Vastuullisuuden fokusalueet

Uskomme, että tulevaisuus on riippuvainen kestävästä kehityksestä. Vastuullisuus on yksi Valamiksen arvoista. Olemme sitoutuneita toimimaan vastuullisesti kaikessa mitä teemme.

1#

Vastuullinen ja inhimillinen työ

2#

Ympäristöystävällisyys omassa toiminnassa

3#

Asiakkaiden ympäristövaikutusten pienentäminen

4#

Tietoturva ja vastuullinen datan käyttö

1# Vastuullinen ja inhimillinen työ

Valamiksella monimuotoisuus ja yhdenvertaisuus ovat perusarvoja. Kohtelemme kaikkia työntekijöitä tasavertaisesti iästä, sukupuolesta, etnisyydestä tai seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta. Priorisoimme tasa-arvon palkkauksessa, rekrytoinnissa ja urakehityksessä, ja pyydämme säännöllisesti palautetta varmistaaksemme tyytyväisyyden.

Sitoutumisemme monimuotoisuuteen ulottuu myös osallistaviin rekrytointikäytäntöihin. Pyrimme tasapainottamaan sukupuolijakaumaa teknisissä rooleissa ja tukemaan kaikenikäisiä työntekijöitä. Työntekijöiden hyvinvointi on ensisijaisen tärkeää. Tarjoamme kattavat edut ja tuen yksilöllisiin tarpeisiin. Toimistoillamme kannustamme järjestämään tapahtumia, jotka heijastavat paikallista kulttuuria ja mieltymyksiä.

2# Ympäristöystävällisyys omassa toiminnassa

Valamiksen tavoitteena on toimia ympäristöystävällisesti toiminnoissaan ja hankinnoissaan. SaaS-yrityksenä Valamiksen suurin ympäristönkuormitus syntyy servereistä, liikematkailusta, sekä toimistojen energiankulutuksesta. Vuonna 2020 onnistuimme laskemaan servereiden energiankulutusta 30% per loppukäyttäjä optimoimalla servereitä ja ohjelmistoa. Osana perehdytystä jokainen uusi työntekijä käy läpi yrityksen ympäristökäytänteet.

3# Asiakkaiden ympäristövaikutusten pienentäminen

2 miljoonaa ihmistä ympäri maailman käyttää Valamista oppimiseen. Valamis auttaa asiakkaitaan pienentämään ympäristövaikutuksiaan, kun digitaalinen oppiminen vähentää matkailun ja fyysisten oppimateriaalien tarvetta. Kun Valamiksen asiakkaat käyttävät digitaalista oppimisjärjestelmää, sama oppimateriaali palvelee niin montaa ihmistä kuin tarpeellista.

4# Tietoturva ja vastuullinen datan käyttö

Valamis on sitoutunut keräämään, varastoimaan ja prosessoimaan dataa vastuullisesti ja läpinäkyvästi. Valamis ei jaa dataa kolmansien osapuolien kanssa. Valamis kannustaa myös asiakkaitaan ja partnereitaan avoimuuteen työntekijädatan suhteen.