HJK

Suomen johtavaa jalkapallovalmentajakoulutusta digitaalisesti

Helsingin Jalkapalloklubi, eli HJK, tunnetaan suomalaisen jalkapalloilun edelläkävijänä. HJK:n 3 500 junioripelaajan ja pääsarjajoukkueiden lisäksi seuran leiritoiminta liikuttaa satoja lapsia ja toiminnassa on mukana satoja vapaaehtoisia. HJK:n kenttätason asiantuntevasta valmennuksesta vastaavat seuran lähes 350 valmentajaa. UEFAn tutkimuksen mukaan HJK:n laaja-alainen toiminta tuo yhteiskunnalle vuosittain lähes 36 miljoonan euron hyödyn.

 

Haaste: Ajankohtaisen, helposti löydettävän koulutuksen tarjoaminen valmentajille

HJK:n strategisiin tavoitteisiin kuuluu mahdollisimman laadukkaan valmennuskoulutuksen tarjoaminen valmentajilleen ja valmennuskoulutuksen jatkuva kehittäminen. HJK myös haluaa säilyttää asemansa arvostettuna seurana ja edelläkävijänä urheiluseurojen keskuudessa. Idea ja tarve digitaaliselle oppimisalustalle syntyikin HJK:n johdon keskuudessa.

Tarve paremmalle koulutusmateriaalien hallinnalle oli tunnistettu jo aiemmin, mutta vuonna 2020 alkanut koronapandemia laittoi vauhtia koulutuksen digitalisointiin. HJK päätti rakentaa valmentajien koulutuksen digitaaliseen oppimisympäristöön yhteistyössä Valamiksen kanssa. Oppimisympäristö lanseerattiin maaliskuussa 2021.

Aikaisemmin HJK toteutti kaikki koulutuksensa paikan päällä. Koulutusten jälkeen koulutusmateriaaleja jaettiin sähköpostitse osallistujille. Ne valmentajat, jotka eivät olleet ilmoittautuneet tapahtumaan, jäivät paitsi koulutuksesta ja siihen liittyvistä materiaaleista. Toinen ongelmakohta HJK:lle oli, ettei valmentajarekisterin hallintaan ollut olemassa keskitettyä toimintatapaa.

HJK:lla oli vahva visio siitä, miltä koulutuksen ja valmentajarekisterin pitäisi näyttää digitaalisessa ympäristössä. Se tarvitsi helppokäyttöisen oppimisalustan, jonne koulutusmateriaalit voisi tallentaa ja jossa ne olisivat helposti muokattavissa. Valmentajat pystyisivät tutustumaan koulutusten sisältöön aikariippumattomasti, vaikka eivät pääsisikään paikalle varsinaiseen koulutustapahtumaan. Myös valmennuslinja ja materiaalipankki piti saada jakoon ammattimaisemmalla tavalla ja keskitetysti, jotta materiaalien hyödyntäminen helpottuisi. Valmentajarekisteriin HJK halusi koostaa valmentajien osaamisen, käydyt koulutukset ja käyttää sitä valmentajien kehittämisen työkaluna.

“Maaliskuussa 2020 ajauduttiin todella nopeasti tilanteeseen, jossa urheiluseurojen perinteinen toiminta ei ollut mahdollista. Kartoitimme toistakymmentä vaihtoehtoa digitaaliseksi oppimisalustaksi, ja päädyimme lopulta Valamikseen, koska se vastasi tarpeisiimme parhaiten.”

Timo Muurinen, Toiminnanjohtaja, HJK ry.

Ratkaisuksi valittiin Valamis (Learning Experience Platform, LXP), joka täytti HJK:n asettamat vaatimukset sekä koulutuksien että valmentajarekisterin osalta, eli mahdollisti kaiken koulutukseen liittyvän materiaalin kokoamisen samaan paikkaan. Koulutusvideot, tiedostot, tallenteet ja valmentajarekisteri löytyvät nyt keskitetystä digiratkaisusta.

Ratkaisu: Mukautuva oppimisalusta auttaa kehittämään valmentajien osaamista

HJK video library

Lesson studion avulla sisältöjen lisääminen ja ylläpitäminen on helppoa.

HJK tarjoaa nyt valmentajilleen joustavaa koulutusta keskitetysti ja mahdollistaa valmentajille oppimisen myös omalla ajalla. Yhteistyössä Valamiksen kanssa, HJK koulutti valmennuspäälliköt käyttämään oppimisalustaa ja tukemaan koulutettavia valmentajia sen käytössä. Kukin valmennuspäällikkö vastaa oman vastuualueensa valmentajien koulutuksista luoden ja ylläpitäen sisältöä omissa valmennuskokonaisuuksissaan. Valamiksen Lesson studio -ominaisuus toi paljon kaivattua helppoutta valmennusmateriaalien ylläpitoon ja päivittämiseen.

Kun koulutettava valmentaja tulee oppimisympäristöön, hänelle on tarjolla valmennuslinjan materiaalit sekä tallenteita menneistä koulutuksista.

Kun koulutus on digitaalista, HJK pystyy tarjoamaan yhä enemmän eri vaihtoehtoja ja oppiminen voi tapahtua silloin kun se valmentajalle parhaiten sopii.

Ennen varsinaista käyttöönottoa, uutta oppimisalustaa testattiin pilottiryhmän kanssa. Pieni ryhmä valmentajia pääsi tutustumaan koulutusmateriaaleihin ja antamaan palautetta samalla, kun valmennuspäälliköt opettelivat materiaalien luomista ja ylläpitoa, sekä analytiikkatyökalujen käyttöä Valamiksessa. Valmennuspäälliköillä ei ollut aiempaa kokemusta digitaalisten oppimisalustoiden käytöstä, mutta Valamiksen antaman tuen myötä kaikki osaavat nyt luoda sisältöä ja ylläpitää koulutusmateriaaleja digitaalisesti.

Valamis on ollut aktiivisesti mukana rakentamassa meidän kanssa visiomme mukaista oppimisympäristöä. Meillä oli tosi vahva näkemys siitä millainen ympäristöstä haluttiin ja Valamiksen konsultit auttoivat meitä mukauttamaan alustaa ja sen ominaisuuksia meille sopivaksi ja meidän näköiseksi.

-Emma Järvinen, valmennuspäällikkö, HJK ry

Pilotin jälkeen käyttöönotto toteutettiin koko valmentajakaartille. Sisäisen tiedotteen lisäksi uutta oppimisympäristöä esiteltiin Valamiksen sisällä käyttöönottoa helpottavalla oppimispolulla sekä kirjallisella oppaalla.

Tulokset

Valamiksen käyttöönoton myötä valmentajilla on nyt paljon enemmän mahdollisuuksia osallistua koulutuksiin. Kun koko valmennustoiminta nojasi live-tapahtumiin, samoja koulutuksia piti pyörittää uudelleen vuosittain. Nyt HJK pystyy tuottamaan monipuolisempaa koulutussisältöä, sillä osa jo tehdyistä valmennuksista ei vanhene, vaan ne ovat kätevästi löydettävissä Valamiksesta. Materiaalia pystyy helposti päivittämään ja muokkaamaan tarpeen mukaan.

“Vietin heti puoli päivää uudessa Klubin oppimisympäristössä ja tutustuin materiaaleihin. Valamis teki kyllä vaikutuksen!”
– Valmentaja, HJK ry.

Coatch learning in digital learning platform

Tulevaisuudessa digitaalinen ja paikan päällä tapahtuva valmennus lomittuvat

HJK:lla on paljon suunnitelmia tulevaisuuden varalle ja mahdollisuuksia kehittämiseen on paljon. Jatkossa on tarkoituksena esimerkiksi kasvattaa tarjolla olevien koulutusten määrää, alkaa hyödyntää Valamiksen oppimispolku-mahdollisuutta enemmän ja tuoda uusien valmentajien perehdytysmateriaalit Valamikseen. HJK:lla odotetaan myös mielenkiinnolla, että valmentajien oppimisdataa alkaa kertyä ja sitä päästään toden teolla hyödyntämään koulutuksessa.

“Urheilu on lähellä Valamislaisten sydämiä, joten on ollut hienoa päästä työskentelemään HJK:n kanssa. On ilo päästä työskentelemään HJK:n rinnalla ja digitalisoida urheiluseurojen koulutustoimintaa ensimmäisten joukossa Suomessa.”
-Petri Räsänen, CCO, Valamis

HJK:lla on toiveissa, että valmentajien koulutusta päästään pian tekemään myös paikan päällä, kun koronarajoitukset alkavat heltyä. Varmaa kuitenkin on, että digitaalista oppimista hyödynnetään myös jatkossa live-koulutuksen rinnalla. Tulevaisuuden haasteisiin kuuluu muun muassa se, kuinka live-koulutukset voi tallentaa oppimisjärjestelmään muille nähtäväksi.

Tällä hetkellä HJK kouluttaa digitaalisessa oppimisympäristössä ainoastaan valmentajiaan, mutta valmennuspäällikkö Järvinen pitää mahdollisuutena, että jossain vaiheessa myös vapaaehtoisten, huoltajien, joukkueenjohtajien ja pelaajien koulutusta tuodaan osittain digitaaliseen muotoon.