Väylä

Täysin uudistettu verkkosivusto toiminnallisuuksia lisäämään

Asiakas

Väylä (entinen Liikennevirasto) on Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä vastaava asiantuntijaorganisaatio. Viraston tavoitteena on edistää koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä. Väylä käyttää vuosittain noin miljardi euroa perusväylänpitoon, eli liikenneväylien kunnossapitoon, parantamiseen ja liikenteen palveluihin. Pyrkimyksenä on mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Väylän vastuulla ovat myös isot väylähankkeet, kuten Kehärata, Kehä 3:n parantaminen ja Seinäjoki-Oulu-ratahanke. Tärkeänä tavoitteena Väylällä on Suomen elinkeinoelämän toimivuuden ja kilpailukyvyn varmistaminen.

Haaste

Väylä halusi painottaa verkkosivustollaan asioita, jotka nousivat koko uudistusprojektin alussa toteutetun käyttäjäkyselyn ja -haastatteluiden perusteella keskeisiksi. Esimerkkeinä näistä olivat viraston isot väylähankkeet maanteillä, rautateillä ja vesiväylillä sekä ajantasaiseen liikennetilanteeseen liittyvät asiat. Ajatuksena oli siis tuoda entistä paremmin esiin sitä, mitä virasto käytännössä tekee. 

Keskeistä oli sisällön uudelleenjärjestely ja turhan sisällön poistaminen. Tekniseltä puolelta tarve oli saada sivusto toimimaan sujuvasti kaikilla päälaiteilla. Sisällöntuottajille päivittämisen oli oltava helppoa. Väylä halusi myös tarjota hankkeissa mukana oleville ulkoisille toimijoille mahdollisuuden päästä tuottamaan ja muokkaamaan sisältöä rajatusti. Mobiilikäyntien kasvun myötä tärkeää oli myös sivuston päätelaiteriippumaton, sujuva käyttö.

Ratkaisu

Toteutimme Väylälle täysin uudistetun Liferay-pohjaisen verkkosivuston. Teknisen toteutuksen lisäksi vastasimme sivuston visuaalisen ilmeen viimeistelystä. Vanhoilta sivuilta tuotiin suoraan uudelle sivustolle ainoastaan useamman vuoden uutisarkisto, joka haluttiin pitää näkyvillä jatkossakin. 

Tarjoamalla sivustokokonaisuuteen räätälöidyn toiminnallisuuden mahdollistimme myös hankkeiden piirissä toimivien ulkoisten käyttäjien pääsyn muokkaamaan kokonaisuuden sisältöjä. Sivustolle toteutettiin lisäksi yhteys Väylän käyttämään tiedotejakelujärjestelmään, jolloin kerran lähetetty tiedote saadaan imaistua osaksi sivuston uutisvirtaa, ja siten vältetään tuplatyön tekeminen. Tällä mekanismilla saadaan mukaan kaikki mediatiedotteet, sisältäen viraston hanke- ja häiriötiedotteet.

Liferayn etuna tässä projektissa oli rakenteellisten sisältöelementtien käyttö eli sama sisältö voidaan esittää monessa eri muodossa sivustolla ilman, että sisältöä tarvitsee syöttää uudelleen. Responsiivisten näkymien ansiosta sivustoa on nyt helppo käyttää älypuhelimella, tabletilla tai tietokoneella, missä ja milloin tahansa.

Lopputulos

Uudistettu Väylän verkkosivusto julkaistiin lokakuun 2015 lopulla. Verkkosivustoratkaisumme ansiosta Väylän on helpompi viestiä omaa toimintaansa ulospäin. Esimerkiksi hankkeet ja häiriötiedotteet saadaan dynaamisesti nostettua esille heti etusivulla. Sivustolla vierailevat saavat nopeasti tietoa siitä, mitä hankkeita Väylällä on tulossa sekä parhaillaan käynnissä ja mitä liikenteessä tapahtuu. Hankkeita koskevat tiedot nostettiin paitsi etusivulle, myös omaan hankkeet-osioon, jossa kaikkia tietoja voi selailla sujuvasti. Tiedottamisen ajan tasalla pitäminen on helppoa ja kerran järjestelmään syötettyä sisältöä, kuten viimeisimpiä päivityksiä, häiriötiedotteita ja uutisia, voidaan esittää sivustolla automatisoidusti. 

"Uudistusprojekti eteni vauhdikkaasti lyhyissä sprinteissä, myös kesällä. Julkaistuun pakettiin saatiin sujuvasti mukaan myös alun perin jatkokehitykseen suunniteltuja ominaisuuksia. Sisällöntuottajille järjestetyt koulutukset tukivat hyvin projektin vaikeinta kokonaisuutta eli sisällöntuottajien aktivoimista", kertoo viestintäpäällikkö Juha Stjärnstedt Väylästä.
"Projekti oli erittäin mielenkiintoinen ja Väylän kanssa oli mukava tehdä töitä. Työskentely oli erittäin joustavaa ja asioita mietittiin projektin aikana yhdessä ratkaisuhakuisesti", kuvailee projektipäällikkö Tuomas Kokkonen Valamikselta.

*Yhteistyö alkoi, kun Valamis oli nimeltään Arcusys