• Performance Management
  • Compliance Management
  • 07 december 2017

Het optimaliseren van leerervaringen voor organisatorische prestaties

Een goede training is de ruggengraat van elke succesvolle organisatie. Dit is een universele waarheid in de leer- en ontwikkelingswereld (L&D). Organisaties weten dit, maar waarom is niet elke organisatie succesvol in het implementeren van een goede training? Het antwoord is eenvoudig: intentie staat niet vanzelfsprekend gelijk aan actie; alleen maar omdat een organisatie streeft naar kwaliteitstraining betekent dit niet dat zij ook daadwerkelijk impactvol leren produceren. Wat ontbreekt er dan? Wat zijn de sleutels tot het ontwikkelen van een kwaliteitstraining en -ontwikkelingsprogramma dat meetbare resultaten oplevert?

Onderzoek ondersteunt vijf manieren die verifieerbare veranderingen in de prestaties van de organisatie opleveren, die in Valamis' White Paper >Five Best Practices in Optimizing Learning Experiences for Organizations worden onthuld:

1. Maak het leren sneller, efficiënter en consistenter

Het is van het grootste belang om in een snel tempo en met een korte tijdsduur informatie door te geven aan de volwassen leerling van vandaag. Daarom moeten organisaties hun L&D-afdelingen laten profiteren van de beschikbare leertechnologieën: de voordelen van digitaal leren en microleren zijn nog nooit zo duidelijk geweest. Door grote stukken informatie op te splitsen in hapklare stukken en die informatie vervolgens beschikbaar te stellen aan de leerling, kunnen organisaties het leerproces van hun werknemers aanpassen aan de huidige globale samenleving zonder dat dit ten koste gaat van een kwalitatieve leerervaring. De voordelen van online leren zijn onder andere het vermogen van een organisatie om flexibiliteit te bieden aan die werknemers in een tijdkrimp, terwijl er ook een continue leerervaring wordt geboden aan degenen die meerdere keren moeten inchecken om het materiaal te bekijken of te raadplegen.

Naarmate de samenleving sneller en korter wordt, is het van cruciaal belang om de aandacht van de cursisten te trekken door de leerervaring te personaliseren.

2. Personaliseer de leerervaring

Hoe meer een organisatie een trainingsproces intuïtief, plezierig en toepasbaar kan maken, hoe groter de kans is dat hun medewerkers zich daadwerkelijk met de inhoud bezighouden, ervan leren en er gebruik van maken. In overeenstemming met een breed geaccepteerde theorie over volwasseneneducatie moet een effectieve training zowel betrekking hebben op de verschillende leerstijlen als een geïndividualiseerde stimulans en waarde voor de leerling bieden. Door effectief gebruik te maken van digitaal leren, kunnen organisaties aan deze principes van het volwassenenonderwijs tegemoetkomen en leeractiviteiten, gepersonaliseerde leerplannen en zelfs gepersonaliseerde leerervaringen creëren. De belangrijkste overweging hier is dat om dit niveau van gepersonaliseerd leren haalbaar en efficiënt te laten verlopen, organisaties een digitaal leerplatform van hoge kwaliteit moeten gebruiken dat aan deze benadering tegemoet komt door middel van functies zoals integratie, gebruikersprofielen, werkstroomaanduidingen, enz.

Een ander voordeel van het personaliseren van leren is een meetbare verhoging van zowel de effectiviteit van het leren als de tevredenheid van de medewerkers, wat zich vertaalt in lange termijn retentie.

3. Minimaliseer het verlies van kennis door omzet

Er is een sterke correlatie tussen de retentiegraad van werknemers en de kwaliteit van de leerervaring van een organisatie. Dus als de organisatie een robuuste, gepersonaliseerde leerervaring heeft gecreëerd die de medewerkers in dienst neemt en de groei stimuleert, zal de omloopsnelheid dalen. Natuurlijk is enig verloop onvermijdelijk en dat gebeurt ondanks positieve ervaringen zoals promoties of overplaatsingen. Daarom moet een kwaliteitsvol opleidingsprogramma ook rekening houden met de manier waarop de kennis van een ervaren werknemer effectief kan worden vastgelegd en gereproduceerd om die kennis snel door te geven zonder productieverlies na het verloop.

Het vermogen om metriek te tonen wat het effect is van deze training op het resultaat van een organisatie is van het grootste belang. Daarom is het ook relevant dat organisaties weten hoe ze de leereffecten effectief kunnen meten. Maar wat is learning analytics en hoe weet je welke metrieken je moet bijhouden? Er zijn hier twee overwegingen: het meten en volgen van de impact van leren op medewerkers en werkprestaties, en de impact van leren op de organisatie.

4. Gebruik maken van de analyse van leergegevens om de impact van effectieve training te verifiëren en de toekomstige manier van leren te bepalen.

Het meten van de leerimpact bij de leerling is belangrijk omdat het voor een bedrijf een goede manier is om de efficiëntie van de opleiding te beoordelen. Individuele trainingsmethodieken kunnen worden gebruikt om het leertraject verder te personaliseren en de leerervaring verder te personaliseren. Door de prestaties, trainingshistorie, scores en interesses van een medewerker te volgen, kunt u een zeer gepersonaliseerd en uiterst efficiënt trainingsproces voor hem of haar ontwerpen. Op grotere schaal kan het vastleggen van de juiste metrieken een organisatie in staat stellen om te zien wat de gaten zijn tussen wat hun medewerkers weten en wat ze moeten weten. In combinatie met een geïntegreerd trainingsplatform kunnen deze gegevens direct worden gebruikt om die gaten te dichten en zo de efficiëntie van de organisatie te verhogen.

Het uitvoeren van learning analytics in de hele organisatie zal u ook helpen om de impact van het leerproces op de bedrijfsresultaten te evalueren.

5. Gebruik maken van learning analytics om de effectiviteit van het leren in de organisatie te meten.

Een van de grootste voordelen van online leren is dat zelfs op dit niveau van trainingsoptimalisatie nog steeds wordt bespaard op de kosten van de training. Bij het vergelijken van het geld dat aan training wordt besteed met het geld dat wordt bespaard door de juiste middelen te investeren in kwaliteitstrainingen, moeten organisaties de verschillende voordelen die in deze onderneming worden behaald uitgebreid bekijken. Deze voordelen van geoptimaliseerde leerervaringen zijn onder andere: een verhoging van de klant- en medewerkerstevredenheid, een verhoging van de productiviteit, een verkorting van de tijd tot de competentie en de levertijd, en een snellere uitrol van producten en diensten. Wanneer dit alles in aanmerking wordt genomen, zijn de resultaten duidelijk: de kosten van de training zijn de moeite waard. Geoptimaliseerde leerervaringen stimuleren de prestaties van de organisatie. Met behulp van de juiste data analytics kunnen organisaties verifieerbare ondersteuning bieden aan hun belangrijkste stakeholders. Dus, de tijd nemen om verder te gaan dan het uitvoeren en presenteren van deze analyses op macroniveau is de moeite waard om de waarde van geoptimaliseerde training te bewijzen. 

Als u echt geïnteresseerd bent in hoe u een echt succesvolle, robuuste, integratieve leerervaring in uw organisatie kunt opbouwen, is het de moeite waard om te kijken naar het onderzoek en de ondersteuning die Valamis' Five Best Practices in Optimizing Learning Experiences for Organizations biedt. De cijfers zijn er. Het onderzoek is er. De onderzoeken zijn er. De vraag is: is uw organisatie er?

Er IS een geheim om het potentieel van uw bedrijf te ontsluiten: en deze vijf best practices zijn de sleutels die de deur openen.

Vijf best practices in het optimaliseren van leerervaringen

Als u echt geïnteresseerd bent in hoe u een succesvolle, robuuste en integratieve leerervaring kunt opbouwen in uw organisatie, is het de moeite waard om naar het onderzoek te kijken.