• 20 augustus 2019

Uw leerders hebben verschillende trainingsbehoeften, dus waarom biedt u geen brede keuze aan e-learning-cursussen?

“Wat is jouw favoriete ijssmaak?” Als u een kamer vol mensen binnenloopt en u stelt deze vraag, dan is de kans groot dat u meer dan één antwoord krijgt. Er zullen dan bijvoorbeeld een paar vanillefans zijn, misschien wat chocoladeliefhebbers en weer anderen die voor mint chocolate chip gaan. Mocht iedereen toevallig de voorkeur geven aan dezelfde ijssmaak, dan zou dat statistisch gezien abnormaal zijn. Dit concept is niet nieuw: mensen verschillen en daarom kiezen ze liever voor verschillende producten en merken.

Meer dan 31 smaken

Het zal niemand verbazen dat hetzelfde geldt voor e-learning-cursussen. Loopt u een kamer vol mensen binnen en vraagt u ze om hun favoriete manier van leren aan te geven, dan krijgt u zonder twijfel een reeks uiteenlopende antwoorden.

Uit een onderzoek van Valamis onder zakelijke professionals van 18 tot 60 jaar blijkt dat leercontent met tekst de voorkeur geniet onder leerders, ongeacht hun functie, branche of leeftijd. Videocontent en audio scoren ook hoog, maar zijn het populairst bij medewerkers tussen de 18 en 29 jaar. Sommige mensen hebben een voorkeur voor korte microlearning-cursussen, terwijl anderen liever langere trainingssessies volgen. De waardering voor social collaboration, zoals peer-to-peer leren, verschilt van individu tot individu, en sommigen kiezen het liefst voor scenario-based learning. Er zijn leerders die graag trainen op hun mobile devices, en anderen die liever in een klaslokaal met een instructeur zitten.

Volgens de Valamis-enquête geeft 37% van de werknemers van 45 tot 60 jaar de voorkeur aan persoonlijke seminars, tegenover 21% van de mensen van 18 tot 29 jaar. Tweet

In een wereld met verschillende culturen, achtergronden en ervaringen krijgen we onvermijdelijk te maken met evenzoveel verschillende leervoorkeuren en zakelijke doelen die organisaties willen realiseren.

Hoe werkt dit eigenlijk in een kamer vol met mensen die allemaal bij dezelfde organisatie werken? Of een kamer vol mensen die zelfs in dezelfde functie bij dezelfde organisatie werken? Het lijkt redelijk om aan te nemen dat vergelijkbare mensen vergelijkbare voorkeuren hebben, en dat een uniforme trainingsoplossing zou kunnen werken voor een relatief homogene populatie, toch? Maar die veronderstelling is keer op keer onjuist gebleken. Zelfs binnen een groep vergelijkbare individuen is de behoefte aan variëteit enorm.

Ook in teams van ogenschijnlijk gelijkgestemde mensen lopen de persoonlijke leervoorkeuren vaak aanmerkelijk uiteen. Dat horen we rechtstreeks van leerders en dat zien we ook in de gegevens die we ontvangen tijdens het Curation Alignment Process (CAP) – een uitgebreid proces dat we inzetten om de trainingsbehoeften, doelstellingen en voorkeuren van onze klanten in kaart te brengen. Aan het einde van dit proces vragen we de respondenten om aan te geven welke aspecten van de cursus hun voorkeur hebben en om diverse elementen, zoals mobiele responsiviteit en verwerkingstijd, te rangschikken. Daarna worden de leerders door een krachtig proces voor content review geleid, waardoor we een genuanceerd beeld krijgen van hun voorkeuren wat betreft stijl en manier van aanbieden. Na afloop beschikken we over een gedetailleerde kaart van de voorkeuren, aversies en zakelijke doelen van elke leerder.

In de loop van de jaren hebben we honderden enquêteresultaten verzameld en op grond daarvan vastgesteld dat geen twee respondenten hetzelfde zijn. Binnen elke willekeurige set CAP-resultaten van een bedrijf kan de ene respondent dol zijn op een aspect waaraan een andere respondent juist een hekel heeft, of belang hechten aan iets waartegenover een ander totaal onverschillig staat. Het is belangrijk om hiermee rekening te houden bij het samenstellen van leercontent voor leerders, omdat het zeer waarschijnlijk is dat leerders met verschillende functies (of dezelfde functie trouwens) enorm verschillende leervoorkeuren hebben.

De cirkel sluiten met meer dan twee bolletjes

Uiteindelijk wordt ieder product – van ijs tot e-learning – anders ontvangen, afhankelijk van wie het gebruikt en wat de motivatie daarvoor is. De sleutel tot het aanspreken van een breed scala aan leerders is om te starten vanuit een verscheidenheid aan mogelijkheden en de training vervolgens samen te stellen aan de hand van specifieke behoeften en voorkeuren. Het is belangrijk om een grote verscheidenheid aan content te bieden, omdat leerders daarmee de flexibiliteit krijgen om zelf te kiezen in welke stijl en in welk format ze de training willen volgen. We weten dat geen twee leerders hetzelfde zijn, dus waarom zouden hun trainingen dat wel moeten zijn?

Naast variëteit wat betreft content, zijn ook de juiste tools om gepersonaliseerde leerervaringen aan te bieden en te analyseren essentieel om leerders te motiveren. Een learning management system (LMS) of learning experience platform (LXP) dat leercontent host, moet het mogelijk maken dat verschillende typen content naast elkaar bestaan om tegemoet te komen aan uiteenlopende leergewoonten.  Het moet content presenteren in veel verschillende formats (duur, media, pedagogie), leerinteracties bijhouden via Experience API (xAPI) en het leren vervolgens voor eenieder verder personaliseren. Deze personalisatie kan plaatsvinden in de vorm van aanbevelingen voor content, gebaseerd op een voorkeur voor een bepaald format, op een gewenste verbetering van vaardigheden, op de interesses die een leerder aangeeft in zijn profiel en op de activiteit van de leerder op het platform.

Author

Paige Kracke

Curation Team Lead, OpenSesame

Paige Kracke is momenteel Curation Team Lead bij OpenSesame. Ze is een expert op het gebied van de samenstelling van trainingsprogramma's voor organisaties op ondernemingsniveau en het beheer van e-learning content voor een wereldwijd publiek. Paige behaalde een Bachelor in economie aan Tufts University.