Digitaalinen oppimisavustaja

Toivota keinoälyllä varustettu digitaalinen oppimisavustaja tervetulleeksi tiimiisi.

Personoidumpaa oppimista

Valamis-oppimisympäristön digitaalinen oppimisavustaja on suunniteltu vastaamaan nykypäivän oppijoiden ja työelämän tarpeisiin.

Avustaja on aina valmis auttamaan työntekijöitä, ja sen avulla oppimiskokemuksesta voi myös tehdä henkilökohtaisemman.

Oppimisavustaja oppii työntekijöistä samalla kun he oppivat

Keinoälyavusteinen oppiminen ohjaa työntekijöitä parempaan suoritukseen. Oppimisavustaja tietää, mitä työntekijät osaavat ja mitä he ovat jo oppineet, ja ehdottaa, mihin kannattaisi paneutua seuraavaksi. Keräämänsä tiedon avulla se pystyy tarjoamaan työntekijöille heidän tarvitsemansa tiedot ennen kuin he edes huomaavat kaivata niitä. Oppimisavustaja toimii kuin henkilökohtainen valmentaja, joka parantaa oppijan ja samalla koko organisaation suoritusta.

Haluttuihin oppimistavoitteisiin päästään, kun osaamisenhallinnan ammattilaiset työskentelevät rinnakkain keinoälyn kanssa tukeakseen työntekijän oppimisprosessia.

Automatisoi rutiinit

Perinteisesti ihmiset ovat vastuussa oppimateriaalien valmistelusta ja säilyttämisestä. Heidän tehtävänään on myös suositella ja jakaa materiaalit käyttäjille ja käyttäjäryhmille. Nämä työt voi automatisoida digitaalisen oppimisavustajan avulla: avustaja seuraa oppijoiden edistymistä ja jakaa heille tarvittavat materiaalit.

Skaalautuvampaa oppimista

Oppimisavustaja parantaa organisaation oppimisympäristön skaalautuvuutta, kun oppimiseen liittyviin rutiinitöihin ei enää välttämättä tarvita ihmistä.

Enemmän aikaa yksilöiden huomioimiseen

Oppimisen ja kehittämisen ammattilaiset voivat keskittyä oppijoiden yksilöllisiin tarpeisiin, kun digitaalinen oppimisavustaja huolehtii heidän puolestaan oppimissisältöjen tarjoamisesta ja suosituksista sekä analysoi oppimistarpeet.

Osaamisenkehittämisen asiantuntijoiden muuttuva rooli

Oppimisesta ja kehittymisestä vastaavat asiantuntijat tekevät yhteistyötä digitaalisen avustajan kanssa. He voivat esimerkiksi opettaa sille asioita ja hienosäätää suosituksia sekä profilointia.

Kollega, joka on aina valmis auttamaan

Voit kutsua digitaalisen oppimisavustajastajan yrityksen viestintäalustaan käyttäjäksi. Integraation avulla työntekijät saavat oppimateriaalit käyttöönsä vaivattomasti. Keskustelurajapinta takaa vaivattoman kommunikaation – oppimisavustajan kanssa on yhtä helppo jutella kuin työkavereiden kanssa. Ja sillä on aina aikaa auttaa! 

Oppimisavustaja helpottaa uusien oppimismoduulien ja oppimateriaalien julkaisemista. Kun jaat oppimisavustajalle esimerkiksi PDF-tiedostoja, PowerPoint-esityksiä tai YouTube-videoita, se muuttaa ne oppimismoduuleiksi ja jakaa moduulit niitä tarvitseville työntekijöille. Se säilyttää materiaalit huolellisesti ja varmistaa, että tärkeitä tietoja ei huku kovalevyjen tai sähköpostien uumeniin.  

Me Valamiksella nimesimme oman oppimisavustajamme Valboksi. Katso, miten Valbo voi parantaa yrityksen sisällönhallintaa:

Mitä konepellin alta löytyy?

Käyttäjäystävällisen käyttöliittymän taustalla on syväoppimiseen perustuva ja keskusteleva keinoäly (AI). Oppimisavustaja kerää dataa kaikista käymistään keskusteluista ja analysoi sitä ymmärtääkseen oppijoiden tarpeita paremmin ja voidakseen antaa kohdennetumpia suosituksia.

Digitaalisen oppimisavustajan avulla voit rakentaa yhteyden Valamis-ympäristön ja muiden järjestelmien välille, jolloin oppijoiden ei tarvitse hakea tietoa monesta eri järjestelmästä.

Henkilökohtainen oppimisavustaja on vain yksi tapa hyödyntää keinoälyä oppimisympäristössä. Lue lisää keinoälyn käytöstä oppimiskokemusten parantamiseen tai oppimisen seurantaan: Sukellus oppimiskokemukseen – koneoppiminen, keinoäly ja chatbotit.

Keinoälyllä varustetusta oppimisavustajasta tulee paras työkaverisi

Personoitua oppimista

Mukauttaa oppimista ja kehittymistä profiloimalla oppijat koulutustaustan, mieltymysten ja kykyjen mukaan.

Helppo käyttää

Käyttö tapahtuu tutusti chattaamalla, joten käyttäminen on mukavaa ja helppo oppia.

Aina valmiina!

Digitaalinen oppimisavustaja on milloin vain valmis auttamaan oppijaa löytämään kulloisessakin tilanteessa tai tehtävässä tarvittavat tiedot.

Älykästä suosittelua

Suosittelee oppijalle sisältöjä ennakoivasti (esim. kesken jääneitä oppimismoduuleita).

Tehokkaampaa perehdytystä

Avustajaa voi käyttää myös perehdytyksessä, jolloin se jakaa olennaiset materiaalit uudelle työntekijälle.

Sujuvampaa oppimista

Tehostaa työntekijöiden kouluttamista merkittävästi tekemällä siitä sujuvampaa ja henkilökohtaisempaa.

Oppimateriaalit talteen

Helpottaa oppimateriaalien julkaisemista, jakamista ja säilyttämistä.

Vaikuttavaa oppimista

Yhdistää oppimisen suorituskykymittareihin.

Pyydä demo

Ota selvää yhdessä asiantuntijoidemme kanssa kuinka sinun liiketoimintasi voi hyötyä tehokkaasta oppimisympäristöstä.