Valamis onderzoekt en vergelijkt L&D wereldwijd

‘Learning and Development in Organizations in 2019’

We hebben in totaal 2.112 mensen gevraagd hoe zij leren & ontwikkelen ervaren binnen hun eigen organisatie.

De reacties waren afkomstig uit meer dan 20 verschillende branches en van respondenten in alle mogelijke functies, van startersniveau tot topkader.

Ons onderzoek vond plaats in onder meer de VS, Duitsland, en Finland.

Een aantal opvallende bevindingen uit het onderzoek:

  • Het belang van leren en ontwikkelen voor het toekomstige succes van elke organisatie wordt in alle markten erkend
  • Alle landen hebben dezelfde top twee uitdagingen voor leren en ontwikkelen, andere uitdagingen worden verschillend benadrukt in de onderzochte markten.
  • De VS is de meest volwassen markt voor het gebruik van digitale leeromgevingen en moderne leermiddelen
  • Er werden enkele verschillen opgemerkt in de antwoorden tussen het werknemersniveau en het managementniveau. De vraag ‘hoe hun organisatie mensen aanmoedigt om meer te leren’ liet bijvoorbeeld een grote kloof zien tussen de antwoorden op werknemers- en managementniveau in elke markt.