Innokylä

Uusia ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia verkkopalveluun

Asiakas

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL, on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan tutkimus- ja kehittämislaitos, joka tarjoaa luotettavaa tietoa tukemaan terveys- ja hyvinvointialan päätöksentekoa ja toimintaa. THL toteuttaa yhdessä SOSTE Suomen Sosiaali ja terveys ry:n sekä Suomen Kuntaliiton kanssa Innokylän verkkopalvelua. Innokylä on kaikille avoin ja maksuton yhteisen kehittämisen ja ideoinnin ympäristö, jonka tavoitteena on edistää kestävää uudistumista terveys- ja hyvinvointialalla.

Haaste

Innokylän verkkopalveluun haluttiin lisätä uusia ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia, kuten innovatiivisille hankinnoille tarkoitettu ympäristö. Tavoitteena oli luoda sivustolle sellainen ympäristö, jossa hankinnan eri osapuolet voivat työskennellä yhdessä ja suunnitella hankinnan tarpeet sekä toteutuksen niin, että lopputulos vastaa hankinnan käyttäjien tarpeita. Uusien ominaisuuksien ja toiminnallisuuksien toteuttamisen lisäksi tavoitteena oli parantaa verkkopalvelun käyttäjäystävällisyyttä sekä kirkastaa sivuston konseptia. Innokylä haluttiin myös liittää osaksi THL:n verkkoympäristöä ja näin lisähaasteena oli Innokylän verkkopalvelun sovittaminen yhteen THL:n verkkoympäristön kanssa.

Ratkaisu

Toteutimme Innokylälle monin tavoin uudistetun verkkopalvelun. Paransimme sivuston palvelutarjontaa lisäämällä sivustolle esimerkiksi innovatiivisille hankinnoille tarkoitetun ympäristön sekä erilaisten kyselyiden toteutukseen tarkoitetun työkalun. Lisäksi uudistimme Innokylän verkkopalvelun ulkoasua sekä selkeytimme ja paransimme sivuston logiikkaa ja käytettävyyttä. Paransimme myös palvelun tietoturvaa.

Koska Innokylä oli jo valmiiksi Liferay-teknologiaa hyödyntävä verkkopalvelu, myös verkkopalvelun uudistus oli luonnollista toteuttaa Liferayta hyödyntäen. Innokylän pohjautuminen Liferayhin mahdollisti lisäksi sivuston sujuvan siirtämisen osaksi THL:n verkkoympäristöä, joka on myös Liferayhin pohjautuva ratkaisu.

Lopputulos

Uudistettu Innokylän verkkopalvelu julkaistiin kesällä 2015. Toteutettujen muutosten myötä saatiin lopputuloksena toimivampi ja helppokäyttöisempi, siis kaikin puolin käyttäjäystävällisempi, Innokylä. Uudistettu verkkopalvelu on myös ominaisuuksiltaan ja toiminnallisuuksiltaan aiempaa monipuolisempi, tarjoten esimerkiksi ympäristön innovatiivisille hankinnoille. Lisäksi THL:n palvelimelle siirtämisen myötä, THL pystyy nyt myös hallinnoimaan Innokylän verkkopalvelua aiempaa paremmin.

"Yhteistyö THL:n kanssa sujui erinomaisesti. THL:lta oli projektissa mukana erittäin ammattitaitoinen tiimi ja tiimimme toimivat hienosti yhteen", kiittelee Valamiksen* projektipäällikkö Ilkka Ketonen.

Myös Innokylän päätoimittaja Riikka Noponen antaa kiitosta onnistuneesta tiimityöstä: "Itse olen todella tyytyväinen projektiin. Ammattitaitoinen tiimi oli avainasemassa."

 

*Yhteistyö alkoi, kun Valamis oli nimeltään Arcusys.