• 23 mei 2019

Uw leeromgeving op één lijn met uw bedrijfsstrategie

De competenties van medewerkers worden steeds belangrijker voor bedrijven. Hoe zorgt u ervoor dat uw medewerkers vanuit het oogpunt van uw bedrijf de juiste dingen leren?

Het zal u nauwelijks verbazen dat bedrijven in toenemende mate waarde hechten aan de beschikbaarheid van kerncompetenties. In de laatste Annual Global CEO Survey van PwC heeft een aantal topmanagers van grote bedrijven de ‘skills gap’ aangemerkt als de op twee na grootste bedreiging voor hun bedrijf, terwijl die in de enquête van vorig jaar op de vijfde plaats stond.

In dit artikel gaan we op zoek naar een antwoord op de vraag wat de meest kritische vaardigheden zijn en hoe we de beschikbaarheid daarvan kunnen zekerstellen.

Prestatiemetingen brengen knelpunten aan het licht…

De strategie van een bedrijf is bepalend voor de manier waarop dat bedrijf zijn doelen nastreeft. Omdat we van een industriële samenleving overgaan naar een postindustriële samenleving, wordt kenniskapitaal steeds belangrijker. Training en leren in de bedrijfsomgeving zullen daarom moeten worden afgestemd op de strategie van het bedrijf.

Voorbeelden van veelvoorkomende strategische aandachtsgebieden zijn stijging van de verkoop en verhoging van de klanttevredenheid. Om de gestelde doelen te realiseren, zet een verstandig bedrijf verschillende prestatiemetingen in.

Stel dat de stijging van het aantal voltooide verkooptransacties een concreet doel is, maar dat de prestatiemetingen uitwijzen dat dit aantal juist daalt. Dan is de volgende logische stap het vaststellen van de oorzaken van deze slechte prestaties.

Het knelpunt zou kunnen liggen bij de toegepaste processen en technologieën – of de mensen die ze gebruiken.

Als uit de statistieken blijkt dat de verkoopvertegenwoordigers van het bedrijf veel klantbezoeken afleggen bij een laag aantal verkopen, dan zou je om te beginnen kunnen kijken naar de manier waarop de vertegenwoordigers werken. Wellicht is het een competentie-gerelateerde issue.

We kunnen deze situatie benaderen door eerst op basis van de verkoopgegevens in de operationele systemen te bepalen welke vertegenwoordigers het meest effectief zijn. Wanneer u weet wie het best presteren in het verkoopteam, kunt u analyseren hoe zij werken. Wat maakt hen tot uitstekende verkopers?

…en analyses bieden ondersteuning

Een adequate leeromgeving maakt het mogelijk om met behulp van contentanalyses vast te stellen of er overeenkomsten zijn tussen de leergewoonten van de best presterende verkoopvertegenwoordigers.

Zo kunt u bijvoorbeeld achterhalen naar wat voor soort content zij hebben gezocht, en of zij dat materiaal snel doorlezen of langdurig bestuderen. Wanneer doen zij dat? Dagelijks of tussen de werktaken door? Eén keer per maand? Of wanneer iemand zegt dat het moet? U kunt ook bestuderen hoe degenen die de beste prestaties leveren, samenwerken met de werkgemeenschap. Hoe actief zijn ze in discussies via de interne kanalen van de organisatie? En hoe zit het met externe fora? Waar zoeken ze hun informatie?

Deze zaken kunt u allemaal analyseren om te proberen de verschillende componenten van leren te begrijpen. Als u overeenkomsten vindt tussen de leergewoonten van uw beste verkopers, dan moet u hun aanpak actief aanbevelen en verspreiden onder alle leden van uw verkoopteam. Dit helpt het hele team om zich te verbeteren en door gerichte training wellicht hetzelfde niveau te bereiken als de best presterende individuen.

U kunt ook uitzoeken of er iets is wat uw topverkopers juist niet hebben gedaan. Is er leercontent die is ontworpen voor verkoopvertegenwoordigers, maar heeft geen van uw beste verkopers hier tijd aan besteed? Dan is de kans groot dat de betreffende content uw bedrijfsstrategie niet ondersteunt. Dit betekent dat de content overbodig is of dringend moet worden aangepast.

Deze voorbeelden laten zien dat de analyses die een leerplatform biedt, fouten aan het licht kunnen brengen in de manier waarop het leren is georganiseerd. Misschien dacht iemand een tijd geleden dat bepaalde content nuttig was voor de verkoopvertegenwoordigers van uw bedrijf. Maar praktische ervaring kan later hebben uitgewezen dat dit niet het geval is – en dit kunnen analyses u laten zien. Zodra u dit probleem onderkent, kunt u actie ondernemen om het te verhelpen.

Niet alleen als het gaat om uw topverkopers, maar ook in bredere zin is het de moeite waard om de statistieken over het gebruik van de leercontent te bekijken. Blijkt uit de statistische reports van het leerplatform dat van bepaalde resources minimaal of totaal geen gebruik is gemaakt, dan weet u dat die content het bedrijf momenteel niet helpt om uw doelen te bereiken. Is het mogelijk om die content onder de aandacht te brengen van bepaalde individuen? Als zelfs dat de content niet nuttig of interessant maakt voor uw teamleden, dan is de content misschien verouderd en klaar om te worden weggeschreven naar de archieven.

Het rangschikken van uw content

Een adequate leeromgeving maakt het mogelijk om vast te stellen wat de leerders zoeken in het systeem – en of ze dit ook daadwerkelijk vinden. Als een populaire zoekterm zeer relevant is voor uw bedrijfsstrategie maar geen resultaten oplevert op het platform, dan hebt u een knelpunt gevonden. U kunt dan nieuw leermateriaal introduceren om de leemte op te vullen.

U zult ook moeten evalueren hoe de leerders uw content bekijken. Gebruiksstatistieken kunnen blootleggen of er resources zijn die vaak worden opgehaald, maar zelden worden voltooid. Wat is het probleem met die materialen en hoe kunt u dat oplossen?

Het is noodzakelijk om leercontent actief te onderhouden en te updaten zodat deze ‘vers’ blijft. Wat vandaag hoogst relevant is, kan dat over vijf jaar misschien helemaal niet meer zijn. U kunt analytics inzetten om te achterhalen wanneer de gebruikersactiviteit begint af te nemen of gebruikers minder positieve feedback op de content gaan geven.

U kunt de medewerkers die het best presteren ook bestuderen in het licht van hun achtergrond – als de relevante informatie is vastgelegd op het platform. Misschien hebben de toppresteerders van uw verkoopteam dezelfde achtergrond wat betreft studie of opleiding, of is er een ander gemeenschappelijk kenmerk?

De mogelijkheid om de competenties van medewerkers te kunnen beoordelen komt eveneens van pas als er een competentieprofiel is gedefinieerd voor het team als geheel. Is er een competentiegebied waarop het team tekortschiet? Wie kan bieden wat het team nodig heeft? Als u dit nergens in de organisatie kunt vinden, dan moet het worden ontwikkeld door training of recruitment.

U kunt met de analyses van een adequaat leerplatform een breed scala aan aspecten beoordelen, maar u zult daarbij steeds uw bedrijfsstrategie voor ogen moeten houden. Dit betekent dat u zich moet concentreren op zaken die werkelijk belangrijk zijn voor het succes van uw bedrijf, en niet op details die daarvoor geen significante rol spelen.

Toenemende efficiëntie

Ieder bedrijf heeft baat bij een efficiënte organisatie van de activiteiten, ongeacht waar de strategische prioriteiten liggen. Tijd is geld en leren vormt op deze regel geen uitzondering. Deelnemen aan een langdurige cursus of honderden bladzijden van een handleiding lezen, kan betekenen dat de tijd onproductief wordt gebruikt, vooral als het doel is om iets heel specifieks te leren – wat in de praktijk vaak het geval is.

Een state-of-the-art leeromgeving kan ook in dit geval nuttig zijn. Modellen voor het verwerken van natuurlijke taal met behulp van machine learning maken het mogelijk om uw videocontent te indexeren. Via de cognitive-search-functie krijgen leerders vervolgens een antwoord op hun vragen in de vorm van een tijdstempel dat naar de relevante content binnen een lange video verwijst. Dit bespaart tijd.

Leren wordt steeds dynamischer – dat geldt vooral waar het gaat om specialistisch werk. Er kan immers opeens behoefte ontstaan aan informatie en de scope daarvan kan zeer beperkt zijn. Een vooraf vastgesteld trainingsprogramma dat zich richt op alle medewerkers is dan ook niet geschikt voor de meeste banen van nu.

Er is dus een duidelijke behoefte aan trainingsprogramma’s en leertrajecten die minder zijn voor-gestructureerd. Dergelijke trajecten worden samengesteld uit een grote hoeveelheid leermiddelen, die medewerkers in specifieke rollen kunnen voltooien op basis van de vaardigheden en kennis die ze moeten verwerven. Een learning experience platform ondersteunt deze flexibele trajecten die zijn opgebouwd uit dynamische competentiedoelen.

Over het gemak van het voorspellen van de toekomst

Het dynamische karakter van leercontent wordt nog eens onderstreept door het feit dat de rol die een leerder binnen het bedrijf heeft, in de loop van de jaren aanzienlijk kan veranderen. Mensen krijgen nieuwe functies en komen voor nieuwe uitdagingen te staan, die vragen om andere vaardigheden. Zo heeft een medewerker die naar een leidinggevende functie promoveert waarschijnlijk een leiderschapstraining nodig. Idealiter moeten medewerkers zo vroeg mogelijk worden gecoacht en ontwikkeld voor hun toekomstige rollen.

Deze groeipaden moeten bij het leren in aanmerking worden genomen. In een up-to-date leeromgeving zijn voor elke rol binnen de organisatie leerpaden gespecificeerd. In de training van medewerkers moet de hoogste prioriteit liggen bij de leermiddelen voor de huidige rol van het individu, en ook bij die voor zijn toekomstige rol. Content die niet meer relevant is voor de toekomstige rol van de leerder, kan een lagere prioriteit krijgen.

Natuurlijk moeten we ook de realiteit van de situatie onder ogen zien. Het is moeilijk om precies te weten welke vaardigheden over vijf jaar nodig zijn voor de verschillende rollen in het beroepsleven. Wellicht is leren alleen niet genoeg om de uitdagingen van de aandachtsgebieden van de toekomst aan te gaan. Maar als – bijvoorbeeld – technologieën veranderen, dan hebben we een opleiding nodig over het gebruik van die technologieën.

Om een route uit te stippelen die leidt naar toekomstige groei, moeten we analytics inzetten om te achterhalen wat de beste medewerkers van het bedrijf anders doen en die lessen vervolgens beschikbaar maken voor iedereen.

Author

Samu Kuosmanen

Samu heeft meer dan 10 jaar ervaring als leidinggevende binnen Digital Transformation projecten voor grote wereldwijde organisaties. Zijn focus ligt bij enterprise performance management, analytics and robotic process automation.