Silta Oy

Helppokäyttöinen HR- ja palkkaraportointiratkaisu asiakkaille

IBM Ohjelmistot
Pienet ja keskisuuret yritykset Case Study

Silta Oy halusi palvella asiakkaitaan entistä helppokäyttöisemmillä HR- ja palkkaraportointiratkaisuilla ja johtamisen työkaluilla. Jotta tarve voitiin ratkaista, piti palveluympäristö uudistaa.

"Halusimme rakentaa asiakkaidemme tarpeisiin optimaalisesti soveltuvan raportointipalvelun uuden kumppanin kanssa. Lähdimme toteuttamaan joustavaa raportoinnin ja tietovarastoinnin ratkaisua ketterästi toimivan Valamiksenasiantuntijoiden kanssa," sanoo Sillan BI kehityspäällikkö Laura Poikkimäki.

Valamis tarjoaa teknistä osaamista tietovarastoinnin ja analytiikan ratkaisuista, sekä vastaa käyttöönottojen toteutuksista.

Palveluratkaisu, jolla säästää monessa kohdassa

Yhteistyö Valamiksen ja Sillan välillä starttasi kesällä 2012. Sillan asiantuntijat toivat pöytään näkemyksensä ja toiveensa siitä, millaista tietoa HR-järjestelmistä voisi ammentaa. Valamiksen asiantuntijat arvioivat, miten toiveet voitaisiin esittää raportoinnissa ja suunnittelivat siihen ratkaisun.

Sillan palveluna tarjoama HR- ja palkkaraportointiratkaisu oli aluksi testikäytössä muutamalla asiakkaalla, joilta saatu palaute auttoi kehityksessä.

Yhteistyönä kehitetty palvelu on ainut laatuaan. Sillan paketoima raportointipalvelu räätälöidään toteutusvaiheessa asiakkaiden tarpeisiin. Palvelu synnyttää säästöjä, koska asiakkaan ei enää tarvitse investoida raportointiympäristön toteuttamiseen ja ylläpitoon.

"Asiakkaan ei tarvitse käyttää omia resursseja määrityksiin ja testauksiin tai hankkia omaa BI-kumppania ja -ympäristöä, sillä kaiken saa nyt palveluna." Poikkimäki kertoo.

Silta tarjoaa HR-ja palkkaraportointiratkaisut sekä työkykyraportoinnin SaaS-palveluna. Palveluympäristön ytimessä on IBM Cognos Analytics ja siihen integroitu asiakaskohtainen sekä yhtenevä uusi IBM dashDB tietovarasto.

Varhaisen puuttumisen data auttaa tekemään korjausliikkeitä

Lisäarvoa asiakkaalle tuottaa varhaisen puuttumisen data, jonka perusteella voidaan tehdä työkykyä parantavia toimenpiteitä ja siten vähentää esimerkiksi sairauspoissaoloja ja niiden aiheuttamia kustannuksia.

"HR- ja palkkadatalla on valtava arvo yritysten toiminnanohjauksessa. Raportointi tarjoaa tietoa sairauspoissaolojen ja ylitöiden todellisista kustannuksista, jolloin yrityksissä voidaan tehdä henkilöstön hyvinvointiin liittyviä korjausliikkeitä. Asiakkaamme saavuttavat palvelulla parhaimmillaan merkittäviä säästöjä", kertoo Poikkimäki.

Sillan asiakkaat säästävät myös aikaa siirtyessään HR-raportoinnissa manuaalisesta Excel-raportoinnista analyyttiseen BI-raportointiin. Aikaa jää tietojen analysointiin ja yrityksen toiminnanohjaukseen.

Ei onnistu ilman taitavaa teknistä kumppania

"Ilman osaavaa teknistä kumppania meillä ei olisi ollut resursseja toteuttaa vastaavaa uudistushanketta. Valamiksen asiantuntijat ovat joustaneet ja toimineet tehokkaasti tiukoissakin aikatauluissa. Pyrimme ideoimaan yhdessä täysin uusia tietokokonaisuuksia ja raportteja, joita on tarkoitus tarjota asiakkaillemme", Poikkimäki sanoo.
"Onnistunut ja tehokas raportointiratkaisu saadaan aikaan iteroivalla projektimallilla, jossa asiakkaan ja toimittajan välillä on avoin keskusteluyhteys, sekä vahva molemminpuolinen luottamus. IBM Cognos -ratkaisut mahdollistavat osaavissa käsissä nopean, visuaalisen ja monipuolisen raportointiratkaisun toteuttamisen", kertoo Valamiksen Tero Toropainen. "IBM tarjoaa meille tarpeen mukaan korkealuokkaista teknistä Cognos-osaamista."

Ohjelmistorobotiikan käyttöönotto 2016

Vuonna 2016 tehdyssä strategiauudistuksessa Silta Oy linjasi yhdeksi tärkeäksi kehityskohteeksi manuaalisen tietotyön automatisoinnin. Tavoitteena oli vähentää rutiinityötä taloushallinnon prosesseista ja käyttää suurempi osuus ihmisten työajasta korkeamman lisäarvon tehtävien parissa. Tämän haasteen ratkaisuun hyödynnettiin ohjelmistorobotiikkaa (RPA). Tuttuna kumppanina Valamis oli mukana ohjelmistorobotiikan pilotoinnissa ja jatkokehitystyössä. Robotiikan ratkaisu toteutettiin UiPath-teknologialla. Konkreettisia työaikasäästöjä on saavutettu muun muassa neljännesvuositäsmäytysten raportoinneissa. Henkilöstön työaikaa vapautui rutiinitehtävistä asiantuntijatehtäviin ja tehokkaampaan asiakaspalveluun, mikä heijastuu yrityksen kustannuskilpailukykyyn ja asiakaspalveluun positiivisesti.

Katso oheisesta videosta Silta Oy:n kuvaus projektista ja heidän tavoittamistaan hyödyistä:

* Yhteistyö aloitettiin OlapCon Oy:n kanssa. Yrityskaupan myötä OlapConista tuli osa Arcusysta. Arcusys vaihtoi nimensä Valamikseksi vuonna 2018.