• 19 februari 2019

Nodig AI uit voor uw Learning & Development-team

Maakt u zich zorgen over het vooruitzicht dat artificial intelligence deel gaat uitmaken van uw Learning & Development-processen (L&D)?

Misschien bent u bang dat AI alle taken van uw team gaat overnemen. Of, erger nog, dat de menselijke ’touch’ er compleet door zal verdwijnen.

Relax.

AI is geen bedreiging voor de wereld van L&D. Componenten ervan omringen ons al minstens twee decennia lang.

AI is inmiddels een integraal onderdeel van ons leven geworden. We moeten het gebruiken ;als een nuttig hulpmiddel voor effectief leren. Ik daag u uit om AI uit te nodigen voor een plek in uw L&D-team.

Hoe kan AI uw L&D-team helpen om betere leerervaringen te ontwikkelen?

Sinds de digitalisering van het leren is de rol van L&D-professionals veranderd doordat mensen graag op een andere manier leren.

Volwassenen besteden geen uren meer aan het zoeken naar boeken in de bibliotheek, maar ze vinden hun informatie op internet.

Als L&D-professionals hebben we de taak om deze nieuwe manier van leren te ondersteunen door zelfstandig leren te faciliteren en te bevorderen.

AI voorspelt de leerbehoefte

AI is nuttig, omdat het de volgende zet van een leerder kan voorspellen aan de hand van zijn eerder genomen stappen.

Dat is geen tovenarij. Deze informatie is opgebouwd rond datapunten. Op basis van de interesses die een leerder heeft opgegeven, van zijn functieomschrijving of van wat collega’s van de leerder hebben bestudeerd, kan aanvullende leerinhoud worden aangereikt.

Voor uw L&D-team betekent dit dat u leercontent moet ontwikkelen die zelfstandig leren bevordert en ondersteunt, en die tegelijkertijd ook relevante content bevat die afkomstig is uit andere online bronnen. Dit maakt de cursussen aanzienlijk effectiever en interessanter voor de leerders.

Tot slot: efficiënte content curation

Ook bij de ontwikkeling van nieuw cursusmateriaal kan uw L&D-team gebruikmaken van de verzamelde data. Zolang u binnen bepaalde parameters blijft voor het bereiken van zakelijke doelen, kunt u aanvullende leermogelijkheden combineren met basislessen.

Learning developers zouden AI niet alleen moeten beschouwen als nuttig, maar ook als een ‘collega’ die al het routinematige werk kan doen. AI kan worden ingezet om binnen het platform content te onderzoeken, te verzamelen en te taggen. Dit maakt de diensten van een subject matter expert of beoordeling door het L&D-team niet overbodig, maar kan wel aan het licht brengen of er extra leerniveaus nodig zijn.

Learning & Development krijgt op deze manier meer tijd en ruimte voor het plannen van beter leren en voor het produceren van de beste leermaterialen. Dit betekent een enorme verbetering van de mogelijkheden van het team.

Kennisdelen met AI

Veel bedrijven houden een schat aan trainingsinformatie verborgen. Dit betekent voor alle medewerkers een beperking van hun mogelijkheden om consistent te leren. Als HR en management deze interne trainingsbronnen delen, kunnen zij de ontwikkeling van taak-specifiek leren faciliteren.

Als de content is geüpload naar het learning platform, kan een AI-oplossing deze ordenen op onderwerp  of taaktype, waardoor het leermateriaal meer inhoud krijgt. De content laat zich op elk moment actualiseren met self-service tools, inclusief goedkeuring door het L&D-team.

Betere learning experience voor medewerkers door AI

Voor de leerders biedt AI veel voordelen. Het rapport HR Technology Disruptions for 2018 van Deloitte geeft een overzicht van de positieve impact van AI en augmented reality voor workforce learning.

Volgens het rapport maken de nieuwe tools het mogelijk om prestaties voortdurend te managen en nemen de mogelijkheden voor het geven van feedback er aanzienlijk door toe. Daarnaast dagen ze ons uit om corporate learning opnieuw uit te vinden. L&D-teams krijgen onbeperkte mogelijkheden om de leerervaringen te verbeteren:

  1. Chatbots kunnen leerders motiveren en eenvoudige vragen beantwoorden terwijl de leerders zich door de modules werken. Een avatar die de leerder met zijn naam aanspreekt, zorgt voor een hogere mate van gepersonaliseerd leren.
  2. Een AI-ondersteunde digital learning assistant kan op een slimme manier aanvullende content voorstellen, die op basis van de getoonde interesses van de leerder nuttig voor hem kan zijn.
  3. Meer self-service tools en directory’s kunnen medewerkers helpen om antwoorden te vinden op technische en werkgerelateerde problemen. Hierdoor zijn er minder menselijke interventies nodig.

Wat betreft human capital management wordt learning steeds meer in verband gebracht met performance. AI zal uiteindelijk nuttig zijn om het succes of falen van medewerkers te voorspellen op basis van hun leeractiviteiten.

Interactief leren, waarbij praktijkscenario’s worden gesimuleerd, biedt medewerkers de mogelijkheid om in een veilige omgeving te oefenen om hun vaardigheden op de werkplek te verbeteren – waardoor hun algehele performance zal verbeteren.

Hebben we AI echt nodig bij L&D?

Volgens een schatting in een door Dell Technologies uitgegeven rapport is 85% procent van onze banen in het jaar 2030, nu nog niet uitgevonden. L&D-teams staan voor de uitdaging om het leren zodanig vorm te geven dat het betrekking heeft op de soft skills die medewerkers nodig hebben. Want het vermogen om te leren bepaalt straks wie inzetbaar blijft.

Om medewerkers voor te bereiden op goed presteren – nu en in de toekomst, zijn  trainingen nodig op basis van moderne methoden.

Dr. Patti Phillips, President en CEO van het ROI Institute zei het volgende tegen HR Observer:

Machine learning, artificial intelligence en augmented reality bieden organisaties kansen om de vaardigheden van hun workforce te vergroten en te verbeteren – sneller, hoogwaardiger en soms tegen lagere kosten.

Zij adviseert L&D-teams om hun organisaties op basis van deze feiten te ondersteunen.

Hebben we AI echt nodig bij L&D? Mijn antwoord is: ja!

L&D kan en moet op zoek gaan naar mogelijkheden om te werken met leermiddelen die gebruikmaken van AI. Dat helpt niet alleen om medewerkers een efficiëntere leerervaring te bieden, maar ook om de leer- en bedrijfsresultaten met elkaar in verband te brengen.

Het is zeker waar dat we nog niet alle mogelijkheden kennen of kunnen voorspellen, en dat er nieuwe mogelijkheden zullen ontstaan naarmate de technologie zich verder ontwikkelt. Maar we kunnen de voordelen van AI-oplossingen voor het leren niet ontkennen.

Samengevat:

  • Leerders kunnen met AI sneller zoeken naar on-demand leren.
  • Natural language understanding (NLU) maakt het vinden van benodigde informatie eenvoudig, zelfs binnen grote hoeveelheden data, lange video’s en documenten.
  • Het leren wordt meer motiverend voor de leerders door chatting en aanbevelingen voor geschikte content.
  • Trainers kunnen AI benutten om sneller de content te vinden die ze nodig hebben.
  • AI kan voorzien in een kant-en-klaar sjabloon voor het aanmaken van content die rekening houdt met pedagogische en didactische aspecten, zodat de content op een effectieve manier wordt gepresenteerd.
  • Met AI kan de trainer de vorderingen van de leerders efficiënter evalueren.

Digital Transformation of the Workforce

Creating Human Touch for AI Revolution

Lees meer over de voordelen van proactieve retraining en reskilling, en ontdek de economische aspecten van leren.

Author

Ana Gebejes

Lead Learning Consultant

Ana Gebejes, Ph.D., is een Lead Learning Consultant bij Valamis met meer dan 9 jaar onderwijservaring in het hoger onderwijs.

Al meer dan 4 jaar helpt Ana organisaties als NASA, Boeing en Skolverket door haar digitale leer-, ontwerp- en pedagogische expertise toe te passen om bestaande gedrags-, kennis-, informatie- en attitudegaten binnen hun organisaties aan te pakken.

Ana heeft een Ph.D. in Computerwetenschappen.

Ana heeft een Ph.D. in Computer Science van de Universiteit van Oost-Finland, een Master in Graphic Engineering and Design van de Universiteit van Novi Sad (Servië), en een Master gericht op Kleur in Informatica en Mediatechnologie van de Universiteit van Jean Monnet Saint-Etienne (Frankrijk).