Valamis

Tehoa perehdytykseen digitaalisen oppimisympäristön avulla

Asiakastarina: Oppimisen digitalisaation edelläkävijä

Yhteisöllisyys, kehittyminen ja oppiminen samassa digitaalisessa oppimisympäristössä: Tämän me Valamiksella haluamme jakaa asiakkaidemme kanssa, ja samoja arvoja haluamme tuoda myös omiin perehdytysprosesseihimme. Olemme kansainvälisen kasvun polulla oleva yritys, jolla on yli 150 työntekijää eri toimistoissa ympäri maailmaa. Jo tällaisen henkilöstömäärän koulutus on aikamoinen haaste. Tarvitsimme digitaalisen oppimisympäristön, joka tukee kasvavan työntekijäjoukkomme perehdytystä, kehittymistä ja kouluttamista, jotta yrityksemme voi menestyä.

Haaste: Kasvun negatiivisten puolien selättäminen

Ei liene yllätys, että kasvu tuo yritykselle teknologiaan ja resursseihin liittyviä haasteita. Henkilöstön perehdytys kasvokkain vaati meiltäkin paljon resursseja, jotka olivat pois tuottavasta työstä. Oikeanlaisen teknologian, eli helposti skaalautuvan ja muokattavan alustan löytäminen oli yksi suurimmista haasteista. Mistä löytäisimme ratkaisun, digitaalisen oppimisympäristön, joka yhdistäisi henkilöstömme sujuvasti yrityksemme arvoihin?

Myös henkilöstömme osaamisen seuraaminen on tärkeää. Minkälaista osaamista meillä on ja minkälaista tietotaitoa meiltä vielä puuttuu? Entä minkä tyyppistä tietoa todennäköisesti tarvitsemme tulevaisuudessa? Koska toimialamme on erittäin kilpailtu, on yrityksemme menestyksen kannalta ensiarvoisen tärkeää, että olemme kartalla työntekijöidemme osaamisesta. Heidän taitojaan pitää myös kehittää läpi koko työuran.

Tiesimme, että tarpeisiimme on olemassa vain yksi oikea ratkaisu, joka löytyi oman yrityksemme rakennuspalikoista.

Ratkaisu: Valamis – resurssien ja oppimisen tasapaino

Uskomme, että työvoiman kehittäminen onnistuu parhaiten yhdistämällä uusimmat oppimismenetelmät ja oikeanlainen teknologia. Valamis-oppimisympäristön avulla voimme kokeilla myös uusia oppimismenetelmiä, kuten ilmiöpohjaista oppimista. Kun käytämme Valamis-oppimisympäristöä koulutus- ja perehdytysprosessissamme, voimme yhdistää muodollisen ja sosiaalisen oppimisen. Henkilöstöllämme on käytössään sosiaalinen oppimisympäristö, jonka avulla he voivat olla yhteydessä toisiinsa, oppia uutta ja jakaa osaamistaan toistensa kanssa. Valamis-oppimisympäristössä jokainen voi valita oman oppimistahtinsa, jolloin sisällön omaksuminen on tehokasta. Haluamme kiinnittää huomiota niin nykyisten kuin tulevienkin työntekijöidemme oppimisprosesseihin niin, että tuemme niitä mahdollisimman hyvin. Tähän kuuluu esimerkiksi eri työtehtäviin tulevien työntekijöiden erilaiset, räätälöidyt perehdytysmateriaalit.

“Oppimisympäristöämme käytetään pääosin koulutuksiin, mutta työntekijät löytävät ympäristöstä myös monipuolisia materiaaleja, joissa käsitellään Valamiksen historiaa ja tulevaisuutta. Oppimisympäristössämme voi myös suorittaa ValamisTasks-tehtäviä, joiden suorittamisen avuksi saa vihjeitä ja samalla tutustuu työkavereihin, yrityskulttuuriin ja koko organisaatioon. Aiemmin meillä meni myös todella kauan aikaa siihen, että esittelimme uudelle työntekijälle kaikki työkalut ja ohjelmat, joten päätimme digitalisoida myös tämän osuuden. Se on nyt osa digitaalista perehdytysprosessia”, kertoo Valamiksen henkilöstöjohtaja Maria Vihtkari Valamis-oppimisympäristön eduista työntekijöillemme ja yritykselle.

Tulos: Miinuksista plussiksi

Kun otimme käyttöön Valamis-oppimisympäristön työpaikallamme, yhteishenki on lujittunut eri paikoissa työskentelevien työntekijöidemme välille ja heidän oppimisprosessinsa on taattu. Perehdytyksen lisäksi oppimisalusta sopii eri oppimismenetelmien ja digioppimisen työkalujen testaukseen ja vertailuun, joita puolestaan voidaan käyttää työvoiman kehittämisessä. Valamis-oppimisympäristössä voidaan määrittää, mitata, analysoida ja muokata osaamista ja kykyjä yksilötasolta aina organisaatiotasolle asti. Se on kustannustehokas verkkopohjainen oppimisympäristö, joka edistää joustavaa sosiaalista oppimista ja henkilökohtaista kehitystä ajasta ja paikasta riippumatta. Valamis-oppimisympäristö antaa meille parhaat työkalut, joilla voimme reagoida alati muuttuvaan oppimisen maailmaan.

“Yhdistämällä digitalisaation hyödyt ja henkilöstön voimavarat saadaan paras lopputulos. Loppujen lopuksi henkilöstö on jokaisen yrityksen tärkein voimavara ja kilpailukyvyn lähde”, kertoo Valamiksen kaupallinen johtaja Janne Hietala ja kuvailee digitalisaation etuja yrityksille. “Digitaalinen työpaikka mahdollistaa sujuvan viestinnän ja tiimityöskentelyn, vaikka työntekijät eivät olisikaan fyysisesti samassa paikassa. Näin myös alan parhaat osaajat ympäri maailman pääsevät osaksi yrityksen menestystarinaa.”