Väylä

Uusi ratkaisu parempaan yritysanalytiikkaan

Väylä tahtoi vaihtaa taulukkolaskentaan perustuneet raportointimenetelmänsä ammattimaiseen ja tehokkaaseen yritysanalytiikka-alustaan.

Väylä (entinen Liikennevirasto) perustettiin vuonna 2010 Suomen Tiehallinnon, Ratahallintokeskuksen ja Merenkulkulaitoksen 
yhdistyttyä, ja se vastaa liikenteen tehokkuudesta, turvallisuudesta ja kestävyydestä
Suomessa.

"Teimme alun perin kaikki laskelmamme ja kirjanpitomme manuaalisilla taulukkolaskentamenetelmillä kuten silloin, kun kaikki kolme virastoa (Tiehallinto, Ratahallintokeskus ja Merenkulkulaitos) olivat vielä erillisiä. Huomasimme nopeasti, että menetelmät tulisi yhdenmukaistaa, jotta voisimme toimia tehokkaasti yhdistyneenä virastona", kertoo taloussuunnittelupäällikkö Mauri Paukkonen Väylän talous- ja tulosohjausosastolta.

Virasto vaihtoi yhteistyössä
 Valamiksen* kanssa manuaaliset taulukkolaskentamenetelmänsä IBM® Cognos® Business Intelligence -järjestelmään, jolla voidaan raportoida entistä nopeammin ja täsmällisemmin.

"Tahdoimme varmistaa, että työn kustannuksia kaikissa liikeyksiköissämme ja kaikilla osastoillamme voitaisiin seurata ja tilittää virheettömästi, jolloin voisimme tarkastella esimerkiksi johdon ja ryhmänjohdon kustannuksia", perustelee talousjohtaja Arja Kuivalainen Väylän talous- ja tulosohjausosastolta.

Kustannusten tarkkailu ja hyödyn varmistaminen

Manuaalisista taulukkolaskentamenetelmistä luopuminen ja IBM Cognos Business Intelligence -ratkaisun käyttöönotto ovat auttaneet virastoa saavuttamaan tavoitteensa eli luomaan yksittäisen alustan täsmällistä, läpinäkyvää ja tehokasta organisaationlaajuista raportointia varten.

"Kaikki lähdetietoihimme tehdyt muutokset päivitetään IBM Cognos -järjestelmään päivittäin, ja luomme kerran kuussa täydellisen yleiskatsauksen toiminnoistamme ja kustannuksistamme kirjanpitoa varten. Tiedon laatu on sen seurauksena parantunut huomattavasti. Nyt palveluidemme hinnoitteluun on myös olemassa vankka perusta ja voimme varmistaa, että hyödytämme veronmaksajia."

Koska Väylän toiminta perustuu useisiin sidosryhmiin, kuten kolmansien osapuolten toimittajiin sekä valtion hankkijoihin ja työntekijöihin, hyödyn varmistaminen on virastossa etusijalla. Kustannukset pidetään aisoissa jatkuvalla työn seurannalla.

Suunnitelmia ratkaisun laajentamiseksi

Virasto on parantanut raportointimenetelmiensä tehokkuutta huomattavasti luopumalla vanhoista taulukkolaskentamenetelmistään. Virastolla on näin ollen aikaa analytiikkaprosesseihin, jotka lisäävät toimintojen arvoa.  

"Tilinpäätöksen tekeminen vanhoilla menetelmillämme vaati teknisiä laskelmia, joiden laatimiseen kului kahdelta työntekijältä kolme viikkoa öitä myöten. Ensimmäinen IBM Cognos -järjestelmässä laatimamme tilinpäätös säästi 1,5 henkilötyökuukautta", lisää Paukkonen.

IBM Cognos Business Intelligence -projektin innoittamana virasto suunnittelee nyt uusia tapoja laajentaa ratkaisun mahdollisuuksia.

"Valamis on ollut alusta alkaen luotettava kumppani ja huippuluokan IBM Cognos -asiantuntija", sanoo Kuivalainen. "Uuden ratkaisun suunnittelu ja konfigurointi sujuivat suunnitelmien mukaisesti ja se otettiin käyttöön sovittujen mallien avulla. Yhteystyö on ollut todella sujuvaa ja kaikki matkan varrella eteen tulleet ongelmat ratkaistiin nopeasti."

*Yhteistyö alkoi, kun Valamis oli nimeltään Arcusys.