel de positieve als de negatieve. We kunnen onafhankelijk onderzoek bekijken – of ons eigen onderzoek verrichten. We kunnen naar data kijken!

Het moge duidelijk zijn dat gegevens op zich niet voldoende zijn om een bepaald probleem op te lossen. We moeten ook onze focus verleggen: van de data naar de nieuwe 'e' in learning: evidence (bewijs).

Evidence – de nieuwe 'e' in learning

De definitie van 'evidence' (bewijs) is: 'de beschikbare hoeveelheid feiten of informatie die aangeeft of een overtuiging of propositie waar of geldig is'. Evidence helpt ons niet alleen om data te begrijpen, maar ook om de kracht ervan te sturen!

"Het basisidee van evidence-based practice is dat hoogwaardige beslissingen zijn gebaseerd op een combinatie van kritisch denken en het beste beschikbare bewijs," aldus de briljante mensen van het Centre of Evidence Based Management.

Zij bespreken bewijs dat afkomstig is van verschillende bronnen:

  • Wetenschappelijke studies - Will Thalhiemer, Patti Shank, Mirjam Neelam doen allemaal fantastisch werk met het bijeenbrengen van relevante onderzoeksresultaten voor de L&D-community.
  • Uw eigen organisatie – uw leerdata, uw bedrijfsgegevens, uw verhalen en anekdotes werpen een uniek licht op uw vraag.
  • Praktijkervaringen – professionele kennis en expertise die voortdurend worden aangescherpt door reflectie en toewijding, vormen een waardevolle bron van 'evidence'.
  • De waarden en aandachtspunten van stakeholders – onze interne en externe stakeholders zijn de omgeving waarbinnen het succes vorm moet krijgen. Het helder maken en vastleggen van die omgeving biedt de context voor succes.

Deze bronnen geven ieder op hun eigen specifieke niveau inzicht in het voorliggende probleem. Hun krachten komen samen als we ze combineren tot een evidence base ter ondersteuning van slimmere beslissingen en meer productieve gesprekken.

L&D moet veel beslissingen nemen en vragen beantwoorden in de huidige snel veranderende digitale wereld van het werk. Daarom moet 'evidence' de nieuwe 'e' in learning worden!

Evidence geeft moed – om met meer vertrouwen betere beslissingen te nemen, om gemakkelijker risico's terug te dringen, om creatief te zijn en de bestaande situatie aan te vechten.

Evidence opent nieuwe deuren – naar nieuwe gesprekken met managers en budgethouders, naar nieuwe kansen om toegevoegde waarde te creëren en naar nieuwe relaties die verandering mogelijk maken.

Welk bewijs gaat u vandaag gebruiken?


Citaties:

  1. Using data to make smarter learning decisions – part 1
  2. What Is Evidence-Based Management?

Over De Auteur

Laura Overton, Spreker, Author, Facilitator, Researcher

Laura Overton

Spreker, Auteur, Facilitator, Onderzoeker

Laura Overton is een award winning learning analist die toegewijd is aan het blootleggen en delen van effectieve praktijken in leer innovatie die leiden tot zakelijke waarde. De auteur van meer dan 40 rapporten en honderden artikelen, haar werk is gebaseerd op 30 jaar praktijkervaring en een toewijding aan het ondersteunen van evidence based leer beslissingen. Als de oprichter en oorspronkelijke CEO van Towards Maturity staat ze ook bekend om het leiden van een 15 jaar durend longitudinaal studieprogramma (2004 - 2019) met duizenden Learning leaders en werknemers over de hele wereld om leerstrategieën die leiden tot zakelijk succes aan het licht te brengen en te delen.

Breng veranderingen in een stroomversnelling met leerdata

De Data of Learning Workbook is hier! Het werkboek over e-learning data is bedoeld om mensen te helpen om hun leermateriaal zodanig in te zetten dat het impact heeft voor hun zakelijke initiatieven.