Valamis Intelligence

Valjasta strukturoimaton data liiketoimintasi käyttöön.

Laita data töihin

Tiesitkö, että 80 prosenttia kerätystä datasta on rakenteetonta? Esimerkiksi rakenteeton tekstiaineisto sisältää valtavan määrän liiketoiminnan kannalta arvokasta tietoa. Haasteena on ollut tiedon louhinta tekstin sisältä, mihin perinteiset analytiikan työkalut tai Excel eivät kykene.

Mieti, jos voisit helposti valjastaa tuon tiedon liiketoimintasi tueksi. Valamis Intelligencen avulla analysoit suomenkielisen tekstiaineiston turvallisesti ja tehokkaasti.

Pyydä lisätietoja pilotista

Valamis Intelligencen ominaisuudet

Rakenteeton data
Analysoi rakenteetonta dataa

Valamis Intelligence pystyy käsittelemään rakenteetonta tekstidataa, kuten lomakkeita, vikailmoituksia, potilaskertomuksia tai työntekijä- ja asiakaspalautetta. Ratkaisu simuloi ihmisen tapaa jäsentää ja luokitella tekstiä.

Valamis Intelligence pystyy käsittelemään rakenteetonta tekstidataa, kuten lomakkeita, vikailmoituksia, potilaskertomuksia tai työntekijä- ja asiakaspalautetta. Ratkaisu simuloi ihmisen tapaa jäsentää ja luokitella tekstiä.

Ympyröitä ja neliöitä
Tunnista toistuvuudet ja poikkeamat

Valamis intelligencen avulla pystyt selvittämään sen, onnistuuko tai epäonnistuuko yrityksesi systemaattisesti jossain asiassa ja voit reagoida ajoissa. Sen syväoppivat neuroverkot löytävät tekstiaineistosta oleelliset muutokset, korrelaatiot ja teemat.

Valamis intelligencen avulla pystyt selvittämään sen, onnistuuko tai epäonnistuuko yrityksesi systemaattisesti jossain asiassa ja voit reagoida ajoissa. Sen syväoppivat neuroverkot löytävät tekstiaineistosta oleelliset muutokset, korrelaatiot ja teemat.

Mies ja puhekupla
Suomen kielen tuki

Valamis Intelligence tukee suomen kieltä ja pystyy tunnistamaan tekstin luonteen, akuutin reagointitarpeen, luokittelemaan mistä aiheesta tekstissä on kysymys, ja auttaa selvittämään palautteen juurisyyt. Muita tuettuja kieliä ovat ruotsi ja englanti.

Valamis Intelligence tukee suomen kieltä ja pystyy tunnistamaan tekstin luonteen, akuutin reagointitarpeen, luokittelemaan mistä aiheesta tekstissä on kysymys, ja auttaa selvittämään palautteen juurisyyt. Muita tuettuja kieliä ovat ruotsi ja englanti.

Hahmo osoittaa diagrammia
Luo kokonaiskuva

Valamis Intelligence mahdollistaa rakenteettoman tekstidatan yhdistämisen numeeriseen dataan, jolloin näet liiketoiminnan kokonaiskuvan ja pystyt tekemään kokonaisvaltaisia analyysejä. Haluttaessa analyysin tulokset on myös mahdollista liittää osaksi olemassa olevaa johdon raportointiratkaisua.

Valamis Intelligence mahdollistaa rakenteettoman tekstidatan yhdistämisen numeeriseen dataan, jolloin näet liiketoiminnan kokonaiskuvan ja pystyt tekemään kokonaisvaltaisia analyysejä. Haluttaessa analyysin tulokset on myös mahdollista liittää osaksi olemassa olevaa johdon raportointiratkaisua.

Hehkulamppu
Tunnista piilossa olevat kehitysideat

Ratkaisu tunnistaa datasta olennaiset muutokset, teemat, ja kehityskohteet. Sen avulla voi tarkastella myös pitkällä aikavälillä nousevia ja laskevia trendejä tavoitteena pyrkiä ennakoimaan muutoksia asiakaskentässä tai työntekijöiden keskuudessa.

Ratkaisu tunnistaa datasta olennaiset muutokset, teemat, ja kehityskohteet. Sen avulla voi tarkastella myös pitkällä aikavälillä nousevia ja laskevia trendejä tavoitteena pyrkiä ennakoimaan muutoksia asiakaskentässä tai työntekijöiden keskuudessa.

Abstrakti kuva keinoälystä
Keinoälyyn pohjautuva teknologia

Valamiksen Intelligence perustuu IBM Watson -teknologiaan. Watson mahdollistaa turvallisen ja tehokkaan tiedonkäsittelyn. Ratkaisuun on myös liitettävissä open source -teknologioita samalla varmistaen, että tiedonhallinta ja ihmisten tietosuoja toteutuu vahvojen IBM Watson -komponenttien ohjaamana.

Valamiksen Intelligence perustuu IBM Watson -teknologiaan. Watson mahdollistaa turvallisen ja tehokkaan tiedonkäsittelyn. Ratkaisuun on myös liitettävissä open source -teknologioita samalla varmistaen, että tiedonhallinta ja ihmisten tietosuoja toteutuu vahvojen IBM Watson -komponenttien ohjaamana.

Hyödyntämätön tietopääoma hyötykäyttöön

Toimimme kapean tiedon varassa, kun laskelmien mukaan teemme päätöksiä pohjautuen vain 20:een prosenttiin kerätystä datasta. Toimisimmeko viisaammin, jos pystyisimme hyödyntämään dataa laajemmin? Organisaatioissa, joissa kerätään paljon rakenteetonta dataa vaikkapa potilaskertomusten tai asiakaspalautteen muodossa, ero voi olla kriittinen. 

Rakenteettoman datan hyödyntäminen tarjoaa yrityksille uusia mahdollisuuksia. Kun tekstiä voidaan analysoida tarkasti ja nopeasti teknologiaa hyödyntäen, saadaan sieltä poimittua nopeasti kehityskohteita ja muuta tärkeää tietoa liiketoiminnan päätöksenteon tueksi.

Käyttökohde: Terveydenhoito

Terveydenhuollossa kerätään suuria määriä potilaskertomuksia ja muuta rakenteetonta dataa, jota analysoitaessa on huomioitava ihmisten tietosuoja ja tiedon turvallinen käsittely. Kuitenkin kiireisessä arjessa osa rakenteettomasta tekstidatasta saattaa jäädä hyödyntämättä, jos olennaisia tiedon palasia ei voida tarjota nopeasti hoitohenkilökunnan käyttöön.

  • Kuinka voimme tukea hoitohenkilökuntaa heidän kiireisessä arjessa auttamalla tunnistamaan potilastiedoista riskitekijöitä ja piilossa olevia korrelaatioita?
  • Kuinka voimme kehittää tilastollisia ja koneoppivia ennusteita hoidon onnistumisesta?
  • Kuinka löydämme potilaspalautteesta ja -datasta kehitysideoita palveluumme tai prosesseihimme?

Käyttökohde: Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelun moninainen palaute voi olla kriittisen arvokasta liiketoiminnan kannalta. Kun asiakaspalvelu vastaanottaa kymmeniä- tai satojatuhansia rakenteettomia viestejä, niiden luokittelun avulla saadaan selville trendejä asiakkaista, tuotteista ja palveluista, ja voidaan puuttua mahdollisiin ongelmiin ajoissa.

  • Kuinka löydämme asiakaspalautteesta kehitysideoita palvelu/tuotekehitykseemme?
  • Kuinka tunnistamme asiakaspalautteen sävyä ja asennetta (sentimentti)?
  • Mikä on negatiivisuuden / positiivisuuden juurisyy?
  • Löydämmekö tuote- tai takuupalautuksien tekstikentistä piilossa olevia korrelaatioita?

Käyttökohde: Henkilöstöhallinto

Työntekijöihin liittyvää dataa ja työntekijäpalautetta kertyy useaan paikkaan. Datasta voidaan havaita nousevia ja laskevia trendejä, joihin reagoiminen ajoissa on merkittävää työhyvinvoinnin kannalta, säästää kustannuksissa tai auttaa huomaamaan kehityskohteita.

  • Miten tunnistamme työntekijäpalautteesta olennaiset muutokset ja teemat, sekä pitkällä aikavälillä nousevat ja laskevat trendit?
  • Miten pystymme huomaamaan signaalit mahdolliseen osaajapakoon ja reagoimaan siihen ajoissa?
  • Miksi jossain toimipaikassa tapahtuu enemmän haavereita kuin toisissa?

Kokeile helppoa Intelligence-pilottia!

Pilotin aikana selvitetään, miten käytettävissä oleva tekstiaineisto, asiakaspalaute, työntekijäpalaute, tai muu vastaava data kykenee selittämään määriteltyä liiketoiminnan haastetta tai kysymystä.

Valmiiksi konseptoitu pilotti on kustannustehokas tapa selvittää keinoälyn, syväoppivien neuroverkkojen ja luonnollisen kielen analysoinnin mahdollisuuksia omassa liiketoiminnassa. Muutaman viikon mittaisen pilotin hintaan sisältyy konsultointityö, keinoälyteknologia ja lopputulosten dokumentointi.

Sovitaan maksuton workshop, jossa esittelemme ratkaisun ja valitaan pilotille aihe sekä liiketoiminnallinen kysymys, johon halutaan vastaus!