Yrityksen suorituskyvyn johtaminen

Varmista yrityksesi menestys seurannan, ennusteiden ja suunnittelun avulla

Yrityksen suorituskyvyn johtaminen (Enterprise Performance Management, EPM) antaa selkeän kuvan siitä, mihin yrityksesi on menossa. Se perustuu jatkuvaan suunnitteluun, palautteeseen ja seurantaan, ja sen tuottamien tietojen avulla nostat liiketoimintasi uudelle tasolle. Pystyt huomioimaan liiketoimintasi kaikki ulottuvuudet, minkä ansiosta huomaat ja ratkaiset puutteet suorituksissa mahdollisimman tehokkaasti.

Ymmärrä liiketoimintaasi paremmin

Analytiikan ja datatieteen asiantuntijamme käyvät koko suorituskyvyn johtamisprosessin kanssasi läpi kohta kohdalta. Analysoimme yrityksesi nykytilan ja kerromme ennakoivan analytiikan avulla, minne kannattaa suunnata seuraavaksi:

1. Tunnista arvoajurit

Arvon luominen on kaiken liiketoiminnan pohjimmainen tavoite. Tunnista ne arvot, joita liiketoimintasi luo omistajilleen ja kuinka yrityksesi tulisi kehittyä, jotta arvo saataisiin maksimoitua.

2. Mittaa oikeita asioita

Autamme sinua löytämään ja valitsemaan arvoajureihin liittyvät mittarit, joilla seuraat tavoitteiden saavuttamista esimerkiksi prosessien, liiketoiminnan ja työntekijöiden kehittymisen näkökulmasta. Yhdistämme mittarit, jotta tulokset tulevat paremmin esiin.

3. Määritä tavoitteet ja tee toimintasuunnitelma

Määritä mittareille tavoitetasot ja toimintasuunnitelma, jotta saavutat strategiset tavoitteesi.

4. Seuraa ja arvioi - Selvitä, mikä toimii

Seuraa mittareita ja tuloksia niin tiedät, mitkä toimet edistävät asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Analyysien avulla opit tietämään, mikä toimii ja mikä ei. Onko suunnitelmia tarpeen muuttaa?

Laadukkaampaa
Nopeampaa
Läpinäkyvämpää
Reaaliaikaista

Älykästä liiketoimintasuunnittelua

  • Hanki ajantasaiset tiedot siitä, mitä liiketoimintasi eri tasoilla tapahtuu.

  • Kannusta työntekijöitä parempaan suoritukseen ja tulokseen.

  • Analysoi eri sisäisistä ja ulkoisista lähteistä kerättyä tietoa (lukuja, tekstiä ja kuvia).

  • Valitse suunnitteluprosessin reaaliaikainen raportointi ja analysointi – näet ennusteiden vaikutukset kokonaisuuteen saman tien.

  • Tunnista ja ratkaise liiketoimintasi pullonkaulat.

  • Tee parempia päätöksiä ennakoivien mallien avulla.

  • Tee suunnitteluprosessin hallinnasta läpinäkyvää ja reaaliaikaista.

  • Valvo organisaatiosi suoritusta suorituskykymittareiden avulla.