Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Tietokokonaisuuksien hallintaa verkkokouluympäristössä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) halusi kehittää uudenlaisen tavan jakaa tietoa ja samalla uudistaa verkkokoulupalvelujaan tyyliltään yhdenmukaiseksi. Niinpä teimme heille verkkokoulutusympäristön, johon mahtuu useita teemoiltaan erilaisia koulutuskokonaisuuksia.

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnon alla toimiva tutkimus- ja kehittämislaitos. THL tekee korkeatasoista tutkimusta väestön terveyden ja hyvinvoinnin parantamiseksi. Se toimii myös sosiaali- ja terveydenhuollon tilastoviranomaisena ja kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa yleisesti.

Yhtenä THL:n tärkeimpänä tavoitteena on jakaa tuottamaansa laadukasta tietoa, helposti saatavilla olevassa muodossa. Kohderyhmä on laaja ja kävijämäärät suuria. Tiedon ajantasaisuus ja saavutettavuus on tärkeää.

"THL:n verkkokoulut mahdollistavat kohderyhmien laajan tavoitettavuuden ajasta ja paikasta riippumatta. Tietoja voi opiskella omassa tahdissa ja itselle parhaiten sopivana aikana. Tentit mahdollistavat oman osaamisen testaamisen ja todentamisen työnantajalle", kertoo Verkkokoulujen kehityksen projektipäällikkö Tero Lehikoinen.

Yhtenäiset verkkokoulut mahdollistavat tiedon saatavuuden

THL:n verkkokoulut on siinä pisteessä elämänkaartaan, että digitalisaation hyödyt ovat yhä isompi osa palvelun antia.

Ratkaisuna THL: koulutustarpeisiin rakensimme Valamis-oppimisympäristön, joka;

  • on jaoteltu selkeisiin osioihin koulutusmateriaalien mukaan
  • on saatavissa kaikille mobiililaitteille
  • tulee olemaan kevyt, jotta sivuston ylläpitäjien on helppo muokata materiaali ajantasaiseksi, kun siihen on tarvetta.

Ympäristön kehityksessä tuli ottaa huomioon mikro-oppimisen mahdollistaminen, sekä kokonaisuuksien jäsentely helposti ymmärrettävään muotoon, jotta oikean tiedon tavoittaminen olisi sujuvaa heti ensimmäisestä koulutuskerrasta alkaen.

Ammattilaisilla täytyy olla oleellinen tieto helposti saatavilla aina, jotta aikaa ei mene hukkaan, kun on tilanteita joihin tulee tarttua. Hyvin jäsenneltynä materiaali palvelee myös ennakoivassa tiedottamisessa, jolloin toimintavalmius on jo parempi.

Monimuotoinen oppimateriaali lisää oppimiskokemuksen mielekkyyttä; verkkokouluihin voi lisätä sisältöjä niin tekstinä, kuvina kuin videonakin. Lisäksi sinne on listattuna keskeisiä termejä ja käsitteitä sisältäviä sanastoja oppimista helpottamaan.

Kokonaisuus on toimivien osiensa summa

Vaikka verkkokoulujen sisältö on pääasiassa terveydenhuolto- sekä sosiaalihuollon alan ammattilaisille suunnattua, se on ymmärrettävällä tavalla muotoiltua, ja nähtävillä kenelle tahansa. Sisällöissä/materiaaleissa käsitellään terveydenhuollon alan muuttuvia käytänteitä, joista jokaisella on oikeus olla tietoinen.

Verkkokouluympäristöön on helppo lisätä uusia itsenäisiä tietokokonaisuuksia, ja oppimista sujuvoittaa myös materiaaleihin lisätyt aika-arviot, kuinka pitkään yhden materiaalin läpikäynti suunnilleen vie.

Kokonaisuus on toimivien osiensa summa

Verkkokoulut selkiyttävät eri toimijoiden rooleja tietojenvaihdon ja salassapidon osalta, sekä vahvistaa asiakasta kuuntelevaa, monialaista yhteistyötä.

Kun tieto on selkeästi esitettyä ja aina saatavilla, se valmistaa asianomaisia toimimaan tilanteissa, ennen ongelmatilanteiden syntymistä. Tällöin tehokkuus on parhaimmillaan.

*Yhteistyö alkoi, kun Valamis oli nimeltään Arcusys.