Säteilyturvakeskus (STUK)

Kustannustehokas ratkaisu verkkopalveluiden parantamiseen

Asiakas

Säteilyturvakeskus (STUK) on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan viranomainen, jonka toiminnan tarkoituksena on valvoa säteily- ja ydinturvallisuutta Suomessa. STUKin palveluksessa työskentelee 350 alan ammattilaista, joiden tehtävänä on ihmisten, yhteiskunnan ja ympäristön suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta sekä säteily- ja ydinonnettomuuksien estäminen nyt ja tulevaisuudessa. 

Haaste

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) hallinnonalan organisaatioiden Säteilyturvakeskuksen, Valviran, työsuojeluhallinnon, Fimean ja Työterveyslaitoksen verkkopalvelut päätettiin keskittää yhteiselle verkkopalvelualustalle. Tavoitteena oli, että organisaatioiden verkkopalveluita uudistetaan niin, että ne pohjautuvat yhteiseen käyttöliittymään ja yhteisiin toiminnallisuuksiin, verkkopalveluiden ulkoasun säilyessä kuitenkin kullakin organisaatiolla yksilöllisenä. Yhteiseen verkkopalvelualustaan liittämisen lisäksi STUKin verkkopalvelua haluttiin uudistaa myös STUKille yksilöllisten ominaisuuksien  ja toiminnallisuuksien osalta lisäämällä verkkopalveluun esimerkiksi erilaisia säteilyyn liittyviä sovelluksia.

Ratkaisu

Toteutimme STM:n hallinnonalan organisaatioille keskitetyn Liferay-verkkopalvelualustan. Liferay-teknologian hyödyntäminen mahdollisti sekä keskitetyn että kustannustehokkaan ratkaisun rakentamisen organisaatioille. Liferay soveltui verkkopalvelualustaksi erinomaisesti myös siksi, että alustassa on jo valmiiksi olemassa ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia, jotka sellaisenaan palvelevat organisaatioiden tavoitteita.

Liitimme STUKin verkkopalvelun osaksi  STM:n hallinnonalan organisaatioille rakennettua verkkopalvelualustaa. Koska yhteinen verkkopalvelualusta toteutettiin Liferay-portaalialustana, oli myös STUKin verkkopalvelun uudistus luontevaa toteuttaa Liferay-teknologiaa hyödyntäen. Lisäksi uudistimme STUKin verkkopalvelun ulkoasun sekä lisäsimme palveluun uusia ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia, esimerkiksi ympäristön säteily- ja radonmittaustuloksia esittävät sovellukset. Verkkopalvelun käyttäjäystävällisyyttä parannettiin muun muassa toteuttamalla sivusto responsiiviseksi, mikä mahdollistaa sivuston mukautumisen käytettävään laitteeseen ja selaimeen. 

Lopputulos

STUKin uudistettu verkkopalvelu julkaistiin elokuussa 2015. Keskitetyn Liferay-verkkopalvelualustan hyödyntäminen mahdollisti kustannustehokkaan ratkaisun rakentamisen sekä verkkopalveluiden käytettävyyden parantamisen. Uudistettu stuk.fi -verkkopalvelu on aiempaa käyttäjäystävällisempi ja toiminnallisuuksiltaan monipuolisempi, modernin ulkoasun viimeistellessä kokonaisuuden.

Yhteistyö STUKin ja Valamiksen* välillä sujui erinomaisesti, mistä kiittelee myös STUKin projektivastuuhenkilö, tiedottaja Riikka Laitinen-Sorvari: "Hanke eteni tehokkaasti ja laadukkaasti, kiitos Valamiksen vankan projektinhallinnan sekä Liferay-osaamisen. Itselläni ei ollut aikaisempaa kokemusta Liferaysta, mutta tämä ei kuitenkaan muodostunut lainkaan ongelmaksi, sillä asiat esitettiin selkeästi ja ymmärrettävästi. Uuden alustan myötä myös sivuston jatkokehitys on entistä joustavampaa."

*Yhteistyö alkoi, kun Valamis oli nimeltään Arcusys.