Huurre

Kansainvälistä kasvua paremmalla toiminnan ja talouden seurannalla

Huurre on maailman johtavia ympäristöystävällisten jäähdytysjärjestelmien ja niihin liittyvien automaatioratkaisujen kehittäjiä ja toimittajia. Ryhtymällä yhteistyöhön Valamiksen kanssa ottaakseen käyttöön IBM Cloud™ -pilvipalvelussa toimivan IBM® Planning Analytics -ratkaisun, Huurre varmisti, että sen päätöksentekijöillä on kattava näkymä koko konsernin taloudelliseen tilanteeseen, jotta he voivat johtaa yritystä menestyksen tiellä.

Lähtötilanne

Koska Huurre kasvoi sekä orgaanisesti että yrityskauppojen ansiosta, se koki haastavana yhdistää sen eri osastojen taloudelliset tiedot, mikä rajoitti johdon kykyä ymmärtää kokonaistulosta.

Muutos

Huurre ryhtyi yhteistyöhön Valamiksen kanssa ottaakseen käyttöön keskitetyn, pilvipohjaisen IBM Planning Analytics -ratkaisun taloudelliseen raportointiin ja suunnitteluun.

Käyttöön otettu ratkaisu:

  1. Säästää Huurteen talousosaston aikaa ja vaivaa sekä lisää tuottavuutta
  2. Tarjoaa keskitetyn tietokannan konsernilaajuisen taloudellisen tuloksen seuraamiseksi
  3. Edistää entistä parempaa päätöksentekoa antamalla olennaiset tiedot esimiesten käsien ulottuville

Kysyntää energiatehokkaalle jäähdytysratkaisulle riittää

Ympäristöystävällisten ja energiatehokkaiden jäähdytysratkaisujen kysyntä kasvaa kasvamistaan, kun yritykset etsivät keinoja kasvattaa uskottavuuttaan ympäristöasioissa ja pienentää samalla kustannuksia. Huurre vastaa tarpeeseen kehittämällä huippuluokan CO2-järjestelmiä, jotka tuottavat poikkeuksellista suorituskykyä pienemmällä energiankulutuksella ja alhaisemmilla toimintakuluilla.

Huurre, jonka pääkonttori sijaitsee Suomessa, on laajentanut toimintaansa Pohjois-Eurooppaan orgaanisen kasvun ja yritysostojen kautta. Yrityksen aiemmin käyttämä työkalu talouden suunnitteluun ei ollut tarpeeksi tehokas kattavan kokonaiskuvan antamiseksi, vaan tarjosi staattisia raportteja, joiden tuottaminen oli aikaavievää.

Huurteen Business Controller Olli Niiranen selventää: ”Meillä oli aiemmin hajautettu liiketoimintamalli ja useita osastoja eri maissa. Jokaisen taloustiimin piti kirjautua silloiseen suunnittelutyökaluun etäyhteydellä ladatakseen tietoa ja ajaakseen raportteja. Päätimme vahvistua organisaationa ja ottaa käyttöön uuden, joustavamman ratkaisun taloudelliseen analysointiin.”

”IBM Planning Analytics -raportointiratkaisu auttaa meitä tunnistamaan, missä toimimme vahvasti ja missä meidän tulee mukauttaa strategiaamme. IBM:n ja Valamiksen avustuksella Huurre terävöittää fokustaan kasvunsa kannalta ratkaisevilla aloilla.”
– Olli Niiranen, Business Controller, Huurre

Halu pitää kulut alhaisina sysäsi muutoksen liikkeelle

Huurre oli vakaasti päättänyt pitää kulut alhaisina ja samalla taata korkean joustavuustason, joten se alkoi etsiä pilvipohjaista ratkaisua liiketoiminnan ja talouden suunnitteluun. Tarkasteltuaan perinpohjaisesti tarjolla olevia ratkaisuja yritys valitsi IBM Cloudin isännöimän IBM Cognos® TM1® (nykyään IBM Planning Analytics) -ratkaisun ja IBM Global Financingin rahoituksen minimoidakseen kassavirtaan kohdistuvat vaikutukset.

”Halusimme Software as a Service (SaaS) -palvelun välttääksemme infrastruktuurin hallinnoinnista aiheutuvat kulut ja vaivan sekä liiallisten lisenssien jakamisen”, Niiranen sanoo. ”IBM:n ratkaisu vastasi vaatimuksiamme, sillä se on pilvipohjainen, sillä on laajat toiminnallisuudet ja se on yksinkertainen käyttää mistä tahansa – eli työntekijämme kaikkialla Pohjois-Euroopassa voivat käyttää sitä helposti. Valitsimme IBM:n rahoitussopimuksen jakaaksemme sijoituksemme kustannuksia.”

Huurre ryhtyi yhteistyöhön IBM:n liiketoimintakumppani Valamiksen kanssa helpottaakseen käyttöönottoa. Niiranen kommentoi: ”IBM suositteli meille Valamista, ja Valamis osoittautuikin erittäin sitoutuneeksi ja joustavaksi kumppaniksi, jolla on tarvitsemamme asiantuntijuus.”

Valamiksen avustuksella Huurre käynnisti hankkeen siirtämällä aluksi yhden yhtiön osastoista tekemään toteumaraportointia uudella suunnittelutyökalulla. Tämän jälkeen koko konserni siirrettiin uuteen työkaluun ja uusia toiminnallisuuksia lisättiin vähitellen. Muutama kuukausi sitten Huurre päivitti ratkaisun viimeisimpään versioon eli IBM Planning Analyticsiin. Nykyään yritys käyttää toiminnanohjausjärjestelmänsä ja kirjanpitojärjestelmiensä tietoja ratkaisun kautta analytiikan ja raportoinnin pohjana luoden kuukausittaisia ennusteita, viikoittaisia myyntiraportteja ja pitkän aikavälin suunnitelmia.

”Taloustiimimme voivat nyt käyttää IBM Planning Analyticsin Microsoft Excel -lisäosaa luodakseen omia raporttejaan tutulla käyttöliittymällä”, Niiranen sanoo.

”Voimme tuottaa kaikki tarvitsemamme raportit IBM Planning Analyticsillä, kun muut ratkaisut edellyttäisivät monimutkaisempaa järjestelmää.”
– Olli Niiranen, Business Controller, Huurre

Tuloksena kokonaisvaltainen ymmärrys

IBM Planning Analytics on tehostanut merkittävästi Huurteen taloudellisen suunnittelun ja raportoinnin prosesseja. Ratkaisu mahdollistaa dynaamisen raportoinnin ja antaa käyttäjille enemmän joustoa siinä, miten he analysoivat tietoa.

”Käyttäjiltä saatu palaute IBM Planning Analyticsistä on ollut myönteistä”, Niiranen sanoo. ”He voivat luoda yksityiskohtaisempia raportteja aiempaa nopeammin, minkä ansiosta he voivat nyt keskittyä tiedon käyttöön sen sijaan että tuhlaisivat aikaa sen hallinnointiin. He voivat muokata raportteihin sisältyviä muuttujia sen sijaan, että he aloittaisivat joka kerta kaiken alusta. Tästä syystä se on paljon mutkattomampi käyttää tietopyyntöihin vastattaessa.”

Huurteella on nyt aiempaa parempi syvä ymmärrys koko konsernin taloudellisesta suorituskyvystä, mikä antaa vahvan pohjan laajentumiselle. Niiranen selventää: ”Toimintomme ovat monimutkaisia, mutta IBM Planning Analyticsin ansiosta kokonaiskuvan saaminen yrityksen taloudellisesta tilanteesta on yksinkertaista. Alustalla voimme tuottaa kaikki tarvitsemamme raportit, kun muut ratkaisut edellyttäisivät monimutkaisempaa järjestelmää.”

IBM:n ratkaisusta saatavien kattavien tietojen ansiosta Huurre pystyy entistä parempaan päätöksentekoon, mikä osaltaan edistää yrityksen kannattavuutta.

Niiranen toteaa lopuksi: ”IBM Planning Analytics -raportointiratkaisu auttaa meitä tunnistamaan, missä toimimme vahvasti ja missä meidän tulee mukauttaa strategiaamme. IBM:n ja Valamiksen avustuksella Huurre terävöittää fokustaan kasvunsa kannalta ratkaisevilla aloilla.”