Valamis & vastuullisuus

Vastuullisuus on yksi Valamiksen keskeisistä arvoista. Olemme sitoutuneita toimimaan vastuullisesti kaikessa mitä teemme.

Mitä vastuullisuus tarkoittaa Valamikselle?

Uskomme, että sekä työelämän tulevaisuus että tulevaisuus ylipäätään ovat riippuvaisia kestävän kehityksen mukaisesta ajattelusta, ja että vastuullisessa ja kestävässä toiminnassa oppimisella tulee olemaan suuri rooli.

Työelämä muuttuu, ja tämä muutos vaatii työntekijöitä omaksumaan uusia taitoja, jotta he pystyvät jatkossakin vastaamaan liiketoiminnan tarpeisiin.

Me Valamiksella uskomme, että työnantajille, työntekijöille ja yhteiskunnalle on hyödyksi uudistaa ja täydentää työntekijöiden osaamista sen sijaan, että heitä irtisanottaisiin ja korvattaisiin aina uusilla. Tarjoamalla joustavasti mahdollisuuksia oppimiseen yritykset voivat auttaa nykyisiä työntekijöitään omaksumaan taitoja ennakoivasti ja reagoimaan nopeasti yllättäviinkin tilanteisiin.

Autamme rakentamaan kestävämpää liiketoimintaa ja yhteiskuntaa oppimisen avulla.

Vastuullisuusarvomme

Oppimisen mahdollistaminen

Valamis tekee oppimisen mahdolliseksi ja saataville asiakkaidensa työntekijöille, verkostoille ja muille sidosryhmille. Teemme yhteistyötä asiakkaidemme kanssa varmistaaksemme, että oppimisella on merkitystä liiketoiminnalle ja ihmisille. Valamiksen työntekijät uskovat oppimiseen ja sen luomaan positiiviseen muutokseen. Se, että saamme olla mukana rakentamassa oppimista tekee työstämme merkityksellistä.

”Se, että saan työskennellä yrityksessä, joka on kiinnostunut ihmisten potentiaalista on minulle erittäin motivoivaa. -- Haluan uskoa johonkin tärkeään ja saada aikaan muutoksen maailmassa."
- Valamislainen

Digitalisaatio ja päästövähennykset

Toisin kuin perinteiset luokkahuonekoulutukset, digitaaliset oppimateriaalit voidaan skaalata palvelemaan Valamis-oppimisymäristössä niin montaa ihmistä kuin tarpeen. Valamiksen asiakkaat voivat pienentää ympäristöjalanjälkeään myös vähentämällä koulutuksiin matkustamista ratkaisumme avulla. SaaS-yrityksenä Valamiksen suurimmat ympäristövaikutukset syntyvät palvelimien sähkönkulutuksesta. Vuonna 2020 puolitamme energiankulutuksen per asiakas. Vuonna 2021 alamme seurata energiankulutustamme ja matkustusta hiilijalanjälkemme minimoimiseksi.

Vastuullinen ja inhimillinen työ ja liiketoiminta

Tarjoamalla skaalautuvan alustan oppimiselle autamme asiakkaitamme rakentamaan yrityksiä ja kouluttamaan työvoimaa, jotka pystyvät mukautumaan muuttuviin olosuhteisiin ja vastaamaan haasteisiin tehokkaasti. Dataan pohjautuvat ratkaisut osaamisen kehittämisessä säästävät aikaa ja resursseja sekä auttavat keskittymään tärkeisiin asioihin. Kun työntekijät pystyvät pitämään osaamisensa ajan tasalla ja ottamaan uusia taitoja haltuun, he pystyvät myös todennäköisemmin säilyttämään työpaikkansa. Valamis on vastuullinen työnantaja ja tasapuolisen palkan, työajan ja oikeudenmukaisen johtajuuden lisäksi Valamis huolehtii työntekijöiden hyvinvoinnista ja tarjoaa monia etuja ja mahdollisuuksia kehittyä.

”Ihmiset tekevät yrityksen. Kaikki ihmiset, joiden kanssa olen ollut tekemisissä Valamiksella, ovat lahjakkaita, huolehtivia, asiakaslähtöisiä ja mikä tärkeintä - aitoja."
- Valamislainen

Monimuotoisuus, tasa-arvo ja osallistaminen

DEI diagram

Valamikselle on tärkeää, että kaikkia työntekijöitä kohdellaan tasavertaisesti iästä, sukupuolesta, etnisestä alkuperästä, seksuaalisesta suuntautumisesta jne. riippumatta. Tasa-arvo on aina taustalla toimissamme rekrytoinnin, palkkaamisen, työtehtävien, urakehityksen, koulutuksiin tai tapahtumiin osallistumisen sekä palkan tai etujen suhteen. Kerran vuodessa tehdään hyvinvointi- ja tyytyväisyystutkimus ja mitataan työntekijöiden mielipiteitä Valamiksesta työpaikkana sekä tavoitteiden toteutumista.

IT-alalla suurin osa työntekijöistä on miehiä. Pyrimme aktiivisesti tasapainottamaan naisten ja miesten määrää Valamiksen työntekijöinä houkuttelemalla ja rekrytoimalla naisia teknisiin rooleihin. Naisille ja miehille maksetaan samaa palkkaa samasta työstä, eikä Valamiksella ole sukupuolitettuja työnimikkeitä tai -rooleja.

Valamiksen arvoihin kuuluvat vastuullisuus ja yhteisöllisyys, ja teemme yhteistyötä sellaisten yritysten kanssa, jotka jakavat arvomme. Oppimisen ekosysteemimme auttaa asiakkaitamme tuomaan oppimisen kaikkien saataville työn roolista tai sijainnista riippumatta, mikä tekee myös oppimisesta tasa-arvoisempaa ja mahdollistaa kaikkien osallistumisen. Osaamisen kehittämisen data auttaa varmistamaan, että kaikki jotka tarvitsevat oppimista, myös saavat sitä.

Datan ja tekoälyn vastuullinen käyttö

Valamis on sitoutunut keräämään, tallentamaan, käsittelemään, analysoimaan ja jakamaan dataa avoimella ja vastuullisella tavalla. Kannustamme kumppaneitamme avoimuuteen työntekijädatan käytössä.

Tästä se alkaa

Joulukuu 2020 on lähtökohta Valamiksen järjestelmällisemmälle vastuullisuus-ajattelulle. Vuonna 2021 olemme sitoutuneet:

  • Rakentamaan kestävän kehityksen roadmapin yhdessä kumppaneidemme kanssa.
  • Asettamaan tavoitteet ja mittarit liiketoimintamme ympäristövaikutusten mittaamiseen.
  • Tekemään näkyvämmäksi Valamiksen käytöstä aiheutuvat ympäristövaikutukset ja niiden väheneminen.
  • Käyttämään luonnonvaroja vastuullisemmin, esimerkiksi vähentämällä painotuotteiden määrää markkinoinnissa.
  • Pitää yllä ja kehittää toimiamme työntekijöidemme hyvinvoinnin maksimoimiseksi