Valamis työpaikkana

200 työntekijää, oletko sinä seuraava?
200
työntekijää
6600
tuntia työtä viikossa
658
vuotta Valamiksella tehtyä työtä

Kehity työssäsi yhdessä kanssamme

Meillä työskentelee monien eri alojen asiantuntijoita: ohjelmistokehittäjien lisäksi riveistämme löytyy analyytikkoja, datatieteilijöitä, suunnittelijoita, oppimistieteiden asiantuntjoita, projektipäälliköitä, myyjiä, markkinoinnin ammattilaisia, HR-eksperttejä, taloushallintoa… Lue tältä sivulta, millaista on tehdä työtä Valamiksella ja mikä on valamislaisten mielestä parasta heidän työssään. Mikä rooli sopisi Sinulle parhaiten?

“Valamiksen työntekijä ymmärtää, että jatkuva kehittyminen on avain menestykseen. Teemme työtä tiimeissä, jolloin jokaisella on vastuu projektin lopputuloksesta ja avoimen vuorovaikutuksen merkitys korostuu. Osaamispääomamme monimuotoisuus on yksi työyhteisömme vahvuuksista - eri alojen asiantuntijat toimivat projekteissa yhdessä, jaamme asiantuntemustamme toisillemme ja jokaisen projektin ollessa erilainen oppimista tapahtuu joka päivä.”

Iita Hirvonen, HR & Recruitment Specialist

Ohjelmistokehitys

Meillä Valamiksella ohjelmistokehittäjät muodostavat suurimman osan työntekijöistä. Ohjelmistokehittäjät työskentelevät sekä Valamis-ratkaisutoimitusten että muiden ohjelmistosuunnitteluprojektien parissa. Projektit toteutetaan aina asiakaslähtöisesti, asiakasta kuunnellen ja asiakkaan tarpeet toteuttaen.

Yhteistyötä suurten yritysten kanssa

Valamis-oppimisympäristön ratkaisutoimituksissa asiakkaat ovat pääsääntöisesti kansainvälisiä suuryrityksiä. Muissa ohjelmistoprojekteissamme asiakkaamme ovat useimmiten kotimaisia suuryrityksiä tai julkisen sektorin toimijoita, jolloin työkielenä toimii suomi. Jokainen ohjelmistokehitysprojektimme on ainutlaatuinen, ja ympärilläsi Valamiksella on kymmenittäin asiantuntevia kollegoita.

Työssä on parasta asiakkaan prosessien todellinen digitalisointi. Esimerkiksi kun asiakas niin sanotusti “pyytää koodia", mutta "saa kokonaisvaltaisen ratkaisun” ja onnistutaan antamaan asiakkaalle enemmän, kuin hän odotti tai ymmärsi edes pyytää. Kärjistetysti sanottuna Excelin sijaan toimitettiin oikeasti digitalisoidut prosessit. Se tuo omaan työhön merkitystä, kun asiakas ymmärtää tämän ja on siitä aidosti fiiliksissä.

Aki, Software Architect

Kehittäjiä aloittelijoista guruihin

Meillä työskentelee monentasoisia kehittäjiä junioritason aloittelijoista sovellusarkkitehteihin saakka. Pääosa kehittäjistä hallitsee koko teknologiapinon, mutta osa keskittyy kiinnostustensa mukaan selvemmin joko front-end tai back-end -kehitykseen. Työhön kuuluu olennaisena osana työssä kehittyminen, jolloin aloittelevasta koodaajasta muotoutuu luontevasti ajan mittaan alan rautainen asiantuntija.

Päivittäisessä ohjelmistokehityksessä noudatetaan ketteriä kehitysmenetelmiä. Työtä tehdään monien eri alojen ammattilaisista koostuvissa projektitiimeissä. Tyypillinen työpäiväsi meillä ei koostu pelkästään koodaamisesta, vaan lisäksi osallistutaan palavereihin ja vaihdetaan tietoa ahkerasti sekä tiimikavereiden että asiakkaiden kanssa. Et ole vain pelkkä toteuttaja, vaan pääset vaikuttamaan aktiivisesti työhösi ja sen lopputulokseen.

Kuvassa: Juho, Software Architect

Front-end-devaajan työssä mielestäni mielenkiintoisinta on toteuttaa front-endia moderneilla teknologioilla. Front-end-devaajana pääsee vapaammin valitsemaan haluamansa työkalut, kirjastot ja teknologiat jota RESTful-arkkitehtuurin yleistymisen on edesauttanut. JavaScriptin lisäksi parasta front-endissä on työskentely käyttöliittymärajapinnassa jossa kädenjälki on välittömästi silmin nähtävissä, josta erityisesti visuaalinen ja design-henkinen koodari saa omanlaistaan mielihyvää.

Juho, Senior Software Developer

Sys admin ja tuki

Tuen tiimi työskentelee niin asiakaspalvelutehtävissä, kuin auttaa sisäisesti ratkaisemaan jokapäiväisessä työssä vastaan tulevia tuen tarpeita.

Korkealaatuisen asiakaskokemuksen äärellä

Tuessa työskentelet läheisesti asiakkaiden kanssa tukien heidän arkeaan toteuttamiemme ratkaisujen parissa. Asiakasrajapinnassa työskennellessäsi tarvitset hyvät kommunikointitaidot, jotta voit edesauttaa positiivisen asiakassuhteen ja yrityskuvan ylläpitämistä. Tässä tehtävässä sinulta tulee löytyä ongelmanratkaisukykyä sekä teknisiä taitoja. Myös hyvä asiakastuntemus ja tuntemus tarjoamistamme ratkaisuista ovat tarpeen.  Tukea on saatavilla klo 7-19, joten työajat ovat vaihtelevia. Lisäksi asiakkailla on mahdollisuus 24/7 tukeen: myös päivystys voi aika ajoin olla yksi työtehtävistäsi.

Työhön kuuluu myös systeemien valvominen, jotta ongelmiin pystytään puuttumaan nopeasti.

Päivittäinen työ on hyvin monipuolista ja se sisältää monenlaista ongelmanratkaisua, erilaisten sisäisten ja ulkoisten palveluiden ylläpitoa ja yhteydenpitoa asiakkaitten kanssa. Parasta tässä työssä on mielenkiintoiset projektit ja mukavat asiakkaat. Joka päivä pääsee oppimaan jotain uutta ja on hyvin mielenkiintoista päästä työskentelemään erilaisten uusien teknologioiden parissa. Kaikkein tärkein asia on mahtavat työkaverit, erinomainen yhteishenki ja kannustava työilmapiiri.

Mikko, Senior Application Specialist

Sys adminit luovat perustan kehitystyölle

Sys adminit toimivat osana ohjelmistokehitystiimiä. Tässä roolissa toimit asiakaslähtöisesti tarjoten tehokkaan, turvallisen ja luotettavan perustan kaikelle kehitystyölle. Työhön kuuluu niin haasteiden tunnistaminen ja analysointi, ratkaisujen suunnittelu ja käyttöönotto sekä ylläpidolliset toimet.

Konsultointi

Konsultointi-tiimissä yhdistyvät eri alojen asiantuntijat. Konsulttien tehtävä on muodostaa tilannekuva yhteistyössä asiakkaan kanssa ja rakentaa liiketoimintastrategiaan perustuvat suuntaviivat kehittämistoimenpiteille.

Näköalapaikka asiakkaan liiketoimintaan

Päivittäisessä työssään konsultit ovat mukana niin myynnin tukena kuin asiakasprojekteissa ja tekevät työtä läheisesti asiakkaan kanssa. He auttavat ratkaisujen määrittelyssä ja löytävät kehityskohteet, jotka tuovat eniten arvoa liiketoiminnalle. Olennainen osa konsulttien työtä on luoda ja ylläpitää hyvää ja luottamuksellista suhdetta asiakkaaseen. Asiakassuhteet tarjoavat parhaimmillaan korvaamattomia välineitä yhteistyön ylläpitämiseen, kuten esim. suoran palautekanavan, väylän uusien mahdollisuuksien tunnistamiseen sekä molemminpuolisen sparraamisen.

Konsultit löytävät asiakkaan liiketoimintaa eniten hyödyttävät ratkaisut yhdistämällä liiketoiminnallisen tietämyksen ja oman erityisosaamisensa. Mukaan voi päästä esimerkiksi titteleillä Digital Learning Consultant, Lead Data Scientist, FOPM Consultant, Management Consultant tai Business Analytics Consultant.

Työnkuvani tekee mielenkiintoiseksi ja monipuoliseksi asiakkaiden tarpeiden mukaan vaihtuvat tehtävät. Pyrimme löytämään juuri heille sopivat tavat kehittää osaamista ja hyödyntää oppimisen mahdollisuudet.

Tiia, Digital Learning Specialist

Sosiaalisten taitojen lisäksi tärkeä osa konsultin työtä on kyky omaksua ja ottaa haltuun uusia kokonaisuuksia nopeasti. Asiakkaiden kanssa työskennellessä hyvät kommunikointitaidot, rohkeus pistää itsensä peliin ja ottaa vastuu asioiden eteenpäin viennistä korostuvat. Työtehtävästä riippuen konsultin täytyy myös hallita erilaisia digitaalisia työkaluja ja ymmärtää kuinka näitä välineitä sovelletaan tehokkaimmin asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Työtä päätöstentekijöiden oikeana kätenä

Koska konsultit toimivat projekteissa monilla tasoilla ja erilaisilla rooleilla, tärkeä osa omaa työtä ja tiimin kehittämistä on tiedostaa millaisia taitoja ja tietoa muilla Valamis-kollegoilla on ja tunnistaa kuinka tätä laajaa osaamispoolia voidaan hyödyntää tehokkaimmin asiakkaan eduksi. Parhaat tulokset hankkeissa saavutetaan työpareina jolloin mahdollistetaan parhaiden käytäntöjen jakaminen ja sitä kautta osaamisen kehittäminen yhdessä työtovereiden kanssa.

Valamiksella konsultilla on näköalapaikka hyvin monenlaisten asiakkaiden prosessien ja liiketoimintojen sisälle, harvassa hommassa pääsee näin lähelle esimerkiksi usean kansainvälisen asiakkaan päätöksentekijöitä ja saa yhdessä asiakkaan ja oman tiimin kanssa aidosti pureutua siihen mikä veisi asiakasta eteenpäin.

Design

Design-tiimi koostuu UX-suunnittelijoista, tuotesuunnittelijoista ja visuaalisista suunnittelijoista. Suunnittelijat käyvät läpi liiketoiminnan tavoitteet ja selvittävät käyttäjien tarpeita käyttäjätutkimuksen menetelmin. Suunnittelutyön tavoitteena on luoda konkreettinen ja toteuttamiskelpoinen visio tulevaisuudesta.

UX-suunnittelija ratkoo vaihtelevia haasteita

Selvitettävät kysymykset vaihtelevat paljon. Esimerkiksi: Miten tekoälyllä voi tehostaa tietotyötä ja ratkaista Marsin asuttamisen haasteita? Mitkä ovat koulutusorganisaatioiden digitaaliset mahdollisuudet tulevaisuudessa? Miten satelliittien keräämää dataa voisi valjastaa esim. ilmastonmuutoksen ehkäisemiseen? Miten julkiset palvelut kannattaisi digitalisoida, jotta Suomen tulevaisuus näyttää valoisalta ja kansalaisten saama palvelu on korkeatasoista? Minkälaiset uudet digitaaliset palvelut ja liiketoimintamallit luovat ainutlaatuista kilpailuetua asiakkaille?

UX-suunnittelijoiden vastuulla on suunnitella ratkaisu, joka on liiketoiminnallisten tarpeiden, käyttäjien tarpeiden ja teknologisten mahdollisuuksien kohtaamispisteessä. Asiakas saa oikean, toteutuskelpoisen ratkaisun ongelmaansa. Hyödyt ovat todellisia ja mitattavissa. Tuotesuunnittelijat erikoistuvat Valamis-alustan ja sen työkalujen suunnitteluun. Visuaaliset suunnittelijat pitävät huolta, että ratkaisut ovat viimeistä yksityiskohtaa myöten upeita, tarvettaan palvelevia ja asiakkaan brändiin sopivia.

Suunnittelija luotsaa kohti toivottua lopputulosta

Suunnittelijat työskentelevät yhdessä asiakkaiden, konsulttien, kehittäjien ja loppukäyttäjien kanssa ymmärtääkseen ongelman, johon ratkaisua etsitään. Suunnittelijat luovat, määrittelevät ja kommunikoivat ratkaisun asiakkaalle ja tiimiläisille. UX-suunnittelija ja visuaalinen suunnittelija toimivat usein työparina osana laajempaa tiimiä, joka sisältää konsultteja ja ohjelmistokehittäjiä.

Suunnittelijan työhön voi kuulua kaikenlaisia tehtäviä digitaalisen käyttökokemuksen suunnittelusta uusiin palvelukonsepteihin, käyttäjätutkimukseen, käytettävyystestaukseen ja brändisuunnitteluun. Ennen kaikkea, suunnittelijan työ on tulevaisuuden tavoitteen määrittämistä ja asiakkaan sekä kehitystiimin johdattamista kohti toivottuja tuloksia – yhdessä. Suunnittelijaa vie eteenpäin tahto ratkaista ongelmia, auttaa ihmisiä onnistumaan työssään, sekä tehdä maailmasta parempi paikka – projekti kerrallaan.

The best part of working at Valamis is that, next to really nice colleagues, the work is such that it’s a pleasure to start work every day. We work with local, as well as international customers and the projects are diverse. I have been able to develop my skills in the areas that I wanted, in a very supportive workplace that knows how to have fun too.

Maaike, UX Designer

Asiakaslähtöistä kehittämistä hyvässä tiimihengessä

Valamis-oppimisympäristön kehityksessä design-tiimi pitää huolta siitä, että ympäristöä ja sen ominaisuuksia kehitetään asiakaslähtöisesti ja että toimitettava ratkaisu auttaa asiakasta saavuttamaan oman tavoitteensa. Oli se sitten Marsin asuttaminen, markkinajohtajuus tai kansalaisten arjen helpottaminen.

Design-tiimiläisiä löytyy neljältä toimistolta, Suomesta ja Petroskoista. Tiimihenkeä pidetään yllä jatkuvalla ja tiiviillä yhteistyöllä ja tietysti mm. Design-tiimin -illoilla, joihin kokoonnutaan vähintään kahdesti vuodessa.

Ohjelmistorobotiikka (RPA)

Tiimissämme ohjelmistorobotiikan asiantuntijana pääset mukaan asiakkaiden digitalisaation kärkihankkeisiin toteuttamaan aiemmin mahdottomiltakin tuntuneita ratkaisuja.

Älykkäämpien prosessien äärellä

Vapautamme ohjelmistorobotiikan avulla toimistotyöntekijän excelviidakosta. Kun robotti laitetaan lukemaan ja tulkitsemaan tuhatsivuisia tiedostoja, pystytään saavuttamaan lyhyilläkin seurantajaksoilla satojen tuntien säästöt. Puhumattakaan robottien väsymättömyyden ja erehtymättömyyden tuomista laadullisista hyödyistä! Samalla avaamme asiakkaillemme valmiuksia seuraaviin automatisaation vaiheisiin, Machine Learning- ja AI-teknologioiden hyödyntämiseen. Näillä työkaluilla teemme tulevina vuosina entistä älykkäämpiä prosesseja tehostamaan asiakkaidemme liiketoimintaa.

Sen lisäksi että tehostamme liiketoimintaa ja automatisoimme prosesseja, toimimme tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa tukien ja valmentaen heitä digitalisaation tuomiin mahdollisuuksiin. RPA-asiantuntija on prosessin automatisoinnissa mukana aina prosessin tunnistamisesta alkaen toteutuksen ylläpitoon asti. Matkaa tukevat ohjelmistorobotiikan tarpeiden mukaisesti käyttämämme scrum- ja kanban-menetelmät ja näiden päälle rakentamamme toimintamalli. Automatisoinnin toteutuksen lisäksi asiakkaan liiketoiminta-tuntemusta täydennetään tarjoamalla vinkkejä prosessien tehostamiseen.

Tulkkina asiakkaan ja teknisen puolen välillä

RPA-asiantuntija toimii tulkkina asiakkaan liiketoiminta-osaamisen ja teknisen puolen välillä. RPA-asiantuntijan työ on monipuolista asiakastyötä. Prosessiosaamista tarvitaan automaatioiden suunnitteluun, määrittelyyn ja tehostamiseen. Tekniset taidot ovat avainasemassa automaatioiden toteuttamisessa ja ylläpidossa. RPA-asiantuntijan osaaminen voi nojata enemmän joko prosessiosaamiseen tai tekniseen puoleen, mutta pääpaino on aina asiakaslähtöisessä tekemisessä.

On palkitsevaa nähdä asiakkaiden yllättyneet ilmeet tehtyämme heidän silmiensä edessä taikatemppuja RPA-välinein - tunnin, parin workshopissa määrittelyistä tuotantoon asti toteutuksia, joilla säästyy satoja työtunteja ja saavutetaan välittömiä laadullisia parannuksia asiakkaan ydinprosesseihin.

Senior RPA Consultant

Analytiikka

Analyytikon työssä arkipäivääsi on asiakkaan kuunteleminen, ongelmien ymmärtäminen, sekä tiedon jalostaminen asiakkaan liiketoimintahyödyksi.

Työskentelyä monipuolisissa toimintaympäristöissä

Analyytikkona työskentelet osana asiakastiimiä, suunnittelet toiminnallisia ja teknisiä ratkaisuja ja osallistut asiakkaiden implementaatioprojekteihin. Asiantuntemuksesi voi olla esimerkiksi ennustavan analytiikan, Business Intelligencen, datavisualisoinnin, Datawarehousingin tai financial performance managementin saralla.

Työssäsi analyytikkona käytät, yhdistelet ja visualisoit dataa asiakkaan eri systeemeistä ja muista asiakkaalle tärkeistä tietolähteistä. Työskentelet usein yhteistyössä konsultointi-tiimimme kanssa, jolloin työtäsi voivat maustaa esimerkiksi ennakoiva analytiikka, teksti-analyysi ja talouden suunnittelu sekä ennustaminen ja budjetointi.

Tässä työssä on mielenkiintoista päästä ratkaisemaan oikeita liiketoiminnan haasteita erilaisten ihmisten ja toimintaympäristöjen parissa. Työssä saavuttaa hyvin laaja-alaisen näköalan erilaisista toimialoista, joka pitää samalla tekemisen mielekkäänä, koska jokainen asiakaskeissi voi olla hyvinkin erilainen.
-Juha, BA Consultant

Analytiikka-tiimissä halutaan pitää huolta, että parhaat toimintamallit löytyvät: sen takia asemasta ja työtehtävästä riippumatta kaikkien asiantuntemus, osaaminen ja ideat harjoittelijasta senioriin ovat tärkeitä. Analyytikolle tärkeitä taitoja ovat hyvät kommunikointitaidot, sillä työtä tehdään tiiviisti asiakkaan kanssa. Lisäksi sinun tulee olla valmis työskentelemään erilaisissa rooleissa. Valamiksella vaihtelemme rooleja projekteittain, jolloin saatat olla projektin johtajana yhdessä tiimissä, kun taas seuraavassa työskentelet asiantuntijana. Analytiikka-projektit ovat usein pieniä, joten saatat olla useammassa projektissa samaan aikaan.

Valamis-oppimisympäristön analytiikkakehitykselle on nimetty oma tiimi. Tässä tiimissä voit myös päästä työskentelemään keinoälyä kehittäen – yksi Valamiksen tärkeimmistä ominaisuuksista on nimittäin digitaalinen oppimisavustaja, joka on keinoälyä ja koneoppimista hyödyntävä chatbot.

Tilaa Valamiksen Työpaikkavahti

Työpaikkavahdilla saa tiedot avoimista työpaikoistamme. Työpaikkavahti lähettää sähköpostiisi tiedon avoimesta paikasta ennen kuin ne aukeavat julkisesti. Saat myös tiedon avoimista työpaikosta, jotka eivät tule julkiseen hakuun.